Tunisia:

«Vår» mann blir leder av et nytt uavhengig medieråd

Kamel Labidi leder nytt, tunisisk medieråd

Den tunisiske journalisten Kamel  Labidi, som i en årrekke har arbeidet som rådgiver for Tunisian Monitoring Group (TMG), ble sist lørdag utnevnt til leder for et nyopprettet medieråd, the National Council to Reform Information and Communication, i Tunisia.

Rådet skal, i løpet av de neste månedene, intervjue  både journalister og akademikere, samt  en rekke organisasjoner – inklusive fagforeninger – for å få en oversikt over hva som til nå har forhindret en fri meningsutveksling i Tunisia, og så foreslå tiltak for å bringe tunisisk presse på nivå med internasjonal presse hva angår ytrings- og pressefrihet.

Labidi stillte to klare betingelser for å akseptere oppdraget:  At rådet skulle være uavhengig av myndighetene og bidra med selvstendige og uavhengige avgjørelser, og at rådets konklusjoner og anbefalinger skal offentliggjøres i tunisiske medier parallellt med at de også overleveres regjeringen før endelig vedtak i det nye parlamentet.  Rådets arbeid er foreløpig tidsbegrenset til 6 måneder.

Labidi, født i 1949, har en master i journalistikk og en i engelskspråklig litteratur fra et tunisisk universitet .  Han var medlem av redaksjonen i “Tunis Afrique Presse” (TAP) fra 1975, men ble “permittert” i tre år (1978-81) fordi han nektet å delta i den offisielle mediekampanjen rettet mot den tunisiske fagbevegelsen.  Han ble så sparket fra jobben i TAP og fratatt retten til å praktisere journalistikk og å være korrespondent for den franske avisen “La Croix” og pressebyrået UPI.  Labidi var så direktør for tunisisk Amnesty før han ble tvunget i eksil i 1996.  Etter det har han levd i eksil i Egypt og USA, vært rådgiver for Committee to Protect Journalists (CPJ) og bidragsyter til en rekke internajonale medier.

Tunisia: Kamel Labidi to chair National Independent Authority for Information and Communication

TUNIS, Feb. 27, 2011 (TAP)

Mr. Kamel Labidi was appointed, according to an authorised source from the Interim Government, as Head of the National Independent Authority for Information and Communication.

Mr. Kamel Labidi was born on June 4, 1949 in Bouhjar, Monastir.

He holds a master’s degree in journalism from the Institute of Press and Information Science (IPSI-1975) and another in English Literature (1976) from the Tunis Faculty of Arts and Humanities.

Mr. Labidi also obtained a post-graduate diploma (DEA) in communication sciences from Paris II University.

He joined the editorial services of «Tunis Afrique Presse» (TAP) news agency in 1975 and was discharged for 3 years (1978-1981) because of his refusal to participate in the official media campaign conducted against the Tunisian General Labour Union (UGTT) before the events of January 26.

He was then dismissed from his job in TAP in 1994 and banned from practicing journalism as correspondent to French newspaper «La Croix» and United Press International (UPI) Agency for his hostility to the November 7 regime.

Mr. Labidi was director of the Tunis section of Amnesty International (1995-1996) before being forced into exile like dozens of Tunisian journalists.

He then wrote in Arab and Western newspapers, in addition to his position as co-ordinator of education on human rights at the regional office of Amnesty International Organisation (Lebanon), between 2000 and 2001. He was also adviser to the international network for exchanging information on freedom of expression (2004-2011).

Mr. Labidi, then, became representative of the Committee to Protect Journalists in the Middle East and North Africa (MENA), resident in Cairo, and was afterwards adviser to this same organisation in Washington (2005-2010).

Et personlig brev fra Tunisia

Kjære venner

Jeg beklager at jeg ikke har skrevet tidligere for å fortelle at jeg aldri har sett at så mange grenser er blit flyttet siden president Ben ali flyktet fra Tunisia 14. januar.  Den utrolige prosessen med å legge et diktatorisk styre bak seg utvikler seg nå meget raskt.  Stats- og privateide medier, inklusive de som var eid og kontrollert av Ben Alis familie, samt aviser som drev svertekampanjer (mot opposisjonen), lar nå politiske dissidenter og menneskerettighetsaktivister få snakke ut.  Det er ikke lenger forbundet med fare for lokale medier og journalister å intervjue kjente opposisjonelle og rettighetsaktivister som Moncef Marzouki, Sihem Bensedrine, Mokhtar Yahyaoui eller Kelthoum Kennou.

Det demokratisk valgte styret i Den Tunisiske Dommerforeningen (Association of Tunisian Judges – AMT, tidligere forbudt og nærmest overtatt av myndighetene i 2005), møtte justisministeren forrige uke.  De får nå gradvis tilbake sine rettigheter etter den urettmessige straffeforfølgelsen de ble utsatt for i 2005.  En rekke tunisiske dommere er nå tilbake i de kontorene de ble kastet ut fra for seks år siden.

Søndag kveld stoppet “Hannibal TV” midlertidig sine sendinger etter at myndighetene hadde besluttet å arrestere eieren, Larbi Nasra,  og hans sønn for høyforrederi.  Nasra var kjent for å være nær venn av president Ben Ali.  Mange mennesker uttrykte bekymring for ytringsfriheten da Hannibal TV plutselig stoppet å sende, men sukket lettet da TV-stasjonen gjenopptok sendingene.

Det er fortsatt demonstrasjoner i gatene, særlig i hovedstaden Tunis, der demonstrantene ber om at den såkallte “nasjonale samlingsregjeringen”, bestående av en rekke toppolitikere fra Ben Alis regjering, sparkes.  Disse protestene vil ventelig avta så snart noen, om ikke alle disse politikerne som var involvert i korrupsjon og promotering av Ben alis politikk, er blitt kastet ut av landet.

Tunisia, 24. januar 2011

Kamel Labidi