Elisabeth Eide

Norsk PEN markerer Fengslede Forfatteres Dag og deler ut Ossietzky-prisen

Torsdag 14. november* markerer Norsk PEN Fengslede Forfatteres Dag med et arrangement på Smuget, Rosenkrantzgaten 22, klokken 15.00.

International PEN har etablert Fengslede forfatteres dag som en årlig markering for å fokusere på de farer som forfattere, forleggere, redaktører, journalister og oversettere utsettes for ved å bruke sin ytringsfrihet. Ytringsfriheten, som er nedfelt i FNs menneske-rettighetserklæring, er en rett alle har, men som ikke er like selvfølgelig i alle land.  Hittil i 2002 er mer enn 700 forfattere og journalister blitt fengslet eller angrepet, noen er også blitt drept.

Norsk PEN og PEN-medlemmer over hele verden setter i disse dager fokus på seks utvalgte personer i fem land.  Disse seks representerer alle forfulgte skribenter og vår hensikt er å rette offentlighetens oppmerksomhet mot den urett som finner sted og å få slutt på all knebling av ytringsfriheten. De seks skribentene International PEN velger å fremheve som representanter for de mange er:

Forfatteren Lubaba Said, Ethiopia – hun er dømt til ett års fengsel.

Pavel Mozheiko og Mikola Markevich, Hviterussland –  to journalister som er dømt til tvangsarbeid i arbeidsleir.

Journalisten Jiang Weiping, Kina –  er dømt til 9 års fengsel.

Siamak Pourzand, Iran –  en 72 år gammel forfatter og filmkritiker som er dømt til 11 års fengsel.

Journalisten og lyrikeren Juan de Mata Berrospi, Peru – som ble dømt til 20 års fengsel i 1993.

Norsk PENs internasjonale sekretær og leder for Norsk P.E.N.s Komité for fengslede forfattere, Elisabet W. Middelthon, vil redegjøre nærmere for komitéens arbeid og for de fengslede skribentene som det fokuseres på i år.

Ossietzky-prisen, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, deles i år ut  til Elisabeth Eide.

Elisabeth Eide er førsteamanuensis ved Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Hun har publisert flere fagbøker og -artikler – og fire romaner.  Siste fagbok var «Krigens Retorikk» (redigert med Rune Ottesen). Hun har blant annet bodd og arbeidet i India og Pakistan i tre år.

*) Den internasjonale markeringen er, som vanlig, 15. november.  Siden dette er en fredag har vi flyttet vårt eget arrangement fram til torsdag.

Sigmund Strømme

PRESSEMELDING

Fengslede Forfatteres Dag – torsdag 15. november 2001

Vi minner om at torsdag 15 november er Fengslede Forfatteres Dag.  Norsk P.E.N. markerer dette årvisse, internasjonale fenomenet med et arrangement i Nationaltheatrets restaurant fra klokken 12 til klokken 14.  Arrangementet starter presis!

PROGRAM

1. Vår internasjonale sekretær og leder for Norsk P.E.N.s Komité for fengslede forfattere, Elisabet W. Middelthon, redegjør for komitéens arbeid og for de fengslede skribentene og forfatterne International P.E.N. fokuserer på i år.

2.  Ossietzky-prisen, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, deles ut.  Årets pris går til Sigmund Strømme.

3.  Svensk P.E.N.s leder, Dagens Nyheters tidligere sjefs- og kulturredaktør Arne Ruth, holder gratulasjonstalen til Sigmund Strømme.

4.  Norsk P.E.N.s leder redegjør kort for organisasjonens virksomhet og fremtidsplaner.

5.  Kunstnerisk innslag ved Lars Klevstrand og Carl Morten Iversen.

Restaurantens disk vil være åpenfor vanlig salg.  Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding.

Velkommen!