Norsk PEN, Amnesty International Norge og Norsk Journalistlag ber utenriksminister Støre legge press på afghanske myndigheter

PRESSEMELDING

Norsk PEN, Amnesty Norge og Norsk Journalistlag ber utenriksminister Støre legge press på den afghanske regjeringen.

I et felles brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre ber i dag de tre organisasjonene om at Norge legger press på afghanske myndigheter for å oppnå en rettferdig løsning for den fengslede, dødsdømte journalisten Sayed Perwez Kambakhsh. Kambakhsh ble arrestert i oktober i fjor og dømt til døden i januar i år for å ha spredt informasjon han lastet ned fra Internett.

I forbindelse med morgendagens giverlandskonferanse for Afghanistan i Paris, ber nå Norsk PEN, Amnesty Norge og Norsk Journalistlag om at utenriksministeren, gjennom forhandlingene i Paris, bidrar til en rettferdig løsning på Kambakhsh-saken gjennom å stå fast på forsvaret av retten til ytringer.

Hele brevet følger som vedlegg til denne pressemeldingen.  LENKE KOMMER

For nærmere og utfyllende informasjon, kontakt:

Norsk PEN v/generalsekretær Carl Morten Iversen – 926 88 023 eller nestleder Elisabeth Eide – 9953 8384
Norsk Journalistlag nestleder Kjetil Haanes – 9020 1234
Amnesty International, Norge v/generalsekretær John Peder Egenæs – 9110 0676

Utenriksminister Jonas Gahr Støre møter afghansk PEN

Norsk støtte til PEN-klubben i Afghanistan

Under sitt besøk i Afghanistan møtte utenriksminister Jonas Gahr Støre representanter for den afghanske PEN-klubben og afghanske forfattere i Kabul 19. januar. Utenriksdepartementet har gjennom flere år støttet den afghanske PEN-klubbens arbeid for ytringsfrihet og forfatteres rettigheter i landet gjennom et samarbeid med den norske PEN-klubben.

– PEN-klubben gjør et viktig arbeid i Afghanistan, det fikk jeg bekreftet gjennom møtet med forfatterne. Dette er modige mennesker som arbeider under vanskelige forhold. Norge vil fortsatt støtte dette arbeidet, sier utenriksministeren.

Representantene for den afghanske PEN-klubben understreket at forholdene for journalister og forfattere var blitt bedre de siste årene, men at mye gjensto. Dette gjaldt særlig i provinsene, hvor ytringsfrihet og kritisk tenkning blir sett på som en trussel av de lokale makthaverne.

Habibullah Rafi i den afghanske PEN-klubben understreket at et fortsatt internasjonalt fokus på ytringsfrihet og forfatteres situasjon i Afghanistan var avgjørende. Han trakk særlig frem det internasjonale presset som kom etter initiativ fra den norske PEN-klubben for å forhindre at en domstol i Afghanistan idømte en forfatter dødsstraff.

– Det internasjonale nettverket av PEN-klubber er avgjørende for å ivareta journalister og forfatteres rettigheter. Dette er særlig viktig i land som Afghanistan, hvor man skal etablere et demokrati og fri offentlig meningsbrytning etter mange år med diktatur og undertrykkelse, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. – Vi vil fortsette med å si fra om dette i vår kontakt med afghanske myndigheter, ser utenriksministeren.