9. september: Gud i grunnloven

På dette seminaret vil deltakerne blant annet diskutere hva  grunnlovsbestemmelsen betyr for samfunnsinstitusjoner som skole, sykehus og omsorgsinstitusjoner. Og er det slik at paragrafen først og fremst et resultat av frykt for tap av nasjonal identitet i en globalisert verden?

Med blant annet Kjell Magne Bondevik, Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, og Mohammad Usman Rana, lege og tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn. Debattleder:Ann-Magrit Austenå

På Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 9. september kl 19.00.  Gratis adgang.