Opptak fra seminaret «Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?

Overlege Even Reinertsen
Overlege Even Reinertsen

Opptak fra seminaret kan du se her.

Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?

Litteraturhuset – Nedjma, torsdag 11. februar kl 18.00

Seminaret tar opp fryktkultur, ledelsesproblemer og helsepersonell som varsler om helseskadelige nedskjæringer i helsesektoren. Vi har invitert varslere, fagfolk, profesjonsorganisasjoner, politikere og representanter for helsemyndighetene for å ta denne viktige debatten som blant annet er satt på dagsorden i media.

Møtet vil belyse tematikken og se nærmere på varslere innen helseforetak generelt – deres plikter og rettigheter – gjennom en kort innledning og en paneldebatt.

PROGRAM

Innledning
Even Reinertsen, lege ved Sykehus Innlandet

Kommentarer og paneldebatt:
Eli Berg, lege og forfatter av boka HOLD MUNN ELLER GÅ! Makt og avmakt i helsevesenet
Christian Grimsgaard, styremedlem i Den Norske Legeforening
Anne Kjersti Befring, jurist og stipendiat ved Institutt for offentlig rett
Ola Didrik Saugstad, lege og professor i barnesykdommer
Karin Andersen, Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité for SV

Møteleder:
Journalist og forfatter Christian Borch

Møtet arrangeres i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

Spesialister, politikere og helsearbeidere om norske sykehus:

varslene

Systemet er lukket og må endres

En utbredt fryktkultur og dårlige muligheter for varsling, noe som går ut over pasientene, ble bekreftet av flere spesialister under et debattmøte på Litteraturhuset 11. februar.

Opptak fra seminaret kan du se her.

Den foretaksmodellen for drift av norske sykehus som ble innført på 90-tallet medfører at økonomi og administrasjon, og ikke pasientenes sikkerhet, står i sentrum. Modellen har ikke ført til bedre økonomi for norske sykehus – det administrative apparatet vokser og pasientene og pasientsikkerhet skyves ut på sidelinjen. Samtidig råder det en utbredt fryktkultur i sykehus-Norge, noe flere helsearbeidere som hadde forsøkt å varsle om forholdene kunne bekrefte. Vitnesbyrdene var mange og sterke.

Dette var blant de aspektene rundt driften av norske sykehus som ble belyst på debattmøtet “Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?” Legene Even Reinertsen og Ola Didrik Saugstad leverte sterke vitnesbyrd om hvordan varsling om uforsvarlige budsjettkutt og dårlig pasientbehandling ignoreres og motarbeides av administrative ledere uten faglig kompetanse, og hvordan kolleger i helsevesenet støter ut de som sier ifra og velger å beskytte hverandre. Forfatteren av boka Makt og avmakt i helsevesenet, Eli Berg, kunne bekrefte dette. Boka er basert på intervjuer med helsearbeidere over hele landet.

Ordstyrer Christian Borch kunne bekrefte at det hadde vært umulig å få politiske ledere, ledere i helseforetak og representanter for Helsetilsynet og Sykepleierforbundet til å stille opp i panelet.

Flere blant publikum tok ordet, sto fram som varslere, fortalte om hårreisende reaksjoner og behandling og mangel på støtte fra kolleger, fagmiljøer og egne organisasjoner. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) bekreftet at hensynet til pasientene som det primære, samt en forsvarlig og medisinsk faglig kontroll på norske helseforetak hadde blitt borte ved innføring av foretaksmodellen. Hun etterlyste et samarbeid mellom interesserte politikere og helsearbeidernes organisasjoner for å få snudd utviklingen.

Et opptak fra hele debattmøtet vil bli lagt ut på Norsk PENs hjemmesider www.norskpen om kort tid.

Oslo, 12. februar 2014