Mer debatt om skolen i offentligheten

Simon Malkenes på Dagsnytt 18, 5. mars 2018.

Norsk PEN har fulgt debatten i kjølvannet av Simon Malkenes’ deltagelse i Dagsnytt 18, 5. mars.

Vi støtter fullt ut alle som mener at det sentrale er å ivareta et debattklima i offentligheten der de ansatte i skolen kan bruke sin ytringsfrihet til å uttale seg om de politiske rammebetingelsene for skoledrift og den daglige arbeidssituasjonen i skolen.

Vi merker oss spesielt at Læreprofesjonens etiske råd mener at Malkenes den 5. mars 2018 brukte ytringsfriheten sin og varslet om rammer han mener skaper faglige og etiske uforsvarlige tilstander i enkelte videregående skoler i Oslo.

Vi trenger mer og ikke mindre debatt om skolen i offentligheten og er bekymret for tendenser til å skyve elevene foran seg i et forsøk på å sette trangere rammer for en reell ytringsfrihet

Norsk PEN og Norsk PENs varslerutvalg