23. November: International Day to end Impunity

What is impunity?

When someone acts with impunity, it means that their actions have no consequences. Intimidation, threats, attacks and murders go unpunished.

In the past 10 years, more than 500 journalists have been killed. Murder is the ultimate form of censorship, and media are undoubtedly on the frontlines of free expression. When journalists have been murdered, in 9 out of 10 cases the murderers have gone free.

Countless other citizens, artists, bloggers, musicians and journalists have been harassed, threatened, tortured, intimidated, jailed and worse for exercising their basic human right to express themselves. Most crimes against free expression go unpunished.

What we are dealing with is a culture of impunity.

What do we mean by “a culture of impunity?”

A culture of impunity exists when those who deny others their right to freedom of expression do so knowing it is unlikely they will be held accountable for their actions.

A culture of impunity creates a climate of insecurity for those practising their right to freedom of expression. This leads to a world where people are afraid to speak out. Where criticism is stifled. Where the hard questions don’t get asked. Where the powerful don’t get challenged. The result is a world where free expression is silenced.

Follow the IFEX Impunity-campaign

You can follow the campaign on this link: https://daytoendimpunity.org/take_action/?day=05

You can sign up to support an action every day up till and including November 23.  This campaign is run by the International Freedom of Expression eXchange – IFEX.  Norwegian PEN is an IFEX-member.

Felles front til forsvar for ytringsfriheten

PRESSEMELDING

Felles front til forsvar for ytringsfriheten

IFEX-konferanse i Brüssel med fokus på anti-terror, straffefrihet og internasjonale kampanjer

«Acting together to defend free expression» er hovedtema for årsmøte i International Freedom of Expression Exchange – IFEX, som finner sted i Brüssel fra 19. til 24. februar med den Internasjonale Journalistføderasjonen som vertskap.

IFEX er et internasjonalt nettverk som daglig distribuerer meldinger om overgrep mot ytringsfiheten.  Norsk PEN er, som et av få PEN-sentere og som eneste nordiske organisasjon, selvstendig medlem av IFEX.  Generalsekretær i Norsk PEN, Carl Morten Iversen, har arbeidet med IFEX siden 1998 og sett nettverket vokse fra litt over 20 medlemmer til et omfattende, globalt nettverk med over 65 medlemmer, enkelte av dem internasjonale nettverk i seg selv innen journalistikk og forlegger- og skribentvirksomhet.

«Etter 11. september 2001 har vi sett en utvikling der menneskerettigheter og ytringsfrihet har måttet vike i kampen mot internasjonal terrorisme og mange land har innført nye «antiterrorlover» som brått har tilsidesatt alment aksepterte, internasjonale konvensjoner.  I EU har nå parlamentet vedtatt et direktiv som vil kunne gi politi og påtalemakt tilgang til eksisterende data vedrørende bruk av telefon, mobiltelefon og internet uten spesialfullmakt og uansett forbrytelsens karakter.  Direktivet vil trolig bli vedtatt i ministerrådet til tross for heftige protester fra europeiske presseorganisasjoner.  I så fall vil det, gjennom implementering i norsk lov, undergrave vår anerkjennelse av kildevernet og negativt påvirke muligheten til å drive kritisk og undersøkende journalistikk», sier Iversen.

Møtet vil også drøfte straffefrihet for overgrep, internetsensur og injurielovgivning.  Det siste benyttes også i store deler av verden for å kriminalisere journalistisk virksomhet og frie ytringer.  I tillegg vil møtet oppsummere erfaringene fra internasjonale ytringsfrihetskampanjer og særlig arbeidet i Tunisian Monitoring Group, der også Norsk PEN har vært aktiv gjennom deltagelse i tre observasjonsreiser, seminarer i Oslo og Geneve og en rekke kronikker, avisartikler og radio- og fjernsynsintervjuer om forholdene i Tunisia i løpet av 2005.

Oslo, 14. februar 2005

Ytterligere informasjon: Carl Morten Iversen, tlf.: 2247 9220, 926 88 023, eller i Brüssel (19.-24.02), Hotel Crown Plaza Brussels Europe, 155 Rue de la Loi, telefon: + 32 2 235 2207.