Et angrep mot det trykte ords frihet

I en pressemelding fra politiet 9. oktober, meldes det om at politiet har tatt ut siktelse mot utenlandske statsborgere for attentatet mot William Nygaard 11. oktober 1993, to dager før foreldelsesfristen går ut.
Det er «gjort nye etterforskningsskritt som supplerer resultatet av de tidligere undersøkelsene. Det samlede resultatet av etterforskningen gir ingen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boka Sataniske vers i april 1989. Handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet.»

Endelig ble det sagt av det offentlige Norge. Det er en stor seier for ytringsfriheten og en stor glede og lettelse for Norsk PEN.

Saken har fått bred dekning i media:

Nasjonalt, bl.a.:

NRK 9. oktober: Skuddene mot William Nygaard: Flere siktet for attentatet

VG, 9. oktober: William Nygaard til VG: – Skuddene var et politisk-religiøst oppdrag

Internasjonalt, bl.a.:

New York Times, 10. oktober: 25 Years Later, Norway Files Charges in Shooting of ‘Satanic Verses’ Publisher

New Times, 9. oktober: Norway Police File ‘Procedural’ Accusations Over 1993 Shooting of Satanic Verses Publisher

24. oktober: Når politifolk ikke tør å si ifra...

politiet

Seminar om varsling i justissektoren

Mandag 24. oktober kl. 1900, Amalie Skram

Politireformen og forslagene til rasjonalisering skaper stor uro i etaten. Politidirektoratet vokser, får stadig kritikk, samtidig som lensmannskontorer skal legges ned. Blir det for stor avstand mellom ledelse og grunnplan?

Etter den mye omtalte Monika-saken i Bergen, frarådet tillitsvalgte sine politikolleger å si ifra om kritikkverdige forhold dersom de ville fortsette i politiet.

Nå har Hordaland politidistrikt etablert en egen varslingsordning. Hvordan virker denne?

PROGRAM

Velkommen ved Norsk PENs styremedlem, professor v/HiOA Rune Ottosen.

Innledning ved ordstyrer Kai Sibbern, leder av Norsk PENs varslergruppe.

Paneldebatt:

Anders Anundsen, Justis- og beredskapsminister (meldt forfall) erstattes av
Ove A. Vanebo, statssekretær Justis og beredskapsdepartementet

Birthe Eriksen, advokat

Karin Aslaksen, HR-direktør Politidirektoratet

Ole Martin Mortvedt, redaktør for Politiforum,

Kjetil Rekdal, tillitsvalgt Hordaland politidistrikt

Fri adgang, ingen påmelding.