Norsk PEN gir Ossietzkyprisen 2020 til satiretegnerne i Norge

Norsk PEN gir Ossietzkyprisen 2020 til satiretegnerne i Norge for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen tildeles alle som arbeider med satire- og avistegning i Norge.

En kommentar til The New York Times’ beslutning om å stanse med politiske satiretegninger i sine utgaver i fjor. Tegning: Ahmed Falah.
Prisen skulle vært utdelt 15. november, men i lys av nye smittevernregler som begrenser arrangementsmulighetene i Oslo, er vi nødt til å utsette selve utdelingen av prisen. Mer informasjon om ny tid kommer.
– Ytringsfrihet er ikke gitt oss for kun å verne ytringer vi kan nikke anerkjennende til. Den skal særlig verne ytringer som fornærmer, som sjokkerer eller uroer oss. Akkurat slik satiretegningene gjør, sier Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN.
 
– Denne prisen ble dessverre mer aktuell enn vi hadde ønsket. Satire og satiretegninger er viktig for livet og samfunnet vårt, og bør fortsatt være det. Det er viktig at satiretegnere føler seg trygge til å ytre det de vil, sier Stavrum.
 
Satiretegnere er tegnere eller visuelle utøvere som ønsker å belyse tåpelighet, urettferdighet eller maktmisbruk hos makthavere, samfunnspraksis eller enkeltmennesker.
Styrets begrunnelse:

Styret i Norsk PEN har besluttet å gi Ossietzkyprisen 2020 for fremragende innsats for ytringsfriheten til satiretegnerne i Norge.

Satiretegningens idé er å sette ytringen på spissen. Den er av natur skarp og på sitt beste smertelig treffsikker. Satiretegningen finner sin næring i ytringsfrihetens randsone. Det er derfor satiretegningen ikke bare er prisverdig, den er også verneverdig.

I høst pågår rettssaken mot 14 personer som er tiltalt for medvirkning til angrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015. 12 personer ble drept i og rundt magasinets lokaler.

Det er også 15 år siden den danske avisen Jyllands-Posten publiserte tolv karikaturer av profeten Mohammed. Flere aviser trykket tegningene, mange som faksimiler. Tegningene førte til viktige debatter om ytringsfrihet og blasfemi, men de vakte også sterke reaksjoner i flere muslimske miljøer og land. Flere tegnere og avisredaktører ble truet på livet. Nylig ble en fransk lærer drept fordi han viste karikaturene i klasserommet.

Internasjonale medier publiserer færre politiske satiretegninger nå enn før. I juni 2019 annonserte New York Times at de ikke lenger vil publisere politiske karikaturtegninger, begrunnet i at de vil satse på andre deler av avisen. Også i Norge mister satiretegnere avisengasjementene sine.

Den siste tiden, under koronapandemien, rapporterer satiretegnere om flere trusler og forsøk på sensur enn vanlig.

Norge har en lang, sterk og stolt tradisjon for satiretegninger. Styret i Norsk PEN ønsker med årets Ossietzkypris å hedre denne tradisjonen og samtidig rette oppmerksomheten mot situasjonen for dagens satiretegnere. De som med en enkel strek kan ramme andre med sin satire – men som for sitt yrke risikerer å bli rammet uforholdsmessig hardt selv.

Norsk PEN er stolt over å kunne tildele Ossietzkyprisen for 2020 til satiretegnere i Norge.

Vi har valgt å la tre representanter for satiretegnerne i Norge motta årets Ossietzkypris på vegne av sin yrkesgruppe: Finn Graff, som i 2020 har tegnet i norske aviser i 60 år, Siri Dokken, tegner i Dagsavisen og professor II ved avdeling Design, KHIO, en stilling støttet av Fritt Ord, og den irakiske satiretegneren Ahmed Falah, som kom til Norge som fribykunstner etter i en årrekke å ha vært både sensurert og truet på livet for sine tegninger i Irak.

Prispengene er øremerket en utstilling av norske satiretegninger på Avistegnernes Hus i Drøbak.

Ossietzkyprisen
Norsk PEN deler årlig ut Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfriheten.

Prisen deles ut til personer eller institusjoner som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken. Fjorårets vinner var utenriksjournalist i Aftenposten, Afshin Ismaeli.

Årets pris vil bli utdelt søndag 15. november på Litteraturhuset i Oslo.

Snowden case: The State tries to gag a dissenting free voice

PRESS RELEASE FROM NORWEGIAN PEN:
On 21st April 2016, Edward Snowden filed a lawsuit, with Norwegian PEN as the intervention party, against the State by the Ministry of Justice and Public Security. The action’s purpose is to legally establish that Norway has no right to extradite Snowden to the United States. Snowden’s alleged crime consists of having exposed mass surveillance under the auspices of the American intelligence agency, the NSA. His actions are of a political nature and he cannot therefore be extradited to the United States, according to the Norwegian Extradition Act and International Law.

On 18th May the State, by the Ministry of Justice and Public Security, delivered a response to our writ of summons. In the defence’s reply, the Attorney General seeks to dismiss the lawsuit on formal grounds. Then State argues that the case should be handled in accordance with criminal procedure and the plaintiff’s civil action cannot be initiated on formal grounds.

Norwegian PEN stresses that the State has not acknowledged the core issue: the recognition of the political nature of Edward Snowden’s actions, and consequently the necessity of his guaranteed safe arrival in Norway to receive the Ossietzky prize without danger of extradition.

The fact that the State, on formal grounds, is attempting to avoid a judicial review of the Extradition Act and secure Edward Snowden’s safe passage to Norway, confirms the importance of the case from a freedom of expression point of view. The outcome could lead to the gagging of a historically important free voice.

By awarding Edward Snowden the Ossietzky prize, Norwegian PEN seeks to create a debate surrounding the international legal framework on mass surveillance.  We seek to protect and strengthen the role of whistleblowers nationally and internationally and to praise Snowden’s unselfish and personal integrity and courage by warning us all against illegal surveillance.

In a letter from Oslo City Court of 19 May, the plaintiff is granted the opportunity to submit comments to the State’s response before 26 May.

The case is being diligently pursued by our lawyers, Halvard Helle and Emanuel Feinberg at Advokatfirmaet Schjødt.

Contact Norwegian PEN:
William Nygaard, President: 90892601
Hege Newth Nouri, Secretary General; 93002262

Contact Advokatfirmaet Schjødt:
Halvard Helle, Partner: 22018800
Emanuel Feinberg, lawyer: 22018800