Hong Kong: Joint statement from Global Press Associations

We strongly demand the HKPFto scrap the amendment and stop eroding Hongkongers’ rights to basic freedoms, including the freedom of the press and  information.

Global Press Associations joint-statement: The Hong Kong Police Force must scrap the unilateral revision of its definition of media representative in the police general orders to intact the freedom of press in Hong Kong.

On 22th September 2020, the Hong Kong Police Force (HKPF) announced that it will revise the definition of media representatives in its Police General Orders. We strongly oppose the unilateral decision made by the HKPF as it is overruling the current guideline without consulting any press entities in Hong Kong and it is severely hindering the work of frontline journalists in Hong Kong by creating more ambiguity and potential conflicts with the police force at the frontline.  

Under this amendment, any unconventional or free-lanced media workers affiliated with the Hong Kong Journalists Association and Hong Kong Press Photographers Association can potentially be expelled or even arrested from the media zone by HKPF as they have now applied their own ambiguous definition and validation procedure of journalists’ identities.  

By over-ruling the well-established guideline between the Press Association and the HKSAR Information Services Department,  this amendment can unfortunately only be deemed an administrative obstacle for the HKPF to limit the 4th right of media at any controversial scenes.

The United Nations’ 1948 Universal Declaration of Human Rights states that everyone is entitled to have freedom of opinion and expression; which includes freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive, and impart information and ideas through any media, regardless of frontiers. Article 27 of the Hong Kong Basic Law also states clearly, which protects the freedom of press in Hong Kong. Hong Kong, once a bastion of press freedom, has dropped from 18th place in 2002 to 80th place in 2020 in the RSF World Press Freedom Index. Our observation concludes that the press freedom in Hong Kong is declining at an accelerated rate since the promulgation of the National Security Law on June 30th 2020.

We strongly demand the HKPFto scrap the amendment and stop eroding Hongkongers’ rights to basic freedoms, including the freedom of the press and  information.

Co-signed by:

Federation of Media Employees’ Trade Unions, Sri Lanka
Federation of Nepali Journalists
Free Media Movement
International Federation of Journalists, Asia-Pasific
International Press Institute (IPI)
Journalists Association of Korea
MEAA
National Union Journalists of Peninsular Malaysia (NUJM)
National Union of Journalists (India)
Norwegian Press Association
Pakistan Federal Union of Journalists
PEN Norway
PFUJ (Pakistan)
Polish Association of Journalists (SDP)
The National Union of Journalists of the Philippines
The Norwegian Union of Journalists/ NJ
Timor Leste Press Union (TLPU)
Union of Journalists in Finland

New security law threatens Hong Kong's freedom of speech, warns PEN in Scandinavia

11 June 2020

China’s Legislative Assembly, the National People’s Congress, approved on May 28 the plan to pass a security law for Hong Kong. The decision has generated strong reactions, not least from Hong Kong’s own population. The British response has been particularly strong. Hong Kong was a British colony until 1997. China and the United Kingdom agreed that Hong Kong should gain self-governing status in the Chinese People’s Republic, and that Hong Kong should retain its economic and political system for 50 years after the transfer – that is, until 2047.

The policy was called «One country – two systems».

With the new Security Act, the Chinese authorities are breaking this agreement. This is the reason for the unrest that has haunted the region in recent years. Citizens were assured that they would be allowed to keep their freedoms, but instead they felt that China was constantly intervening in governance and gradually narrowing their freedom of expression. Writers, artists, journalists and academics now feel unsafe. In 2016, several bookstores were abducted by Chinese security agents, the Swedish-Chinese bookseller and publisher Gui Minhai are still incarcerated in China, he was sentenced to ten years in prison in February this year. Hong Kong’s large academic environment is also met by Chinese demands to show «responsibility» and to act «patriotic».

The new legislation will prevent «separatism», «rioting», «terrorism», «treason» and «foreign interference». In addition, China is allowed to set up its own security agencies in Hong Kong. With the help of new technology, the management in Beijing will be able to monitor each individual inhabitant of the former crown colony.

Norwegian PEN, Swedish PEN and Danish PEN are deeply concerned about developments in Hong Kong and the consequences of the new law. We stand in solidarity with everyone working for freedom of speech in Hong Kong.

In addition to the United Kingdom, the EU and a large number of other countries, such as the United States, Canada and Australia, have clearly distanced themselves from China’s attempts to undermine Hong Kong’s autonomy.

Norwegian, Swedish and Danish PEN encourages the governments of the three countries to present a joint condemnation of the new legislation created to undermine Hong Kong’s autonomy and stifle Hong Kong’s freedom of expression.

Kjersti Løken Stavrum, President Norwegian PEN
Per Øhrgaard, President Danish PEN
Jesper Bengtsson, President Swedish PEN

Ny sikkerhetslov truer Hongkongs ytringsfrihet, advarer PEN i Skandinavia

Norsk, Svensk og Dansk PEN oppfordrer regjeringene i de tre landene til å legge frem en felles fordømmelse av det nye lovverket som er skapt for å undergrave Hongkongs selvstyre og kneble hongkongeres ytringsfrihet.

PEN-sentrene i Skandinavia ber om kraftigere reaksjon fra våre respektive land mot den nye sikkerhetsloven i Hongkong.

Norsk, Svensk og Dansk PEN reagerer i en felles uttalelse på Kinas brudd på «ett land, to systemer»-avtalen med den nye loven. Vi ber om at statslederne i alle de tre landene reagerer overfor Kina med å fordømme sikkerhetsloven.

Les hele uttalelsen fra PEN i Skandinavia:

Ny sikkerhetslov truer Hongkongs ytringsfrihet, advarer PEN i Skandinavia

Kinas lovgivende forsamling, Den nasjonale folkekongressen, godkjente 28. mai planen om å vedta en sikkerhetslov for Hongkong. Vedtaket har skapt sterke reaksjoner på mange hold, ikke minst fra Hongkongs egen befolkning. Den britiske reaksjonen har vært spesielt sterk. Hongkong var en britisk koloni fram til 1997. Kina og Storbritannia ble enige om at Hongkong skulle få status som selvstyrt region i den kinesiske folkerepublikken, og at Hongkong skulle få beholde sitt økonomiske og politiske system i 50 år etter overdragelsen – det vil si fram til 2047.

Ordningen ble kalt «Ett land – to systemer».

Med den nye sikkerhetsloven bryter kinesiske myndighetene denne avtalen. Dette er bakgrunnen for den uro som har hjemsøkt regionen i de senere år. Innbyggerne fikk forsikringer om at de skulle få beholde sine friheter, men opplever i stedet at Kina til stadighet griper inn i styre og stell og gradvis snevrer inn deres ytringsrom. Forfattere, kunstnere, journalister og akademikere føler seg nå utrygge. I 2016 ble flere bokhandlere bortført av kinesiske sikkerhetsagenter, den svensk-kinesiske bokhandleren og forleggeren Gui Minhai sitter fortsatt fengslet i Kina og ble dømt til ti års fengsel i februar i år. Hongkongs store akademiske miljø møtes også av kinesiske krav om å vise «ansvar» og å opptre «patriotisk». 

Det nye lovverket skal forhindre «separatisme», «oppvigleri», «terrorisme», «forræderi» og «utenlandsk innblanding». Kina får i tillegg opprette sine egne sikkerhetsorganer i Hongkong. Ved hjelp av ny teknologi vil ledelsen i Beijing kunne overvåke hver enkelt innbygger i den tidligere kronkolonien.

Norsk PEN, Svensk PEN og Dansk PEN er sterkt bekymret for utviklingen i Hongkong og konsekvensene av den nye loven. Vi står solidarisk med alle som jobber for det frie ord i Hongkong.

I tillegg til Storbritannia har EU og et stort antall andre land, som USA, Canada og Australia, tatt klar avstand fra Kinas forsøk på å undergrave Hongkongs selvstyre.

Norsk, Svensk og Dansk PEN oppfordrer regjeringene i de tre landene til å legge frem en felles fordømmelse av det nye lovverket som er skapt for å undergrave Hongkongs selvstyre og kneble hongkongeres ytringsfrihet.

Kjersti Løken Stavrum, leder Norsk PEN
Per Øhrgaard, leder Dansk PEN
Jesper Bengtsson, leder Svensk PEN

6. mai: Hva skjer i Hong Kong? Med Jason Y. Ng (digitalt arrangement)

Forfatter Jason Y. Ng tar oss med til virkeligheten i Hong Kong under koronakrisa.


English version below.

Se samtalen på Facebook eller Youtube
.

I begynnelsen av februar møttes Norsk PEN-leder Kjersti Løken Stavrum og forfatter Jason Y. Ng til en samtale om Hong Kong under Bergen International Literary Festival. Der diskuterte de voldsomme opptøyer, kravene fra demonstrantene og motstanden mot et Kina som stadig griper hardere tak om Hong Kongs selvstyre.

Siden har vi hørt lite fra den lille øygruppen utenfor Kinas sørøstkyst. Men hva skjer egentlig i Hong Kong nå? Hva har hendt etter at demonstrasjonene la seg? Og hva har korona fått å si for ytringsfriheten? Vi skal bli litt klokere etter praten med Jason Y. Ng.

Om deltakerne:

  • Jason Y. Ng er en prisbelønt forfatter, aktivist og den første lederen av PEN Hong Kong. Han har skrevet flere bøker om Hong Kong, og bidrar jevnlig med spalter for The Guardian og South China Morning Post. I 2011 ble Ng kåret til Årets mann av ELLE Hong Kong.
  • Kjersti Løken Stavrum er leder for Norsk PEN, direktør for Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier og leder for Regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Tidligere journalist og redaktør. I desember 2019 reiste hun til Hong Kong for å se situasjonen på nært hold.

//

Jason Y. Ng brings us the real Hong Kong.

In the beginning of February, Norwegian PEN President Kjersti Løken Stavrum and author and activist Jason Y. Ng met for a conversation on Hong Kong during Bergen International Literary Festival. They discussed massive rallies, the demands of the protesters and resistance against a China that is only becoming more aggressive against Hong Kong’s separate governing system.

Today, February feels like a long time ago. We have heard little about the events here since then. So what is actually happening in Hong Kong now? What happened after the demonstrations? And how has the COVID-19 situation affected freedom of speech? We will know more after this webtalk.

About the participants:

  • Jason Y. Ng is an author, activist and the first President of PEN Hong Kong. He is a columnist for The Guardian and South China Morning Post. In 2011 he was named Man of the Year by ELLE Hong Kong, and the two first books fo the Hong Kong trilogy were awarded with the Harvard Book Award.
  • Kjersti Løken Stavrum is the President of Norwegian PEN, CEO of Tinius Trust and Blommenholm Industrier and head of the Norwegian Government’s commission on freedom of speech. Former journalist and editor. In December 2019 she went to Hong Kong to see the situation up close.

2014 Kina/Hong Kong: Xu Xiao, Xue Ye etc.

Oslo, December 23rd 2014
His Excellency Xi Jinping
President of the People’s Republic of China
State Council
Beijing 100032
P.R. China
Dear Mr. President,

PEN International and the International Publishers Association are deeply concerned at a new wave of arrests of writers, journalists, publishers and civil society activists in China in recent weeks, apparently for their public support of the pro-democracy protests in Hong Kong.

The Norwegian Writers in Prison Committee is expressing serious concern for the arrest and well-being of Xu Xiao, Xue Ye and Liu Jianshu He Zhengjun, Kuo Yanding and Zhang Miao, calling for their immediate and unconditional release if, as is feared, they are being persecuted for their legitimate professional activities and peaceful exercise of their right to free expression.

We protest against the renewed crackdown on government critics in recent months, and reminding the Chinese authorities that Article 35 of the Constitution of the People’s Republic of China provides for freedom of speech, and that as a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights, which provides for freedom of legitimate expression, the right not to be arbitrarily detained, the right to a fair trial, and that the government refrain from acts that would defeat or undermine the treaty’s objective and purpose.

 

Yours sincerely,

 

Øivind Hånes
Member of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

 

COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs