Ingeborg Kværne ansatt som ny fribykoordinator

Ingeborg Kværne ny nasjonal fribykoordinator i Norsk PEN


Norsk PEN har ansatt Ingeborg Kværne i stillingen som fribykoordinator i Norsk PEN etter Hege Newth Nouri, som overtar stillingen som generalsekretær 4. mai.

Ingeborg Kværne er cand. philol fra UiO med hovedfag musikkvitenskap.  Som en del av utdannelsen gjennomførte hun også studier i antropologi og sosiologi ved Victoria University of Wellington, New Zealand.  Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Norsk kulturråd, en arbeidsplass hun har hatt siden 2004.

Kværne har bred kjennskap til det litterære landskapet herunder bokbransjen, arrangører (festivaler, bibliotek osv), skribentorganisasjoner, formidlingsorganisasjoner og mulige støttespillere. Hun har kjennskap til embetsverk og byråkrati, støtteordninger og overordnede spørsmål i samfunnet relatert til ytringsfrihet og Norsk PENs arbeidsfelt. Gjennom arbeid med nyankomne flyktninger og asylsøkere har hun erfaring med mennesker som har vært gjennom store lidelser og traumer. Fra et aktivt engasjement for Amnesty har hun inngående kjennskap til menneskerettighetsbrudd verden over.

Kværne ble innstilt som nr. 1 blant 97 søkere til stillingen.  Hun tiltrer 4. mai.

Norsk PENs styre og administrasjon ønsker Ingeborg Kværne hjertlig velkommen som ny medarbeider.

Oslo, 24. februar 2015

Norsk PEN søker ny fribykoordinator

Koordinator for det norske nettverket av fribyer

 Norge har i dag 14 fribyer for forfulgte forfattere, en ordning som har eksistert siden 1996.  Forfulgte skribenter (forfattere og journalister), avistegnere og bloggere kan søke opphold i en friby der en kommunal koordinator blir vedkommendes hovedkontakt.

Norsk PEN er, sammen med fribynettverket ICORN, en av mange aktører i det norske fribymiljøet.  Det er bl.a. Norsk PEN som formellt søker UDI om opphold for forfattere som kvalifiserer for ordningen.

For å koordinere arbeidet i fribyene, veilede koordinatorene og bidra til at forfatterne kan utøve sitt yrke i Norge, søker vi en medarbeider.  Stillingen er en service-stilling som skal betjene både forfattere og fribykoordinatorene og vil arbeide tett sammen med ICORN, basert i Stavanger, norske kommuner, Utenriksdepartementet, Norsk PEN og internasjonale aktører.  En detaljert stillingsinstruks foreligger.

Vi søker en person med høyere utdanning, interesse for litteratur- og ytringsfrihetsspørsmål og kjennskap til offentlig – kommunal og statlig – forvaltning.  Det legges vekt på gode sosiale og kommunikasjonsmessige egenskaper. God beherskelse av engelsk, muntlig og skriftlig, forventes.

Stillingen vil rapportere til Norsk PENs generalsekretær. Arbeidsplass vil bli på Litteraturhuset i Oslo.  Reisevirksomhet må påregnes.

Søknad med CV og relevante vitnemål sendes Norsk PEN, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, eller til pen@norskpen.no innen 15.01 2015.  For nærmere informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Carl Morten Iversen (926 88 023) eller fribykoordinator Hege Newth Nouri (930 02 262).