8 mars: Skriv et dikt eller brev og støtt kvinners rett til utdanning

På tide å si NEI!

Den 9. oktober 2012 ble den 14 år gamle pakistanske bloggeren Malala Yousafzaiskutt på vei hjem fra skolen. Hun ble angrepet av Taliban-terrorister, fordi hun er kvinnerettighetsaktivist. Hun hadde skrevet i bloggen sin at jenter som bor i Swat-dalen er permanent hindret fra å gå på skolen.

Vi kan ikke lenger være stille.

Du kan spørre hvorfor dette angrepet betyr noe for PEN? I tillegg til at vi er mot enhver form for vold, ser vi dette feige angrepet som et angrep på ytringsfriheten. Hvis vi ikke skrev og leste ville vi ikke hatt bøker, diktere, essayister og forfattere, de yrkesgruppene som PEN representerer. Uten leseferdighet utfordres ytringsfriheten.

Retten til utdanning er en universell menneskerettighet. Det er en grunnleggende rettighet som fremmer og garanterer en demokratisk utvikling,  basert på konstitusjonelle rettsprinsipper.  Dette er uavhengig av, og ikke basert på eller begrenset av kjønn.

Vi må ta klar stilling og si NEI til de som stiller spørsmål ved retten til utdanning eller som ønsker å avskaffe den helt eller delvis.

Vi oppfordrer alle til å skrive et dikt, en novelle eller et protestbrev på det språket du bruker litterært. Vi ønsker å samle alle disse protestene på så mange språk som mulig og publisere dem på 8. Mars 2013, Den Internasjonale Kvinnedagen.

Vennligst send bidrag til
:
info@penclub.at, eller til
Philo Ikonya, styremedlem, PEN International (philo7626@gmail.com)
Helmuth A. Niederle, president PEN Østerrike (haniederle@yahoo.com)

NB! Alle forfattere må godta at tekstbidrag kan brukes helt eller delvis i forbindelse med denne PEN Østerrike-kampanjen.

26. september:

Norsk PEN lanserer ny fribyforfatterantologi

26. september lanserte Norsk PEN den nye fribyantologien «Under samme himmel» under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo kl  19.00.  Antologien, som er redigert av Soudabeh Alishahi og Bente Christensen, inneholder tekster av nåværende og tidligere fribyforfattere som bor i Norge.  Under arrangementet i Oslo leste Aziz Sangtarash, Soudabeh Alishahi, Gilles Dossou-Gouin, Musa Mutaev og Philo Ikonya utdrag av tekster fra antologien.

I forbindelse med Norsk PENs 90-årsjubileum 15. november, utfordret Norsk PEN tre forfattere til å si noen ord om hvorfor ytringsfrihet er viktig for dem og å knytte dette opp til en tekst fra antologien.  Her kan du lese forfatter og tidligere styremedlem Terje Holtet Larsens innlegg.

Antologien er utgitt på Communicatio forlag med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord og UD.

En lignende lansering fannt sted torsdag 27.09 på ICORNs stand på Bok og Bibliotek – bokmessen i Gøteborg.

På FN’s morsmålsdag 21 februar, lanserte Norsk PEN Maktabaa.com

Maktabaa.com er en oversikt over de aller fleste afrikanske språk som finnes i alle afrikanske land, samt afrikanske forfattere og deres verker. Maktaba betyr bibliotek på kiswahili, arabisk og urdu.

Nettstedet har som mål å vise hvordan lokalt språkbruk utvikler seg i Afrika blant forfattere og lesere. Men sidene vil også føre til debatt om ytringsfrihet og på denne måten overvåke utviklingen på menneskerettighetsområdet i Afrika.  Maktaba ser på hvert land i et historisk perspektiv og registrerer hvilke bøker og personer som har vært sensurert og hvorfor.

Filosofi
Mange tror at IT-revolusjonen etter hvert vil påvirke de fleste språk på en måte vi aldri tidligere har opplevd. Hva vil dette bety for språk som ikke har vært en økonomisk kraft i sitt eget land og i verden?  Er språket den fremste ressurs et land har? Vil noen språk fortsette å dø, eller vil IT-revolusjonen redde dem?

Det er viktig at vi er proaktive når vi ser hvordan moderne teknologi kan påvirke språk. Afrika blir ofte hyllet som «alle språk´s hjem», og må ikke sakke etter. Afrikas kunstnere må få anledning til å utforme sine egne «masker» med det morsmålet hver enkelt er utstyrt med, dersom de ønsker det.

Maktaba er basert på idéer Philo Ikonya, forfatter og menneskerettighetsforkjemper, har delt med Norsk PEN, og Utenriksdepartementet støttet prosjektet som nå fortsetter å vokse.

Vi håper på en rik dialog om afrikanske språk og presentasjon av bøker, blogger og andre former for kommunikasjon som afrikanere benytter når de snakker sine morsmål. Sidene er foreløpig i startfasen. De vil etter hvert også omfatte videoer og intervjuer med forfattere, nye arbeider og debatter med språkeksperter.

Oslo, 21. februar 2012

Ytterligere informasjon: Philo Ikonya – philo7626@gmail.com, 905 04 723.