Gro Hillestad Thune:

Norske organisasjoner er for passive

Den nystartede «Foreningen av tolvte januar» har skrevet et omfattende referat fra seminaret.  Du finner det på denne lenken: Ytringsfrihet for papirløse asylsøkere

Foreningens formål er å bidra til offentlig oppmerksomhet rundt Norges asyl- og innvandringspolitikk, samt arbeide for en human, rettssikker og inkluderende behandling av flyktninger og asylsøkere i tråd med internasjonale konvensjoner og asylinstituttets intensjoner.