6. juni: Frokostmøte/Varslerdagen 2018: Film og debatt

NY TID inviterer i samarbeid med PEN og Networkers SouthNorth til frokostmøte hos Stiftelsen Fritt Ord på varslerdagen 2018.

Det blir visning av filmen: «The Spiders Web – Britain’s Second Empire». Varighet 78 min.
Se trailer her: http://spiderswebfilm.com/#trailer

Etter filmen blir det samtale og debatt med produsent og varsler John Christensen og økonomene Ingrid Hjertaker og Ebba Boye om de økonomiske realitetene filmen avslører, med mulighet for spørsmål.

Vi snakker om kriminalitet i regjeringskontorer, banker og bedriftsliv. Vi snakker om milliarder som årlig undras skatt og revisjon. Vi snakker om City of Londons dype historiske røtter og grener til skatteparadiser som Jersey, med deres nettverk av myndigheter, banker og rådgivere. Vi snakker om en av vår tids største trusler mot demokrati og samfunnsbygging.

PROGRAM

Onsdag 6 juni kl 08.45, Fritt Ord, (Uranienborgveien 2, inngang Parkveien)
08.45: Kaffe + enkel servering
09.00: Filmvisning
10.30: Samtale mellom John Christensen, Ingrid Hjertaker og økonom Ebba Boye ledet av John Y. Jones

Åpent for alle, gratis inngang.
Meld deg på her på Facebook.

Om deltakerne:
John Christensen er grunnlegger av Tax Justice Network, UK, og har bakgrunn i bank- og revisjonsarbeid på Jersey, UK. Han ble varsler om den omfattende og organiserte undergraving av verdensøkonomien som han fant gjennomsyret City of London og skatteparadiser som Jersey.

Ingrid Hjertaker er nyansatt rådgiver ved Tax Justice Network – Norge. Ingrid skrev boka ”Ustabilitetens politiske økonomi” sammen med Bent Sofus Tranøy i fjor. Hun kommer fra forskerstilling ved Global Development Policy Center i Boston, USA.

Ebba Boye er økonom.

NB: Varslerdagen 2018 fortsetter utover ettermiddagen og kvelden. Klokken 19.00 – 20.30 vil John Christensen delta på møte i Litteraturhuset der PEN inviterer til samtale med norske eksperter om varsleres situasjon overfor systematisk og verdensomfattende finans-kriminalitet.

6. juni: Varslerdagen - økonomisk kriminalitet og korrupsjon

VARSLERDAGEN, 6. JUNI 2018

© Shutterstock

Hva hindrer varsling om økonomisk kriminalitet og korrupsjon blant globale aktører?

Hvem kan stille opp mot banker, jurister og politikere som legger til rette for skattejuks.  Ved hjelp av innspill fra et panel – alle profesjonelle aktører innen juss, journalistikk og forskning, vil vi se nærmere på hvordan det arbeides med disse problemstillingene i Norge.

Tid: onsdag 6. juni kl 19.00
Sted: Litteraturhuset, Nedjma
Foredrag og paneldebatt

Program:
19.00  Velkommen ved Norsk PENs styremedlem Rune Ottosen
19.05  Innledende foredrag ved John Christensen
19.25  Paneldebatt

PANEL:
Advokat Kari Breirem
Førstestatsadvokat, Økokrim, Marianne Djupesland
Professor ved institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, Petter Gottschalk
Journalist i Aftenposten Sigurd Bjørnestad
DEBATTLEDER: Kai Sibbern, leder for Norsk PENs varslerutvalg

Programmet på Facebook.

Arrangert av Norsk PEN i samarbeid med Networkers SouthNorth.
Gratis adgang, ingen påmelding

___________________________________________________________________________

Spider’s Web  – Britain’s Second Empire

Tidligere samme dag inviterer Ny Tid i samarbeid med Norsk PEN og Networkers SouthNorth til frokostmøte med visning av filmen «Spider’s Web  – Britain’s Second Empire» etterfulgt av samtale.

Tid: Onsdag 6. juni kl. 08.45
Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2
Film og samtale.

Kriminalitet i regjeringskontorer, banker og bedriftsliv, milliarder som årlig unndras skatt og revisjon, City of Londons historiske røtter og grener til skatteparadiser som Jersey. Filmen beskriver en av vår tids største trusler mot demokrati og samfunnsbygging.

Grunnleggeren av Tax Justice Network, John Christensen, vil snakke om sitt eget liv som varsler.

Etter visningen vil filmskaper John Christensen, økonom og forfatter Ingrid Hjertaker og økonom Ebba Boye delta i en samtale ledet av John Y. Jones.

økonomen Ebba Boye.

Program:
08.45  Kaffe
09.00  Filmen Spider´s Web (78 min.)
10.30-11.30  Samtale mellom Christensen, Hjertaker. og Boye, ledet av Jones.

Arrangert av Ny Tid i samarbeid med Norsk PEN og Networkers SouthNorth. Gratis entre. Påmelding facebook/Ny Tid