This year´s Ossietzky Prize laureate: journalist Sidsel Wold

For years, Sidsel Wold has reported from the Middle East and in particular about the IsraelPalestine conflict. With commitment, empathy, profound knowledge andextensive contacts she has contributed in communicating important nuances and width of coverage of conflicts and developments in the area.

Norwegian PEN will emphasize her ability to convey meetings with individuals andtheir lives. Stories that are essential forunderstanding the long lines, strong emotions and specific consequences ofpolitical power games. Sidsel Woldexposes herself to danger, but she alsomasters the difficult art of being a warreporter with a broader perspective than the coverage of individual actions and reactions. Her stories are characterized byextensive knowledge, good understanding of the region and precise observations in her encounters with people, whether they exercise power or are victims of violenceand brutality.

Sidsel Wold works for the Norwegian National Broadcasting Company NRK.

Ossietzkyprisen 2014 er tildelt Sidsel Wold

Velkommen til markeringen av Fengslede Forfatteres Dag 2014

Program

Velkommen til Fengslede Forfatteres Dag
v/Norsk PENs styreleder William Nygaard

Presentasjon av «årets fokusfanger»
v/leder for Komitéen for Fengslede Forfattere i Norsk PEN, Brit Bildøen og
generalsekretær Carl Morten Iversen

Overrekkelse av Ossietzkyprisen 2014 tilSidsel Wold
Prisoverrekkelse v/William Nygaard
Tale til prisvinneren v/redaktør Harald Stanghelle
Takketale
Kunsteriske innslag ved Georg Reiss og den palestinske rapperen Khaled Harara

Lansering av fribyforfatterantologien «Instruks i å skrive horedikt»
Introduksjon om antologiarbeidet ved redaktør Soudabeh Alishahi
Opplesing ved:
Aziz Sangtarash (farsi) og hans oversetterOdveig Klyve
Basim Mardan (engelsk)

Arrangementet er åpent for alle og varer ca halvannen time.

Om Ossietzkyprisen og årets prisvinner

Årets Ossietzkypris er tildelt journalisten Sidsel Wold.  Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag 13. november kl 19.00.  I sin begrunnelse sier styret blant annet:
I flere år har Sidsel Wold rapportert fra Midtøsten og særlig om Israel-Palestina konflikten.  Med engasjement, innlevelse, gode kunnskaper og omfattende kontaktflate har hun bidratt til viktige nyanser og god bredde i dekningen av konfliktene og utviklingen i området.

Norsk PEN vil understreke hennes evne til å formidle møter med enkeltmennesker og deres liv. Historier som er vesentlige for å forstå lange linjer, sterke følelser og konkrete konsekvenser av politisk maktspill. Samtidig som Sidsel Wold utsetter seg selv for fare, behersker hun den vanskelige kunsten å være krigsreporter med et bredere perspektiv enn dekning av de enkelte aksjoner og reaksjoner. Hennes reportasjer preges av bred kunnskap, god kjennskap til regionen og presise observasjoner i møte med mennesker, enten de utøver makt eller er ofre for voldsbruk og brutalitet.

En fullstendig begrunnelse følger denne pressemeldingen.

Arrangementet på Litteraturhuset er åpent for alle interesserte.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles normalt ut på Fengslede Forfatteres Dag.

Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.  Prisvinner skal ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken.

 

Ytterligere informasjon:
Styreleder William Nygaard – 908 92 601
Generalsekretær Carl Morten Iversen – 926 88 023

Oslo, 10.11.14

Sidsel Mørck – en glad prisvinner

På et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 14. november kl 19.00 mottok Sidsel Mørck årets Ossietzkypris.  Den tildeles personer som har gjort en «fremragende innsats for ytringsfriheten.»

Sidsel Mørck har skrevet dikt, noveller og romaner både for barn og voksne. Hennes forfatterskap preges av et sterkt samfunnsengasjement, særlig innenfor kvinnesak, kjønnsroller, miljøvern og klimaendringer –  der hun også er aktiv som samfunnsdebattant og spaltist. Mørck er kritisk til en verden som styres av «menn i dress». Hennes engasjement for miljøvern skriver seg blant annet fra de årene hun var bosatt i industriområdet ved Norsk Hydro i Porsgrunn.

Mørcks forfatterskap for barn preges av en aktiv stillingstagen på barns vegne. Hun oppfatter barn som representanter for de sunne, gode verdiene og interessene, mens «de voksne» representerer negative verdier som kjøpepress, miljøødeleggelse og undertrykkelse.

I sin begrunnelse for tildelingen sier styret i Norsk PEN:

«Sidsel Mørck har vært en tydelig og viktig stemme i norsk offentlighet i mange tiår. Hun har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge. Særlig innen miljøvern har Sidsel Mørck gjort et pionerarbeid. Arbeidet hennes har bl.a. vært rettet mot industriforurensing. Men selv om mange av motstanderne hun har valgt seg har vært sterke, har nok den største utfordringen vært likegyldigheten.  Det er helt nødvendig å låne øre til opplyste og engasjerte mennesker som Sidsel Mørck, og håpet er at Ossietzky-prisen skal gjøre det enda lettere for henne å bli hørt.»

Styret framhever også Mørcks engasjement for Zola-prisen og hennes mange «litterære salonger» der hun i en årrekke samlet skribentkolleger og andre interesserte til møter og debatter i sitt hjem.

Per Egil Hegge og Brit Bildøen holdt taler til prisvinneren. Les også prisvinners takketale.

Ossietzkyprisen 2013 tildeles Sidsel Mørck

På et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 14. november kl 19.00 mottar Sidsel Mørck årets Ossietzkypris.  Den tildeles personer som har gjort en «fremragende innsats for ytringsfriheten.»

Sidsel Mørck har skrevet dikt, noveller og romaner både for barn og voksne. Hennes forfatterskap preges av et sterkt samfunnsengasjement, særlig innenfor kvinnesak, kjønnsroller, miljøvern og klimaendringer –  der hun også er aktiv som samfunnsdebattant og spaltist. Mørck er kritisk til en verden som styres av «menn i dress». Hennes engasjement for miljøvern skriver seg blant annet fra de årene hun var bosatt i industriområdet ved Norsk Hydro i Porsgrunn.

Mørcks forfatterskap for barn preges av en aktiv stillingstagen på barns vegne. Hun oppfatter barn som representanter for de sunne, gode verdiene og interessene, mens «de voksne» representerer negative verdier som kjøpepress, miljøødeleggelse og undertrykkelse.

I sin begrunnelse for tildelingen sier styret i Norsk PEN:

«Sidsel Mørck har vært en tydelig og viktig stemme i norsk offentlighet i mange tiår. Hun har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge. Særlig innen miljøvern har Sidsel Mørck gjort et pionerarbeid. Arbeidet hennes har bl.a. vært rettet mot industriforurensing. Men selv om mange av motstanderne hun har valgt seg har vært sterke, har nok den største utfordringen vært likegyldigheten.  Det er helt nødvendig å låne øre til opplyste og engasjerte mennesker som Sidsel Mørck, og håpet er at Ossietzky-prisen skal gjøre det enda lettere for henne å bli hørt.»

Styret framhever også Mørcks engasjement for Zola-prisen og hennes mange «litterære salonger» der hun i en årrekke samlet skribentkolleger og andre interesserte til møter og debatter i sitt hjem.

Per Egil Hegge og Brit Bildøen vil holde taler til prisvinneren og det blir musikalsk innslag ved visesangeren Jørn Simen Øverli.

****
Ytterligere informasjon:
Styreleder William Nygaard (908 92 601) eller
generalsekretær Carl Morten Iversen (926 88 023).

14. november: Fengslede Forfatteres Dag og Ossietzkyprisen 2013

På et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 14. november kl 19.00 mottar Sidsel Mørck årets Ossietzkypris.  Den tildeles personer som har gjort en «fremragende innsats for ytringsfriheten.»

Sidsel Mørck har skrevet dikt, noveller og romaner både for barn og voksne. Hennes forfatterskap preges av et sterkt samfunnsengasjement, særlig innenfor kvinnesak, kjønnsroller, miljøvern og klimaendringer –  der hun også er aktiv som samfunnsdebattant og spaltist. Mørck er kritisk til en verden som styres av «menn i dress». Hennes engasjement for miljøvern skriver seg blant annet fra de årene hun var bosatt i industriområdet ved Norsk Hydro i Porsgrunn.

Mørcks forfatterskap for barn preges av en aktiv stillingstagen på barns vegne. Hun oppfatter barn som representanter for de sunne, gode verdiene og interessene, mens «de voksne» representerer negative verdier som kjøpepress, miljøødeleggelse og undertrykkelse.

I sin begrunnelse for tildelingen sier styret i Norsk PEN:

«Sidsel Mørck har vært en tydelig og viktig stemme i norsk offentlighet i mange tiår. Hun har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge. Særlig innen miljøvern har Sidsel Mørck gjort et pionerarbeid. Arbeidet hennes har bl.a. vært rettet mot industriforurensing. Men selv om mange av motstanderne hun har valgt seg har vært sterke, har nok den største utfordringen vært likegyldigheten.  Det er helt nødvendig å låne øre til opplyste og engasjerte mennesker som Sidsel Mørck, og håpet er at Ossietzky-prisen skal gjøre det enda lettere for henne å bli hørt.»

Styret framhever også Mørcks engasjement for Zola-prisen og hennes mange «litterære salonger» der hun i en årrekke samlet skribentkolleger og andre interesserte til møter og debatter i sitt hjem.

Per Egil Hegge og Brit Bildøen vil holde taler til prisvinneren og det blir musikalsk innslag ved visesangeren Jørn Simen Øverli.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Ytterligere informasjon:

Styreleder William Nygaard (908 92 601) eller generalsekretær Carl Morten Iversen (926 88 023).

Deeyah mottok årets Ossietzkypris

PRESSEMELDING

Deeyah tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN

Norsk PEN, den norske avdelingen av PEN International, verdens største forfatter- og ytringsfrihetsorganisasjon, har tildelt årets Ossietzkypris  til den norsk-pakistanske sangeren, musikkprodusenten, komponisten, filmskaperen og menneskerettighetsaktivisten Deeyah.

Deeyah ble født i Oslo i 1977 og fikk kontrakt med et plateselskap i en alder av 13 år. Hun fikk nasjonal oppmerksomhet allerede fra hun var åtte, og hennes første soloalbum ble utgitt i 1992 og mottok svært positive kritikker. Men det norsk-pakistanske miljøet kritisert hennes familie for å støtte hennes musikalske karriere. De følte det var upassende for en ung muslimsk kvinne å fremføre musikk.

Familien fortsatte å støtte henne til tross for økt press og trusler, grunnet hennes hyppige tilstedeværelse i media. I en alder av 17 år, etter fortsatt  trakassering og frykt for sin families og sin egen sikkerhet, forlot Deeyah Norge og etablerte seg i Storbritannia. Hun fortsatte å jobbe som musiker og  artist, men i 2006 sluttet hun å opptre og fokuserte virksomheten på musikk- og filmproduksjon. Som aktivist har hun brukt mesteparten av sitt liv på å skape prosjekter som tar opp temaer som ofte  blir ignorert eller ansett som ubehagelig.  Samtidig har hun vært en trofast støttespiller for marginaliserte stemmer.

Noen av disse prosjektene inkluderer CDen «Listen To The Banned» samt det internasjonale  initiativet  «Sisterhood» – et nettverk som støtter  unge, muslimske kvinners kunstneriske aktivitet.  Hun har etablert den veldedige organisasjonen  AVA som arbeider for ytringsfrihet for unge kvinner,  spesielt blant  etniske minoriteter.  Deeyah leder også sitt eget musikk-, kunst-  og filmselskap med en sosiale profil – FUUSE – og hun har nylig produsert og regissert sin første internasjonalt anerkjente dokumentarfilm,  «Banaz A Love Story, der hun  fokuserer på fenomenet æresdrap i  innvandrer-miljøer i Europa.

Ossietzkyprisen er Norsk PEN pris for fremragende prestasjoner innenfor feltet ytringsfrihet og deles ut årlig den 15. november, den internasjonale Fengslede  Forfatteres Dag.  Prisen vil bli delt ut under en seremoni på Litteraturhuset i Oslo,  torsdag 15. november kl 1900.

For mer informasjon, ta kontakt med Norsk PEN på pen@norskpen.no eller  926 88 023.

Oslo, 12. November 2012

 

Mer om prisvinneren:

Deeyah, en kritikerrost musikkprodusent og prisbelønt menneskerettighetsaktivist, er kjent for sin frittalende støtte til kvinners rettigheter, ytringsfrihet og fred. Hun ble født i Oslo i 1977 og fikk kontrakt med et plateselskap i en alder av 13 år.  Hun fikk nasjonal oppmerksomhet allerede fra hun var åtte, og hennes første soloalbum ble utgitt i 1992. CDen var en fusjon av klassisk pakistansk musikk og moderne påvirkninger og fikk svært positive kritikker. Men det norsk-pakistanske miljøet kritisert hennes familie for å støtte hennes musikalske karriere. De følte det var upassende for en ung muslimsk kvinne å fremføre musikk.

Familien fortsatte å støtte henne til tross for økt press og trusler grunnet hennes hyppige tilstedeværelse i media.  Til slutt ble Deeyah truet  direkte da flere menn forsøkte å bortføre henne fra skolen for å «snakke med henne».  Et år senere ble Deeyah angrepet på scenen og sprayet med pepperspray mens hun opptrådte.  I en alder av 17, etter fortsatt  trakassering og frykt for sin families og sin egen sikkerhet, forlot Deeyah Norge og etablerte seg i Storbritannia.

Deeyah fortsatte å jobbe som musiker og  artist og samarbeidet med en rekke artister, musikere og produsenter fra mange musikalske sjangere –  fra pakistansk folkemusikk til nordindisk klassisk musikk , vestlig jazzmusikk, elektronika og listepop.  I 2006 sluttet hun å opptre og fokuserte virksomheten på musikk- og filmproduksjon.  Hun igangsatte prosjekter som kombinerte lidenskapen for kunst og aktivisme og utvidet sin kunstneriske uttrykk til å inkludere film og digitale medier, alt drevet fram av engasjementet  for menneskerettigheter og sosial aktivisme.

Deeyah grunnla Sisterhood, et prosjekt utviklet for å styrke unge muslimske kvinner gjennom å oppmuntre til aktivitet på tvers av kunstneriske disipliner.  I samarbeid med Freemuse co-produserte hun den kritikerroste CDen «Listen To The Banned» som inneholder musikk fra og framføres av musikere fra Asia, Afrika og Midt-Østen som har opplevd forfølgelse og sensur eller som er blitt fengslet  for sine kunstneriske uttrykk. Hun etablerte veldedighetsorganisasjonen AVA,  en pedagogisk organisasjon for kunst og multimedia, opprettet for å arbeide for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Det primære målet til AVA er å støtte og oppmuntre marginale stemmer og samtidig se nærmere på ulike former for undertrykkelse og hva slags løsninger man trenger,  spesielt når det gjelder kvinner og ungdom fra etniske minoriteter.

Deeyah leder også sitt eget musikk-, kunst-  og filmselskap med en sosiale profil – FUUSE – og hun har nylig produsert og regissert sin første internasjonalt anerkjente dokumentarfilm,  «Banaz A Love Story», der hun  fokuserer på fenomenet æresdrap i  innvandrermiljøer i Europa.

Deeyah awarded Ossietzky Prize by Norwegian PEN

PRESS RELEASE

Deeyah awarded Ossietzky Prize by Norwegian PEN

Norwegian PEN, the Norwegian chapter of PEN International, the worlds largest writers- and free expression organization, has awarded this year´s Ossietzky prize to Norwegian-Pakistani  singer, music producer, composer, film maker and human rights activist Deeyah.

Deeyah was born in Oslo in 1977 and was signed as an artist by a record company at the age of 13.  Her talent was recognized nationally from the age of 8 and her first solo album was released in 1992 to broad critical acclaim.  But the Norwegian-Pakistani community criticized her family´s encouragement of her musical career. They felt it was inappropriate for a young Muslim woman to perform music.

Her family continued to support her despite increased pressure and violent threats due to her growing presence in the media because of her music, but at age 17, after continued harassment and fearing for her family and personal safety, Deeyah left Norway for the United Kingdom.  She continued working as a music artist, but in 2006 she stopped performing, instead turning her artistic focus to producing music and film making.  As an activist she has spent most of her life creating projects that ventilate topics often ignored or considered uncomfortable while also being a staunch supporter of marginalized voices.  Some of these projects include the CD Listen To The Banned as well as the international initiative Sisterhood encouraging young Muslim women’s artistic expression, and starting a charity organization called AVA dedicated to supporting freedom of expression among women and young people particularly within ethnic minority communities. Deeyah also runs FUUSE her social-purpose music, arts and film company, and she has just produced and directed her first internationally acclaimed documentary film Banaz A Love Story, addressing the phenomenon of honour klilings within immigrant communities in Europe.

The Ossietzky prize is Norwegian PEN´s prize for outstanding achievements within the field of freedom of expression and is awarded annually on November 15th, the international Day of the Imprisoned Writer.  The prize will be awarded at a ceremony at the House of Literature in Oslo.

For more information, contact Norwegian PEN at pen@norskpen.no or +47 926 88 023.

Oslo, 12. November 2012


More about the prize winner:

Deeyah, a critically acclaimed music producer and award winning human rights activist, is known for her outspoken support of women’s rights, freedom of expression and peace.  She was born in Oslo in 1977 and was signed as an artist by a record company at the age of 13.  Her talent was recognized from a young age and her first solo album was released in 1992.  The album was a fusion of Pakistani classical sounds with modern influences and received broad critical acclaim.  At this point, however,  the Norwegian-Pakistani community criticized her family´s encouragement of her musical career. The community felt it was inappropriate for a young Muslim woman to perform music.

Her family continued to support her despite increased pressure and violent threats due to her growing presence in the media because of her music.  Eventually, Deeyah faced these threats directly when several men tried to abduct her from school grounds to «talk to her». A year later Deeyah was attacked on stage and sprayed with pepper gas during a live performance. At age of 17, after continued harassment and fearing for her family and personal safety, Deeyah left Norway for the United Kingdom.

Deeyah continued working as a music artist and collaborated with a multitude of artists, musicians and producers across musical genres from Pakistani folk to North Indian Classical, to Western jazz, electronica and chart pop music.  Since 2006, Deeyah stopped performing, instead turning her focus to producing and composing music. She started creating projects that combine her passion for art and activism as she continued to broaden her artistic expression into film-making and digital media initiatives, driven by her commitment to human rights and social activism.

She founded Sisterhood, an ongoing project designed to empower young Muslim women by encouraging artistic expression across creative disciplines. In collaboration with Freemuse  she co-produced the critically acclaimed Listen To The Banned album which features artists from Asia, Africa and the Middle East who have experienced persecution, censorship or imprisonment for their artistic expression.  She established the non-profit charity AVA which is an arts and multimedia based educational organisation created to work for freedom of expression and human rights. The primary goal of AVA is to support and encourage voices from the margins while addressing the forms of oppression and the solutions needed particularly connected to women and young people from ethnic minorities.

She now runs FUUSE which is her social purpose music, arts and film company founded in the intersection between art and activism. Through Fuuse she has just produced and directed her first internationally acclaimed documentary Banaz: A Love Story, addressing the phenomenon of honour klilings within immigrant communities in Europe.

Rørt Ossietzkyprisvinner dedikerte prisen til journalisten Ahmed Zeidabadi

På Fengslede Forfatteres Dag 2011 ble årets Ossietzkypris for «fremragende innsats for ytringsfriheten» tildelt den iranske advokaten Mohammad Mostafaei.  En rørt prismottager valgte å dedikere prisen til den iranske journalisten Ahmed Zeidabadi.

En videofilmet, redigert versjon av arrangementet ligger på YouTube og her vil du også få høre hvorfor Mostafaei dedikerte prisen til nettopp Zeidabadi.

En stor takk til Ramin Golbang som filmet og redigerte opptakene.

Opptaket er i to deler og du finner det på disse lenkene:

Ossietzkyprisen del 1
Ossietzkyprisen del 2

Winner of the Ossietzky Prize dedicates the prize to Iranian journalist

On the Day of the Imprisoned Writer, 15th November 2011, this years recipient was the Iranian lawyer and human rights activist Mohammad Mostafaei.  A deeply touched prize winner dedicated the prize to Iranian journalist Ahmed Zeidabadi.

A videotaped and edited recording of the event is available on YouTube and you will learn, towards the end, why Mostafaei chose to dedicate the prize to Zeidabadi.

Thanks to Ramin Golbang who filmed and edited the tape.

The video is in two parts.  Please note that some of the speeches are in Norwegian.  You will find the videos here:

Ossietzky Prize Ceremony – part 1
Ossietzky Prize Ceremony – part 2