2020 Myanmar: Saw Wai

We call on Myanmar to drop all charges against the poet and PEN member Saw Wai immediately.
Drop all charges against Saw Wai.

To
U Win Myint
President of the Republic of the Union of Myanmar
President’s Office
Naypyitaw, Myanmar

Oslo, March 15th, 2020

Dear
President U Win Myint,

The Norwegian Writers in Prison Committee is deeply concerned by the ongoing prosecution of poet and PEN member, Saw Wai, who stands accused of defaming the military under Section 505(a) of the Penal Code, after speaking at an event in Kaw Thaung township, in the Tanintharyi region of Southwestern Myanmar. If convicted, he could face up to two years in prison. PEN International believes that Saw Wai is being targeted solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression and calls for the charges against him to be dropped.

I have myself met Saw Wai several times and he is an outstanding poet that Myanmar should be proud of. He has been important for the democratization of Myanmar together with NLD and should not be in prison but honored by the government.

Therefore, we are

  • Calling on the Myanmar authorities to drop the charges laid against Saw Wai immediately and unconditionally;
  • Calling for all laws that impose unlawful restrictions on the right to freedom of expression in Myanmar to be repealed or amended in line with international human rights standards;
  • Urging the immediate ratification of international human rights treaties to which Myanmar is not yet a party, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Yours sincerely,

Jørgen Lorentzen
Member of Writers in Prison Committee
PEN Norway

Copy:

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Embassy of Myanmar in Norway

Støtte til PEN Myanmar

Samfunnsviterne støtter PEN Myanmar
Samfunnsviternes har gjennom arbeidet med internasjonal solidaritet knyttet kontakt med Norsk PEN. Via samarbeidet har Samfunnsviterne valgt ut et prosjekt i PEN Myanmar som innvilges en støtte på kr 50 000.

PEN Myanmar ble etablert i september 2013. Senteret jobber for å beskytte og fremme ytringsfrihet i Myanmar, formidle litteratur og kultur for ulike samfunnsgrupper i landet, samt være en formidler av litteratur inn i skolene og utdanningsinstitusjonene.

Det har blitt gjennomført en rekke demokratiske reformer i Myanmar som trådte i kraft med presidenten Thein Sein og hans regjering i mars 2011. Forfattere i Myanmar har lenge vært strengt sensurert og er preget av dette.  De har liten erfaring med å leve i et land med ytringsfrihet og det dette medfører for formidling av landets litteratur og kultur.

PEN Myanmar jobber blant annet med å skolere forfattere, informere om internasjonal litteratur og kreativ skriving, arrangerer workshops og paneldebatter. Målet for senterets arbeid er blant annet å heve kvaliteten på den burmesiske litteraturen, samt å fremme leselyst blant befolkningen.

Samfunnsviternes støtte går til en rekke tiltak og aktiviteter innenfor prosjektet «Litterature for everyone», som er planlagt for 2015. Dette innebærer blant annet paneldebatter, lesegrupper, distribusjon av litteratur til skolene og i det offentlige rom.

«Norsk PEN er meget fornøyd med at Samfunnsviterne støtter et viktig prosjekt i Myanmar.  Landet er i en kritisk overgangsfase mellom diktatur og et gryende demokrati der nye litterære institusjoner må bygges.  Norsk PEN har bidratt til opprettelsen av PEN Myanmar som gjør et viktig og grunnleggende arbeid innenfor det litterære felt, noe som i framtiden også vil kunne bidra positivt til den offentlige debatt.  Vi ser fram til et videre samarbeid med Samfunnsviterne i Myanmar», sier generalsekretær Carl Morten Iversen i Norsk PEN.