Norwegian PEN gave the Ossietzky Prize to Edward Snowden in Moscow

PRESS RELEASE FROM NORWEGIAN PEN

DATE: 30 APRIL 2017

Norwegian PEN president William Nygaard, Secretary General Hege Newth Nouri and the Ossietzky Prize winner Edward Snowden. Photo: Bodil Voldmo Sache/NRK

On April 21st, Edward Snowden received the Ossietzky Prize for 2016. President William Nygaard and Secretary General Hege Newth Nouri of Norsk PEN gave him the award in Moscow.

«I’m grateful for the support from Norwegian PEN,» said Edward Snowden when he received the award, a lithography by Norwegian artist Nico Wideberg.

On April 21, it had been a year since Edward Snowden filed a lawsuit against the Norwegian state together with Norwegian PEN. The lawsuit was filed in order to allow Snowden to travel to Norway without fear of extradition to the US, where he faces decades of imprisonment under the Espionage Act. Norwegian courts dismissed the case, the final dismissal fell in the Supreme Court in November 2016.

As a plan B, Norwegian PEN would go to Moscow and hand over the prize to Snowden personally. Last week, William Nygaard and Hege Newth Nouri traveled to Russia and met Edward Snowden. Accompanying Norwegian PEN were Snowden’s Norwegian lawyers from Schjødt Advokater and journalists from the Norwegian Broadcasting Company, who have followed the case the last year. The meeting took place in a hotel in Moscow.

Edward Snowden arrived a little late. He explained that the bus was so crowded he had to wait for the next. He lives an almost normal life in Moscow, but at the same time he has isolated himself in the Russian society. He has chosen this way of life because he once again hopes to return to his native country and be brought to justice in the United States in a fair and impartial trial. Snowden will be tried under the so-called Espionage Act of 1917, a law which is unacceptable according to international human rights standards. This First World War law will condemn him to life imprisonment without a jury and defense, a sentencing he will serve in a high-risk prison under extremely severe conditions.

Edward Snowden explained that he spends most of his life online, digital communication is both his profession and way of life. He teaches via skype at several universities and holds speeches all over the world. Edward Snowden is also board of directors in the organisation Freedom of the Press Foundation, an NGO that works to protect and support freedom of speech and freedom of the press.

We talked about the drone warfare, international law, the protection of whistleblowers, Trump and Putin, love and everyday life in Russia, future prospects, but most of all we talked about the issues that Snowden has fought for for almost four years in involuntary exile: how to secure and strengthen individual privacy, whistleblowers, journalists and others’ ability to communicate securely.

Snowden has a leave to stay in Russia until 2020, but his future is as uncertain as it was in 2013. Norwegian PEN, together with his Norwegian lawyers, will assist Edward Snowden if he wishes to apply for asylum in countries other than Russia.

Norwegian Broadcasting Company has followed Norwegian PEN through the last year’s work to give  the Ossietztky Prize to Edward Snowden in Norway. Watch their documentary «Snowden plan B» on Tuesday 2 May at 21:30/9.20 pm.

For further information contact:
William Nygaard, Chairman of the Board: +47 908 92 601
Hege Newth Nouri, Secretary-General: +47 930 02 262

En tom stol til Snowden

I dag skulle Edward Snowden ha vært i Oslo for å motta Norsk PENs Ossietzkypris for 2016. Han er tildelt prisen for å ha varslet om ulovlig og omfattende statlig og global overvåkning og spionasje, både overfor enkeltland og privatpersoner. Snowden kan ikke komme fordi norske myndigheter ikke har gitt ham nødvendige garantier om at han kan reise til Norge uten fare for at han blir pågrepet og utlevert til USA.

Varsleren Snowden
I juni 2013 tilgjengeliggjorde Snowden, med hjelp fra journalistene Glenn Greenwald og Laura Poitras, et materiale som dokumenterte at NSA (National Security Agency) arbeidet systematisk og målbevisst med avlytting av telefonsamtaler og lagring av private data fra både amerikanske borgere og utlendinger. Etter at The Guardian skrev om avsløringene sommeren 2013, ble Snowden umiddelbart etterlyst av amerikanske myndigheter. Snowden hadde da reist til Hong Kong og videre til Moskva, hvor han siden har vært i eksil.

Selv om amerikanske domstoler, og dermed også kongressen og Obama, har vedkjent at NSA ulovlig har overvåket sine borgere, betrakter fremdeles den amerikanske staten Snowden som en forbryter. Myndighetene opprettholder siktelsen for spionasje og tyveri av statlig eiendom og krever ham utlevert fra Russland. NRK avslørte i fjor at også norske myndigheter i juli 2013 mottok utleveringsbegjæring av Snowden fra den amerikanske stat. Likelydende begjæring er høyst sannsynlig sendt til de fleste europeiske land, så vel som mange andre land.

I USA risikerer Snowden livstidsdom. Han ville måtte møte i retten siktet etter en lov laget under første verdenskrig, den såkalte Espionage act. Denne loven fratar den tiltalte muligheten til å forsvare seg i rettssalen. Den påtroppende presidenten i USA har uttalt at Snowden fortjener den strengeste straffen man kan få etter the Espionage Act – dødsstraff. En benådning fra president Obama er derfor nå Snowdens beste håp for et fremtidig liv i hjemlandet utenfor en fengselscelle. Det er lite trolig at siktelsen omgjøres i kommende presidentperiode.

Utleveringsgaranti
Da Bjørnsonakademiet i 2015 tildelte Snowden Bjørnsonprisen og ba om garantier for at han ikke ville bli pågrepet og utlevert til USA dersom han kom til landet, skrev justisminister Anundsen i brev av 15. juni 2015 at spørsmålet om utlevering reguleres av utleveringsloven og at det er domstolene som i første omgang må vurdere om vilkårene for utvisning er oppfylt. Det sto en tom stol på scenen i Molde i september 2015.

Snowden har derfor stevnet den norske stat sammen med Norsk PEN for å prøve å få Snowden til landet for å motta Ossietzkyprisen. Presseorganisasjonene har støttet opp om søksmål mot staten.

Saken om saken
Regjeringen satte straks sine fremste juridiske eksperter på saken. Men hvilken sak? Ikke selve spørsmålet om utleveringsgaranti, men spørsmålet om Edward Snowden og hans norske partshjelpere i det hele tatt får adgang til å føre en sak som prøver utleveringsspørsmålet. To rettsinstanser har avslått, nå gjenstår det å se om Høyesterett overprøver jussen i noe som ser mistenkelig ut til å være en politisk styrt prosess fra regjeringshold.

Hvor er politikerne?
Våre amerikanske allierte vil hindre at Snowden kommer til Norge. Men vil norske myndigheter etterkomme deres krav om utlevering? Normalt er det ikke vanskelig å få norske politikere til å støtte menneskerettighetsforkjempere, eller å uttale seg om menneskerettighetssaker. Når de blir konfrontert med Snowden og hans sak, svarer de derimot vagt og tvetydig. Om de i det hele tatt svarer. To hederlige unntak er Bård Vegar Solhjell som har gitt sin sterke støtte til Snowden og Michael Tetzschner som har uttalt at Norge ikke bør gi Snowden utleveringsgaranti.
Ellers har knapt noen politikere uttalt seg. Når ytringsfrihetsspørsmål skal veies opp mot vårt «vennskap» med stormakter, ser vi at det siste hensynet veier tyngst hos dem som har ansvaret for den praktiske politikken. Som nå, når en amerikansk varsler er begjært utlevert til USA, og som det gjorde da Dalai Lama besøkte Norge i 2014 og stortingspresident Olemic Thommesen, som tidligere hadde ledet Stortingets Tibet-komité, uttalte at «det vil virke unødvendig provoserende på Kina om jeg møtte Dalai Lama nå». Vi har et stort demokratisk problem hvis norsk ytringsfrihetspolitikk skal styres fra USA. Eller Kina.

Håp om benådning
Snowden har gitt uttrykk for at han er villig til å la seg utlevere til USA dersom den amerikanske regjeringen kan garantere ham en rettferdig rettssak hvor han kan forsvare seg før en jury avgjør saken mot ham.

Norsk PEN og Amnesty mener at Snowden ikke er en forbryter som fortjener livstid fengsel på isolatcelle. Han er en varsler, en rettighetsforkjemper og et symbol på kampen mot illegitim statlig overvåkning. Det har kostet ham hans sosiale liv.

Amnesty kjører nå en internasjonal aksjon med appell til president Obama om å benåde Snowden. Vi ber alle om å signere oppropet.

Hege Newth Nouri
generalsekretær Norsk PEN

Artikkelen sto på trykk i Klassekampen 18. november 2016.

Foto: Kine Jensen

Hege Newth Nouris tale

Stans kneblingen av Tyrkias frie stemmer!

Kjære alle sammen,

så godt å se dere her! Dette er en viktig samling, vi er alle samlet fordi vi er dypt bekymret for utviklingen i Tyrkia. Utgangspunktet for denne markeringen var en oppfordring fra PEN International til alle nasjonale PEN-sentre i verden, ca 150 i tallet, om å markere at det i dag er 100 dager siden fengslingen av de tyrkiske journalistene Can Dündar og Erdem Gül. Journalistene ble løslatt for en uke siden, men siktelsene mot dem står ved lag og de risikerer livstid fengsel.

PEN International er verdens største ytringsfrihetsorganisasjon. Norsk PEN er den norske avdelingen av PEN International og den eneste norske organisasjonen som utelukkende jobber med ytringsfrihetsspørsmål. Norsk PEN har i flere tiår hatt et sterkt og glødende engasjement for ytringsfriheten i Tyrkia, vi har fulgt fengslingsmøter og rettssaker mot journalister, forleggere og forfattere, publisert rapporter, arrangert seminarer, debatter og jobbet aktivt opp mot politikere i inn og utland.

For å gi dere litt fakta:

Mellom august 2014 og mai 2015 saksøkte president Recep Tayyip Erdogan mer enn 67 personer for å ha fornærmet ham online.

I følge Den europeiske menneskerettighetsdomstolen hadde Tyrkia flest domfellelser som angikk ytringsfrihet i 2015.

Mer enn 1200 akademikere i Tyrkia etterforskes av påtalemyndigheten for å ha engasjert seg i ‘terroristpropaganda» etter at de signerte et opprop som oppfordret myndighetene i Ankara til å stoppe «sin tilsiktede massakre» på befolkningen i den kurdiske regionen.

Rundt dere her i dag ser dere navnet på 50 journalister, dommere, forfattere og akademikere, tyrkere og kurdere, som alle har vært blitt rammet av Erdogans beinharde kneblingspolitikk.

Årsakene til at de har blitt arrestert og forfulgt er:

– Medlemskap i ulovlige organisasjoner (hovedsakelig)
– terrorisme
– spionasje
– Fornærme presidenten og ministrene

I dag er situasjonen i Tyrkia så ille at da oppfordringen kom fra PEN International måtte vi mobilisere, vi måtte lage en markering som gjenspeilet alvoret. Det gjelder fremtiden til Tyrkias befolkning, til Europa, Midtøsten – til millioner av nødstedte flyktninger.

Og vi mobiliserte. I dag står følgende organisasjoner bak markeringen:

Norsk PEN
Norsk Journalistlag
Norsk Redaktørforening
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk Presseforbund
Den norske Forleggerforening
Den norske Helsingforskomité
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Dommerforeningen – Juristforbundet
Advokatforeningen
Den internasjonale juristkommisjonen (norsk avdeling)
Den norske Forfatterforening
Norsk Oversetterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Dramatikerforbundet
Norsk Bibliotekforening
Human Rights House Foundation

Og følgende organisasjoner støtter markeringen:
Solidaritet med Kurdistan
Ungdomsorganisasjonen Ungkurd Norge
Kurdisk PEN
Det norske råd for kurdernes rettigheter RKR

Generalsekretær Hege Newth Nouri, 4. mars 2016

Hege Newth Nouri new Secretary General in Norwegian PEN

Press Release

Norwegian PEN hires new Secretary General


The Norwegian PEN board has engagedHege Newth Nouri as new Secretary General. She comes from the position as national coordinator for the Norwegian Cities of Refuge for Persecuted Writers and has worked for Norwegian PEN since November 2013. She succeeds Carl Morten Iversen who reaches the official Norwegian retirement age on 1. May 2015. Iversen will continue to work for Norwegian PEN in a reduced position.

Newth Nouri is educated in literature and creative writing and has a varied and extensive background as a writer, editor and project manager for various literary- and free expression related projects. She has worked for the Norwegian Forum for Freedom of Expression, with the censorship database «Beacon for Free Expression»,  as well as festival director for the literary festival Bjørnsonfestivalen in Molde, Norway, where she also served as coordinator for the visiting writers. Prior to working for Norwegian PEN she was engaged as secretary general of the Norwegian Library Association.

In her new position, the Secretary General will strengthen the efforts for freedom of speech in Norway at a time of major changes – from global and national commercialization, new political tensions and changed communication technology – to a new cultural diversity.

Hege Newth Nouri will officially assume the position on 4. May 2015.

Oslo, 15th December 2014

Hege Newth Nouri ansatt som ny generalsekretær i Norsk PEN

Pressemelding

Ny generalsekretær i Norsk PEN

Styret i Norsk PEN har ansatt Hege Newth Nouri i stillingen som ny generalsekretær.  Hun kommer fra stillingen som nasjonal koordinator for de norske fribyene for forfulgte forfattere og har vært ansatt i Norsk PEN siden november 2013.  Hun overtar stillingen etter Carl Morten Iversen som går av for aldersgrensen 1. mai 2015.  Iversen vil fortsatt arbeide for Norsk PEN i en redusert stilling.

Newth Nouri har utdannelse innenfor litteratur og skrivekunst og har en variert og omfattende bakgrunn som skribent, redaktør og prosjektleder for diverse litterære- og ytringsfrihetsrelaterte prosjekter.  Hun har blant annet arbeidet for Norsk Forum for Ytringsfrihet med sensurdatabasen «Beacon for Free Expression» og vært festivalsjef for Bjørnsonfestivalen i Molde, der hun også fungerte som fribykoordinator.  Før hun tiltrådte som fribykoordinator  kom hun fra stillingen som generalsekretær i Norsk Bibliotekforening.

I sin nye stilling vil generalsekretæren styrke innsatsen for ytringsfrihet i Norge i en tid med omfattende endringer – fra global og nasjonal kommersialisering, nye politiske spenningsforhold  og endret kommunikasjonsteknologi – til et nytt kulturelt  mangfold.

Hege Newth Nouri tiltrer offisielt stillingen 4. mai 2015.

Hege Newth Nouri nås på mobil 93002262.

Styreleder William Nygaard mobil 908 92 601.

Hege Newth Nouri ny, nasjonal koordinator for fribyene

PRESSEMELDING

Hege Newth Nouri ansatt som ny koordinator for de norske fribyene

Styret i Norsk PEN har ansatt Hege Newth Nouri i stillingen som ny, nasjonal koordinator for de norske fribyene for forfulgte forfattere.  Newth Nouri har utdannelse innenfor litteratur og skrivekunst og har en variert og omfattende bakgrunn som skribent, redaktør og prosjektleder for diverse litterære- og ytringsfrihetsrelaterte prosjekter.  Hun har blant annet arbeidet for Norsk Forum for Ytringsfrihet med sensurdatabasen «Beacon for Free Expression» og vært festivalsjef for Bjørnsonfestivalen i Molde, der hun også fungerte som fribykoordinator.  Hun kommer nå fra stillingen som generalsekretær i Norsk Bibliotekforening.

For å styrke koordineringen av norske fribyer for forfulgte forfattere og for bedre å kunne gi råd og veiledning til de mange fribyforfatterne som etter hvert bor i Norge, har Norsk PEN etablert en egen koordinatorstilling for det norske nettverket.  Stillingen er ment som en service-stilling for byene og forfatterne, men vil også bidra til å gjøre ordningen med fribyer mer kjent i offentligheten, blant annet gjennom å følge opp prosjekter på initiativ fra forfattere og lokale koordinatorer.

Hege Newth Nouri vil tiltre i den nye stillingen i løpet av høsten.