Winner of the Ossietzky Prize dedicates the prize to Iranian journalist

On the Day of the Imprisoned Writer, 15th November 2011, this years recipient was the Iranian lawyer and human rights activist Mohammad Mostafaei.  A deeply touched prize winner dedicated the prize to Iranian journalist Ahmed Zeidabadi.

A videotaped and edited recording of the event is available on YouTube and you will learn, towards the end, why Mostafaei chose to dedicate the prize to Zeidabadi.

Thanks to Ramin Golbang who filmed and edited the tape.

The video is in two parts.  Please note that some of the speeches are in Norwegian.  You will find the videos here:

Ossietzky Prize Ceremony – part 1
Ossietzky Prize Ceremony – part 2

Ossietzkyprisen 2011 til den iranske advokaten Mohammad Mostafaei

Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, Ossietzkyprisen, tildeles i år den iranske menneskerettighetsadvokaten Mohammad Mostafaei. 

Mostafaei har reddet over 50 klienter i Iran fra å bli henrettet, blant annet et stort antall barn og kvinner.  Etter å ha blitt innkallt til forhør av iranske myndigheter i 2010, forlot han Iran og søkt asyl i Norge, dit han ankom i fjor høst.  Han ble også gjenforent med sin kone og datter i begynnelsen av september 2010.

Mostafaei fikk internasjonal oppmerksomhet da han forsvarte Shakineh Mohammadi Ashtiani, en 43 år gammel tobarnsmor som ble dømt til døden v/stening etter å ha blitt funnet skyldig i utroskap.  Han har også gjort et omfattende arbeid ved å forsvare mange ungdommer som er blitt dømt til døden.

Ossietzkyprisen overrekkes ved en seremoni på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 15. november kl 1900.

PROGRAM
En kort orientering om Fengslede Forfatteres Dag og internasjonalt fokus v/generalsekretær Carl Morten Iversen
Prisoverrekkelse ved Norsk PENs leder Anders Heger
Tale til prisvinner ved forfatter og PEN-styremedlem Soudabeh Alishahi
Om de juridiske og menneskerettslige aspektene ved Mostafaeis arbeid
ved advokat Cecilie Schjatvet
Kunstneriske innslag

Arrangementet er åpent for alle – velkommen.

***
Nærmere informasjon om arrangementet og prisvinner:
Norsk PEN 926 88 023

Mohammad Mostafaei awarded the 2011 Ossietzky prize

Norwegian PEN´s annual prize for outstanding achievements in the field of free expression, is awarded Iranian human rights lawyer Mohammad Mostafaei.

Mostafaei have saved more than 50 clients in Iran from execution, most of them women and children. After being summoned by the authorities for questioning in 2010, Mostafaei fled Iran and applied for asylum in Norway where he arrived last fall.  He was reunited with his wife and daughter in early September 2010. Mostafaei gained international attention when he defended Shakineh Mohammadi Ashtiani, a 43-year old mother of two who had been sentenced to death by stoning on a charge of adultery.

The Ossietzky prize will be awarded at a ceremony at the House of Literature in Oslo on the Day of The Imprisoned Writer, Tuesday evening 15. November at 19.00.

PROGRAM

International focus-cases on the Day of the Imprisoned Writer by Norwegian PEN Secretary General Carl Morten Iversen
Award Ceremony. Moderator: Anders Heger, president, Norwegian PEN
Norwegian PEN boardmember Soudabeh Alishahi speaks to the recipient
About judicial- and human rights aspects of Mostafaei´s work by lawyer Cecilie Schjatvet
Music and poems by Jafar Jafarzadeh and Aziz Sangtarash

More information from Norwegian PEN +47 926 88 023