Tyrkianytt nr 7, september 2018

Tyrkianytt fra Norsk PEN – Nr. 7/september 2018 

Fire studenter løslatt etter arrestasjon på grunn av tegneserie «World of Tayyips»

Fire studenter ved Middle East Technical University som ble arrestert for å bære et banner som avbildet tegneserien «World of Tayyips» er løslatt. De ble siktet for å ha «fornærmet Erdoğan» og satt fengslet i en måned. På bakgrunn av tiltalen er studentene blitt møtt med krav om fengsel i opptil fire år fra påtalemyndighetene. En rett i Ankara bekreftet at elevene skulle forbli arrestert, men aksepterte senere innsigelsen mot den første dommen og dømte at studentene skulle løslates.

IFEX, den globale paraplyorganisasjonen for ytringsfrihetsorganisasjoner, startet en kampanje i sosiale medier for å støtte tegneserien «Tayyips verden» og oppfordret til deling av tegneserien på sosiale medier «for å vise Tyrkia at satire ikke er en forbrytelse.»

Amnesty International Tyrkias Formann Taner Kılıç løslatt
Istanbuls 35th Assize rettsinstans utstedte nylig løslatelsesdom for advokat Taner Kılıç som også er Amnesty International Turkeys styreformann, og som var den eneste arresterte saksøkte i den såkalte Büyükada-saken. Se mer om bakgrunnen i artikkelen Massearrestasjoner av menneskerettighetsforkjempere i Tyrkia-nytt nr 7-2017.

En løslatelsesdom ble utstedt for Kılıç som har vært fengslet i 431 dager, siden juni 2017. Anklagene mot Kılıç, som ble arrestert sammen med 22 kolleger, ble slått sammen med hovedanklagen i Büyükada-saken i oktober 2017, der 10 menneskerettighetsforkjempere var tiltalt. De ble da siktet for «medlemskap i en væpnet terroristorganisasjon» og for å ha «begått lovbrudd på vegne av en ulovlig organisasjon uten å være medlemmer».

Etterforskning av valutatap rettes mot nyhets- og sosiale medier
Verditapet på den tyrkisk liraen fortsetter å akselerere, blant annet i forbindelse med sanksjoner pålagt av USA, samt krisen rundt arrestasjonen av pastor Brunson og Tyrkias nei til å løslate ham fra fengsling etter at han ble arrestert for spionasje. Liraen falt med 32% de første 10 dagene i august.

President Erdoğan beskrev situasjonen som «en økonomisk krig» og «et forsøk på å utnytte Tyrkia». Statsadvokatene i Ankara og Istanbul offentliggjorde en undersøkelse av skriftlige og visuelle medier som de mente hadde «truet økonomisk sikkerhet» og «bidratt til økonomiske angrep». Innenriksdepartementet kunngjorde at en etterforskning var blitt åpnet mot 346 konti i sosiale medier fordi de skal ha “lagt ut innhold som bidrar til verditapet”.

«Det er økonomisk terror i sosiale medier,” uttalte Erdoğan, «Domstolen gjør det som er nødvendig. Dette er forræderi, og vi vil ødelegge deres hjem (sic).” Pressemedarbeideren Faruk Eren i Konføderasjonen av Progressive Fagforeningen i Tyrkia og Den tyrkiske journalistforeningens styreformann Gökhan Durmuş uttalte at undersøkelsene hverken ville bidra til pressefriheten eller krisen som sådan. Reporter uten grensers Tyrkias-representant Erol Önderoğlu skrev på Twitter at han var «bekymret for pressens legitime rett til å bidra med kritisk journalistikk.»

Parlamentsmedlem Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu i HDP meldte etterforskningen av ”de som truer økonomisk sikkerhet» til parlamentet. Det parlamentariske spørsmålet fra Gergerlioğlu, rettet til visepresident Fuat Oktay, handlet om det juridiske grunnlaget for forbrytelsen “å true den økonomiske sikkerheten.” I et ønske om å finne ut hvor mange personer etterforskningen var blitt åpnet mot, spurte Gergerlioğlu, «Hva har disse menneskene delt på sosiale medier som truer den økonomiske tryggheten? »

Som en reaksjon på undersøkelsene, sa menneskerettighets- og presseorganisasjoner at «den sanne forbrytelsen ville være å holde nyheter borte fra leserne”, og uttalt at operasjonen ble gjennomført mot de som kritiserer den økonomiske politikken til regjeringen og de som uttrykker sin mening om den negative økonomiske utviklingen.

Lærere dømt etter nødlover, nektet å oppholde seg i et demonstrasjonsområde
Lærerne Nursel Tanrıverdi og Selvi Polat ble satt i varetekt nok en gang etter å ha protestert på Bakırköy Square for å “få tilbake jobbene sine.» En domstol har tidligere forbudt Tanrıverdi og Polat å oppholde seg nærmere enn 200 meter fra Bakırköy-torget, der de pleide å gjennomføre “sit-in-demonstrasjoner”. Denne gangen må de to avgi regelmessige signaturer (en form for overvåket løslatelse) og de er nektet å reise utenlands.

Overvåkning av 456 000 borgere
Ifølge tall fra Justisdepartementet er 456 157 personer blitt løslatt under tilsyn pr. juli 2018. 14 293 av disse er barn. Den mest utbredte anvendelsen av slike “rettslige tiltak” er å sende regelmessige signaturer til en politistasjon. Rettslige tiltak kan også inkludere «forbud mot reise utenfor byen» eller “å nærme seg et demonstrasjonsområde.» I noen tilfeller må borgerne sende signaturer til politistasjonen hver dag eller hver uke. Lederen for Tyrkias menneskerettighetsstiftelse (TIHV), Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, uttalte at hundretusener er underlagt rene forfølgelsesprosesser, og at det verserer påstander om tortur i fengslene. Fincancı uttalte videre at “folk står stadig overfor et miljø av tortur … forholdsregler må tas slik at “rettslige tiltak” ikke fører til tortur.»

“Lørdagsmødrene” angrepet av politiet
Den 700. uken med demonstrasjoner fra “Lørdagsmødrene” ble stanset av innenriksdepartementet denne måneden. Lørdagsmødrene har organisert “sit-in”-protester foran Galatasaray High School i Beyoğlu, Istanbul siden 1995, for å kreve svar på spørsmål om skjebnene til sine slektninger som er forsvunnet i varetekt. Politiet angrep lørdagsmødrene med tåregass og gummikuler fordi de “provoserte”. Parlamentsmedlemmer og representanter for pressen deltok også på demonstrasjonen. 47 demonstranter ble satt i varetekt.

Innenriksminister Süleyman Soylu, som beordret angrepet på demonstrasjonen, forsvarte politiets vold og anklaget mødrene, som lette etter sine barn, for å tjene terroristenes sak. Han uttalte: ”Vi har ikke latt dem gjennomføre demonstrasjonen. Burde vi ha oversett det faktum at lørdagsmødrene blir misbrukt av en terrororganisasjon og er et dekke for terrorisme?”

Lørdagsmødrene, som er blitt samlet hver uke de siste 23 årene på Galatasaray-plassen for å kreve svar på spørsmål om skjebnen til sine savnete slektninger, møtte også politiets hindringer på sin 701. demonstrasjon. Alle veier som fører til Galatasaray Square fra gågaten Istiklal ble blokkert med barrikader og en stor del av Taksim-plassen ble blokkert av politiet. Lørdagsmødrene samlet seg foran Human Rights Association (IHD) Istanbul til tross for politiets blokkering og ble forhindret i å marsjere til Galatasaray Square. Til tross for oppfordringer fra politiet som sa, “spre dere, dere holder en ulovlig demonstrasjon», leste de pårørende og rettighetsforsvarerne opp en pressemelding foran politiets sperringer. «Vi glemmer ikke, vi tilgir ikke, vi gir ikke opp! Vi demonstrerer hvor som helst”, uttalte gruppen. Etter forbudet mot lørdagsmødrenes demonstrasjoner på Galatasaray-plassen ble også andre lignende, ukentlige demonstrasjoner forbudt i Diyarbakır og Batman.

Over 12 000 søksmål er blitt rettet mot de som har ”fornærmet president» siste sju år
Prof. Dr. Yaman Akdeniz har opplyst at hele 12 893 søksmål med påstand om å «fornærme presidenten» er blitt innlevert de siste syv årene (2010-2017), og at 12 305 av søksmålene ble innlevert i President Erdoğans regjeringstid. Ifølge opplysningene som er delt på Twitter, ble søksmål innlevert mot 6 033 personer i samsvar med artikkel 299 i den tyrkiske straffeloven som regulerer “lovbruddet” å fornærme republikkens president. 2 099 søksmål førte til dom, 1 660 med utsettelse og 873 med frifinnelse.

Banner og taleforbud mot «fredsdemonstrasjon”
Talen som skulle framføres av “Fredsmødrene” på Verdensfredsdagen den 1. september, organisert i Diyarbakır, samt bannere og plakater som skulle henges opp på området, ble forbudt.

I en omfattende redegjørelse sendt til organisasjonskomiteen sier politiet at Fredsmødre-initiativet ikke er en lovlig organisasjon, og derfor ikke kan få lov til å tale under demonstrasjonen. Uttalelsen beskrev mødrene som «såkalte fredsmødre». Dette er tekstene skrevet på plakatene som ble forbudt: «Fred kan ikke isoleres», «Fascismen vil tape, folket vil vinne,» “Herskerne vil ha krig, folket vil ha fred,» » Fred vil vinne mot krig og unntakstilstasnd”, ”AKP krever krig, vi skal bygge fred.»

Innenriksdepartementet betaler kompensasjon etter bombeangrep
Lisa Çalan, som mistet begge beina under bombeangrepet mot HDPs demonstrasjon den 5. juni 2015, har nå fått erstatning.

En domstol har dømt Innenriksdepartementet til å betale 1 356 000 tyrkiske lira (rundt 2 millioner NOK) i materiell og moralsk kompensasjon på grunn av sviktende sikkerhetstiltak. Retten uttaler at eksplosjonen kunne vært forhindret, og at dette var en feil i sikkerhetstjenesten grunnet forsømmelse.

Kunstnere støtter Osman Kavala etter 300 dager i fengsel
En gruppe kunstnere og kulturarbeidere, advokater og forretningsmenn var samlet på den 300. dagen for Osman Kavalas fengsling og presenterte et banner der det sto: «Vi savner [ham],» Med dette gjentok de sitt ønske om at Kavala skulle bli løslatt umiddelbart.

Anklagen mot Kavala er fremdeles ikke utferdiget. Han ble satt i varetekt den 18. oktober 2017 og er blitt holdt i fengsel siden 1. november 2017.

Ytterligere informasjon i Tyrkia-nytt nr 10-2017.

IFEX: En permanent unntakstilstand er ikke en erstatning for å respektere menneskerettighetene
Paraplyorganisasjonen for internasjonale organisasjoner for ytringsfrihet, IFEX, har oppfordret sine medlemmer til å foreslå en felles tekst som forklarer hvordan unntakstilstanden i Tyrkia ikke er over, men er blitt permanent gjennom nye lovlige endringer. Mer enn 40 ytringsfrihetsorganisasjoner signerte teksten, og signaliserte at en permanent unntakstilstand ikke representerer en erstatning for å respektere menneskerettighetene. Flere detaljer her.

Middlesex University lanserer rapport om unntakstilstanden
Rapporten fra Middlesex University i London viser til de mange rettighetsbruddene som ble begått under den toårige unntakstilstanden i Tyrkia.

Rapporten inneholder en kronologisk oversikt over hendelser fra 15. juli 2016 til 13. juni 2018, i tillegg til rettslige prosesser, avgjørelser fra tyrkiske domstoler, samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol, rapporter og informasjon lansert av nasjonale og internasjonale rettighets- organisasjoner og lovgivning som ble anvendt i unntakstilstanden, med vekt på de restriktive lovene som ble overført til perioden etter unntakstilstanden.

Rapporten viser til resultater fra «Turkish Human Rights Case Support Project» utført av professor Philip Leach fra Middlesex Universitys fakultet, Applied Human Rights Professor Helen Duffy fra Leiden University og advokatene Ayşe Bingöl Demir, Saniye Karakaş og Senem Gürol. Prosjektet har som mål å oppfordre til rettsmidler mot de systematiske og omfattende menneskerettighetsbruddene som pågår i Tyrkia, samtidig som det vil gi bærekraftig støtte til mennesker som ble fratatt grunnleggende rettigheter, samt menneskerettighetsgrupper som har som mål å hjelpe dem. Vennligst klikk her for å lese hele rapporten.

Zarakolu krever «slutt på trakassering» over rødt varsel mot ham
Et såkalt “rødt varsel” er blitt utstedt mot forfatter og forlegger Ragıp Zarakolu, seks år etter at han ble arrestert og senere løslatt. «Dette har ingen mening, det er kun respektløshet og trakassering,» sa Zarakolu. Zarakolu ble arrestert Istanbul i oktober 2011, angivelig for å «bistå en ulovlig organisasjon» i forbindelse med en tale han holdt under åpningsseremonien til det politiske akademiet i Freds- og demokratipartiet (BDP). Han ble så løslatt i april 2012, men påtalemyndigheten i Istanbul fortsatte å følge opp Zarakolus sak og krever nå fengsel i opptil 15 år. Retten utstedte en ransakelsesordre med “rødt varsel” mot Zarakolu 7. juni 2018 på grunn av hans fravær under høringene. Han har bodd i Sverige siden desember 2013.

Zarakolu sier påtalemyndighetene har snudd og gått tilbake til der de startet i 2011 og driver nå med det han karakteriserer som «internasjonal trakassering”. «Det ser ut til at mine skrifter, mine meninger, forsvar for fred og min kontinuerlige beskyttelse av menneskerettighetene, minoritetsrettigheter og ytringsfrihet har plaget noen mennesker igjen. La dem bli plaget. Vi vil fortsette!”, sa Zarakolu som også ba om at trakassering skulle slutte.

‘Fredsakademikerne’ i retten
Forfølgelser av akademikere som anklages for ulovlig organisasjonspropaganda fordi de har undertenget et fredsopprop, fortsetter i retten i Istanbul der syv fredsakademikere var tiltalt.

Dermed er antallet forskere som er tiltalt for å ha undertegnet oppropet nå nådd 273. Rettssaker mot 19 av dem ble avsluttet, og alle ble dømt til 1 år og tre måneders fengsel hver. Kunngjøringen av dommene ble utsatt, bortsett fra de mot Prof. Dr. Zübeyde Üstel fra Galatasaray University og Prof. Dr. Büşra Ersanlı fra Marmara University.

Les mer om bakgrunnen i Tyrkia-nytt nr 4 under overskriften «Erdoğan bruker ytringsfriheten når han svarer akademikere».

Tyrkia dømt for å krenke ytringsfriheten
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har dømt Tyrkia for å krenke ytringsfriheten. Bakgrunnen er dommen mot boken «Kayıpsın Diyorlar – de sier du er savnet” som handler om den 19 år gamle Nazım Babaoğlus forsvinning fra varetekt i Siverek i 1994. Tyrkia ble dømt til å betale 2 500 euro i moralsk kompensasjon til Fatih Taş. Retten påpekte at de anvendte lovparagrafene er for omfattende og vage, og at de utgjør en kontinuerlig trussel mot ytringsfriheten.

Fatih Taş er den tidligere eieren av Aram Publishing, som utgav boka skrevet av Ali Aydın i 2004, og ble dømt til seks måneders fengsel. Dommen ble senere omgjort til en bot på 1 650 lira (ca NOK 2 300,-.)

Læreren Ayşe Celik blir fengslet igjen 1. november hvis det ikke foreligger en ny dom fra konstitusjonsdomstolen
Læreren Ayşe Celik er blitt dømt til 15 måneders fengsel på grunn av uttalelsen «Ikke la barn dø,» via en telefonsamtale på et TV-program under portforbudet. Gjennomførelsen av straffen ble utsatt, og fristen for utsettelse avsluttes 31. oktober.

Çelik er dømt til 1 år og tre måneders fengsel for «å spre en terroristorganisasjons propaganda.» Gjennnomføringen av Çeliks dom ble utsatt i seks måneder fordi hun var gravid, og hun ble senere fengslet sammen med sin baby. Fengslingen ble utsatt for annen gang, og Çelik ble løslatt. Saken ble overført til forfatningsdomstolen på grunn av brudd på ytringsfriheten, samt retten til en rettferdig rettssak. Hvis retten ikke utsteder en ny dom innen 1. november, vil Çelik bli fengslet igjen.
Les mer om bakgrunnen for denne saken i Tyrkia-nytt nr 5.

Etterforskning av 261 brukere av sosiale medier på en uke
Innenriksdepartementet har kunngjort at etterforskning er åpnet mot 261 brukere av sosiale medier etter at 376 mediekonti ble sjekket mellom 10. og 17. september 2018. Ifølge departementets kunngjøring ble brukerne anklaget for “ulovlig organisasjonspropaganda,” fornærmelse”, “offentlig oppmuntring til hat og fiendtlighet” og “trusler mot statens integritet”.

Politivold-saker
Den syvende rettshøringen i søksmålet i forbindels med dødsfallet til 14 år gamle Berkin Elvans under Gezi Park-protestene i 2013 ble nylig holdt i Istanbul. Politiet presenterte sine vitnemål i høringen, men besvarte alle spørsmål med uttalelser som, «Jeg vet ikke, jeg husker ikke, jeg så ikke,”, noe de også hadde sagt under etterforskningen av saken. Advokatene påpekte at den saksøkte politimannen Fatih Dalgalis telefonsignal var blitt registrert på stedet der Elvan ble skutt på tidspunktet for hans død. Retten avviste arrestasjonskravet mot Dalgalı og fastsatte neste høring til 28. november 2018,

Rettsaken mot politimannen Yakup Şenocak, som skjøt og drepte universitetsstudenten Kemal Kurkut under Newroz-feiringen organisert i Diyarbakır i 2017, fortsetter. Et 13 sekunders nytt bevis ble lagt til saksdokumentene før høringen. I dette visuelle beviset, sier en av de to politifolkene på saken til en annen: «Det er ikke nødvendig å skyte ham.» Til tross for dette ekstra beviset, avviste domstolsrådet kravet om at den saksøkte politimannen skulle arresteres. Saksøkte er tiltalt med krav om fengsel på livstid. Den neste høringen i saken er planlagt til 20. desember 2018.

Can Dündar: Jeg vil stille spørsmål til Erdoğan på pressekonferansen
I sitt intervju med det tyske pressebyrået har den tidligere lederen av avisen Cumhuriyet, Can Dündar, uttalt at han vil delta i den felles pressekonferanse som vil bli holdt av Tysklands kansler Angela Merkel og president Recep Tayyip Erdoğan under sistnevntes statsbesøk i Tyskland fra 27. til 29. september.

Dündar har uttalt at han ønsker å spørre Erdoğan «hvorfor han sier at det er terrorister i fengsler i Tyrkia istedenfor å si at det er journalister der.” Dündar legger til at han enkelt kan bevise at «de er ikke terrorister, men journalister.»

Dündar har også sagt: «Jeg vil kritisere Erdoğan direkte», og la til at hvis han hadde blitt invitert til den offisielle middagen gitt av Tysklands president Frank-Walter Steinmeier til ære for Erdoğan, ville han også ha deltatt på den.

Dette er en redigert utgave på norsk av de siste nyhetene fra våre tyrkiske kontakter og samarbeidspartner, Initiative for Freedom of Expression, Bianet og dokuz8NEWS. Disse nyhetsbrevene blir distribuert til våre medlemmer, samarbeidspartnere, media, etc. En oversikt over nyhetsbrevene fra Initiative for Freedom of Expression finnes her. Nærmere informasjon om enkeltsaker: Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com.

Redigert og oversatt fra engelsk av Carl Morten Iversen.

Rettskandale i Tyrkia

Eugene Schoulgin observerte mandag (2. juli) rettsaken mot forleggeren Ragip Zarakolu og andre fengslede skribenter, journalister og menneskerettighetsforkjempere utenfor Istanbul, sammen med lederen for Den Internasjonale Forleggerforeningens (IPA) «freedom to publish committee», Bjørn Smith Simonsen, IPAS direktør for samme komite, Alexis Krikorian, underdirektør i PEN International, Sara Whyatt og Petek som er oversetterog deres guide.  Her er Schoulgins dramatiske brev til William Nygaard:

Kjære William,

Sara, Alexis, Bjørn Smith-Simonsen, Petek og jeg dro ut til byen Silivri,  en sjarmerende badeby like i nærheten av rettslokalene, søndag ettermiddag . Vi tilbrakte kvelden på en hygglig uterestaurant ved havnenog sov over på hotell der for ikke å få den lange turen til fengslet neste morgen. Allikevel holdt vi på å komme for sent til rettsaken som begynte kl.10:00 for de fleste veiene var blokkert av politiet. Til slutt fant vi et smutthull – men det hadde også 100-vis av andre funnet og hele området rundt fengslet  – som jo er en middelstor norsk by, du vet jo hvordan det ser ut! –  var proppet med folk og biler – samt tusenvis av politi og gendarmer. Lange ledd av kravallpoliti med gassmasker og pleksiglass foran ansiktet. Horder av demonstranter! Bannere og flagg,  slagord og digre fotos av kjente kurdiske helter (ingen av Öscalan). Kaos foran rettslokalet, men vi ble geleidet gjennom massene og fikk pressekort så vi kunne sitte inne hos dem.

Rettsaken begynte med at de kursiske anklagete igjen ikke fikk svare på kurdisk og så var sirkuset igang! Det viktigste – lange – innlegget kom fra en kvinnlig forsvarsadvokat ved navn Meral Deniz Bestas. Hun påpekte at Tyrkia var inne i reinspikka McCartyisme og at dette ikke var en kriminalsak, men en politisk sak der et lovlig politisk parti var de egentlige anklagete, mens det skulle vært tvert imot, det skulle ha vært dem som saksøkte retten. At hele rettsaken var en parodi på en rettsak og at politiets «etterforskning», på ordre fra regjeringen – hun ramset opp en rekke bevis på at dette var tilfelle, bevis som fikk til og med en garvet fyr som meg til å løfte et øyebryn, vel og merke av forferdelse over HVOR ille det står til med «rettstaten» Tyrkia – var en parodi på en etterforskning. Hun konkluderte med at denne domstolen ikke var behørig, at den eneste rettsinstansen som juridisk forsvarlig kunne føre denne saken videre var konstitusjonsdomstolen. Hun var rett og slett brilliant! Rene Fikret Ilkis-klasse på dama! Det var til og med tydelig for alle at dommerne var ganske fillerista! Ikke mye til pip i dem nei!

I salen satt 140 fengslete anklagete med Busra Ersenli i spissen. Ragip og ca. 20 til av dem som var anklaget, men ikke fengslet, satt i en boks for seg. Ca. 80 forsvarsadvokater, den internasjonale pressen, store deler av BDP-ledelsen, de fleste gamle kjenninger.  Så godt som alle mine venner fra forskjellige organisasjoner, Human Rights Watch (Emma), Heksinki Committee, representanter for de grønne i Tyskland og Frankrike. I pausen gikk samtalene på kokepunktet! Alle uten unntak var rystet – og så spredde nyheten seg: Det tyrkiske parlamentet hadde stemt igjennom en lov ved midnatt som forbød disse spesialdomstolene! M.a.o.: hele rettsaken var formelt sett ulovlig! Tror du det kommer til å forandre noe? Haa! Dette er Tyrkia!

Å jo, noe forandrer det nok! Nå er det internasjonale trykket viktigere enn noensinne. Tayyip er på rettrett for øyeblikket!

Jeg hadde ivret for at pressekonferansen inne i byen skulle gå av stabelen som idag, men det forslaget ble nedstemt av praktiske grunner og nå skulle den finne sted kl. 16:00 i samme lokaler der vi var 15 mars. Da vi kom tilbake til Peteks bil oppdaget vi at det hadde vært innbrudd i bilen. Bakruten var rett og slett fjernet. Bjørns koffert var stjålet med lap-top og mobil, billetter m.m. Saras og våre kofferter var brutt opp, alles laptoper var tatt, pass, billetter og mobiler. Jeg hadde ingen lap-top med meg og hadde mobilen i lommen, men hadde latt lommeboken med kredittkort og sertifikat bli igjen i kofferten fordi jeg engang ble frastjålet lommeboka under en annen rettsak. Med tanke på at hele området krydde av politi, at bilalarmen startet og at Sara hadde en betydelig sum euro i en konvolutt – de hadde tatt hennes identitetskort, men ikke pengene –  er det klare tegn på at dette ikke var vanlige innbruddstyver, men  tvert imot MIT. Petek kunne fortelle meg, i går kveld, at en slektning av henne, en pensjonert politisjef, sa det samme: Dette er etterretningspolitiets verk. I tillegg var det ingen andre biler som hadde hatt innbrudd! De har åpenbart fått informasjon om oss fra det hotellet i Silivri der vi overnattet og har kunnet identifisere bilen på den måten. Fy faen!

Timer i solsteiken – som nesten tok knekken på meg som helst ikke skal eksponere meg for sol – deretter ble det bestemt at de andre skulle dra til politihovedkontoret i Silivri for å anmelde innbruddet, mens jeg som bare hadde mistet lommeboka (som jeg allikevel aldri får se igjen) skulle følge med bussen med journalister inn til Istanbul for å representere samtlige på pressekonferansen. Hva skjer så tror du? Joda, på veien inn får disse tyrkiske journalistene ideen å stanse for å drikke te! Ingen forargelse hjalp, de bare lo av de få av oss som protesterte. I en halvtime satt de og sludret (de var på klassetur!) Deretter sneglet bussen seg videre, til den fikk motorstopp midt på motorveien! Der sto vi. Jeg var sammen med en journalist fra le Monde, og vi to klarte å praie en taxi og kom oss – én time forsinket – til pressekonferansen. Både Milliet, Hürriet, Cumhürriet, Radikal, Taraf og Saba var fremdeles til stede, men spørsmålene deres handlet mer om innbruddet i Peteks bil enn om det saken gjalt, nemlig den skandaløse rettsaken. Fikk i alle fall klemt fram mine synspunkter, kraftig forsterket av dagens opplevelser. «Du ga dem så øra flagret!» sa Zeynep Oral (du husker henne) etterpå. Hun var min oversetter. Jævelig flott dame forresten!

Den jeg synes avgjort mest synd på er Petek som dels fikk sin lap top med 150 sider manusoversettelse (uten backup) stjålet, dels sin bil ramponert!

Mye mer å fortelle, men nå skal jeg avsted på møter igjen. Både Alexis og Sara er her til i morgen. Selv drar jeg i morgen tidlig til Beirut.

Bare siste nytt fra AKP-fronten: Deres siste lovforslag lyder som følger: Om en kvine søker lege eller sykehus for å få vite om hun er gravid, og graviditet blir konstatert, har legen/sykehuset plikt til å informere hennes mann. Er kvinnen ikke gift må samme informasjon leveres til kvinnens far, er kvinnens far ikke i live skal informasjonen gå videre til familiens nærmeste mannlige medlem!  Hva syns du? Viser ikke dette at i Tayyips verden er kvinnen fremdeles mannens eiendom! Vakkert! Er det noen som fremdeles spør seg hvor Tyrkia er på vei?

Alt godt fra

Eugene

Tyrkia:

Forlegger Ragip Zarakolu løslatt fra fengsel

Alert – Turkey
10 April 2012

Publisher Ragip Zarakolu released pending trial
SOURCE: PEN American Center

(PEN American Center/IFEX) – New York City, April 10, 2012 – PEN American Center today welcomed the news that Ragip Zarakolu, one of Turkey’s preeminent free expression champions, was among 15 freed from prison in Turkey pending trial, calling his release «a hopeful sign and a clear indication of the value of international attention and concern.» PEN cautioned, however, that Zarakolu still faces trial on charges that carry a heavy prison sentence and that scores of other writers and intellectuals remain imprisoned.

Ragip Zarakolu is the longtime director of the Belge Publishing House, which for more than three decades has challenged publishing taboos on subjects such as the Armenian genocide and minority rights in Turkey. Zarakolu is also chair of the Freedom to Publish Committee of the Turkish Publishers Association, and a member of the Turkish PEN Center. Zarakolu was arrested on October 28, 2011, in an ongoing sweep targeting scores of journalists, politicians, and others accused of supporting the new-banned Kurdish Communities Union (KCK). He was indicted on March 19, 2012, under Turkey’s vague anti-terrorism laws for «aiding and abetting an illegal organization,» a charge which could carry a 15-year sentence. Zarakolu was released today along with 14 co-defendants, two days before a delegation of Swedish parliamentarians that nominated Zarakolu for this year’s Nobel Peace Prize is due to arrive in Turkey.

Turkey has a history of using overly broad national security and anti-terrorism laws to stifle speech, and PEN has expressed alarm at a resurgence of this trend in the last two years. Dozens of writers and journalists have been jailed in waves of arrests of alleged KCK supporters and of alleged supporters of a right-wing coup attempt. Most remain in prison, including Professor Büsra Ersanli, who stands accused of «leading an illegal organization» and faces up to 22.5 years in prison, Zarakolu’s son Deniz Zarakolu, and 115 others named in the March 19, 2012 indictment.

«We are pleased to welcome our friend and colleague Ragip Zarakolu home after more than five months behind bars at Kocaeli Prison,» said Larry Siems, director of Freedom to Write and International Programs at PEN American Center. «His release is a poignant reminder of the value of international solidarity and pressure, and we thank everyone who has worked on his behalf.»

«Where Ragip’s arrest raised alarms about the Turkish government’s commitment to freedom of expression, we are hoping his release signals the end of a disturbing trend,» Siems added. «We will be working to ensure that the unfounded charges that remain in place are dropped and that he, his son Deniz, Büsra Ersanli, and dozens of others who have done nothing but peacefully express their views are fully acquitted.»

The first hearing in Ragip Zarakolu’s trial is scheduled for July 2. Proceedings could continue for months or even years.

 

Ragıp Zarakolu released pending trial

Alert – Turkey
10 April 2012

Publisher Ragip Zarakolu released pending trial
SOURCE: PEN American Center

(PEN American Center/IFEX) – New York City, April 10, 2012 – PEN American Center today welcomed the news that Ragip Zarakolu, one of Turkey’s preeminent free expression champions, was among 15 freed from prison in Turkey pending trial, calling his release «a hopeful sign and a clear indication of the value of international attention and concern.» PEN cautioned, however, that Zarakolu still faces trial on charges that carry a heavy prison sentence and that scores of other writers and intellectuals remain imprisoned.

Ragip Zarakolu is the longtime director of the Belge Publishing House, which for more than three decades has challenged publishing taboos on subjects such as the Armenian genocide and minority rights in Turkey. Zarakolu is also chair of the Freedom to Publish Committee of the Turkish Publishers Association, and a member of the Turkish PEN Center. Zarakolu was arrested on October 28, 2011, in an ongoing sweep targeting scores of journalists, politicians, and others accused of supporting the new-banned Kurdish Communities Union (KCK). He was indicted on March 19, 2012, under Turkey’s vague anti-terrorism laws for «aiding and abetting an illegal organization,» a charge which could carry a 15-year sentence. Zarakolu was released today along with 14 co-defendants, two days before a delegation of Swedish parliamentarians that nominated Zarakolu for this year’s Nobel Peace Prize is due to arrive in Turkey.

Turkey has a history of using overly broad national security and anti-terrorism laws to stifle speech, and PEN has expressed alarm at a resurgence of this trend in the last two years. Dozens of writers and journalists have been jailed in waves of arrests of alleged KCK supporters and of alleged supporters of a right-wing coup attempt. Most remain in prison, including Professor Büsra Ersanli, who stands accused of «leading an illegal organization» and faces up to 22.5 years in prison, Zarakolu’s son Deniz Zarakolu, and 115 others named in the March 19, 2012 indictment.

«We are pleased to welcome our friend and colleague Ragip Zarakolu home after more than five months behind bars at Kocaeli Prison,» said Larry Siems, director of Freedom to Write and International Programs at PEN American Center. «His release is a poignant reminder of the value of international solidarity and pressure, and we thank everyone who has worked on his behalf.»

«Where Ragip’s arrest raised alarms about the Turkish government’s commitment to freedom of expression, we are hoping his release signals the end of a disturbing trend,» Siems added. «We will be working to ensure that the unfounded charges that remain in place are dropped and that he, his son Deniz, Büsra Ersanli, and dozens of others who have done nothing but peacefully express their views are fully acquitted.»

The first hearing in Ragip Zarakolu’s trial is scheduled for July 2. Proceedings could continue for months or even years.

Tyrkia tilbake i versting-rolle

Tyrkia er på vei tilbake der landet var for 20 år siden: På listetoppen blant verdens verstinger når det gjelder å fengsle forfattere og journalister. Sara Whyatt – program director, freedom of expression, i PEN International ga klart uttrykk for at utviklingen nå går feil vei under statsminister Recep Tayyip Erdoğan.

Wyatt var en av innlederne på PENs Tyrkia-seminar på Litteraturhuset 17. januar i år. Hun viste til at da hun kom fra Amnesty til PEN International i 1990, var det flere skribenter fengslet i Tyrkia enn i Kina. Sammen med Kina ledet Tyrkia an på den negative statistikken, tett fulgt av Vietnam, Cuba og Burma. I fjor ble alle fengslede kubanske forfattere løslatt. I år har turen kommet til burmesiske forfattere og journalister. Mens Tyrkia i dag går motsatt vei og er igjen tilbake på toppen av PEN Internationals triste statistikk. Et forhold som bekymrer de rundt 100 personene som deltok på seminaret.

Ordstyrer Alf Skjeseth, journalist, forfatter og tidligere leder i Norsk journalistlag, deltok selv i en norsk delegasjon for å følge rettssaker mot tyrkiske journalister i 1995. Fra i fjor høst er tyrkiske myndigheter igjen i gang med omfattende arrestasjoner av skribenter, akademikere og intellektuelle. De fleste ble arrestert fordi de, angivelig, skulle ha forbindelser til kurdiske separatister, uten at det forelå bevis for slik kontakt.  Andre er blitt fengslet fordi de ganske enkelt har skrevet om eller omtalt kurdiske aktivister og kurdiske interesser.  Blant disse var den kjente forleggeren, skribenten og aktivisten Ragip Zarakolu, direktør for Belge Publishing House. Zarakolu er arrestert og anklaget for brudd på Tyrkias anti-terrorlov. Det har imidlertid ikke framkommet at  Zarakolu har foretatt seg noe annet enn å delta i helt normal og lovlig politisk virksomhet. Da Zarakolu ble anholdt av politiet 28. oktober 2011, hadde hans sønn, Deniz, som også har vært aktiv innen forleggeri, allerede vært fengslet i flere uker.

Ragip, som er medlem av tyrkisk PEN og har ledet Den tyrkiske forleggerforeningens «Freedom to Publish Committee», ble fengslet 2. november. Arrestasjonene er en del av tyrkiske myndigheters hardhendte anslag mot kurdiske politiske partier. Siden 2009 har mer enn 1,800 tilhengere av det forbudte Koma Civakên Kurdistan, KCK blitt fengslet. Ragip Zarakolu og flere hundre andre under samme anklage, vil forbli fengslet fram til den varslede rettssaken starter I mars. PEN International frykter at selve rettssaken I verste fall vil l kunne vare I inntil ett år. Uten at det er fremmet noen formell tiltale, sitter nå Zarakolou sammen med sin sønn i et lokalt høyrisikofengsel i nordvest-Tyrkia.

Katherine Holle, aktivist og fotograf, gift med Ragip Zarakolu, fortalte hvordan tyrkiske myndigheter motarbeider at hun skal kunne ha kontakt med sin mann. De anerkjenner ikke den amerikanske vigselsattesten og Holle, som er amerikansk statsborger, nektes adgang til fengselet på linje med alle andre «utenlandske besøkende». Hun fortalte at Zarakolu har tilgang til advokat, får sine medisiner og utsettes ikke for tortur, men har sterke begrensninger i sine muligheter til å kommunisere med omverdenen.

«EU-medlemskap står ikke lenger sentralt i tyrkisk politikk. Dermed har det politiske og økonomiske behovet for å leve opp til menneskerettsstandarden forsvunnet, og statens mørke krefter har friere spillerom», skrev Anders Heger i sin spalte i Dagsavisen 5. november i fjor.  9. – 10. januar i år besøkte statsminister Jens Stoltenberg Tyrkia for å ha samtaler med Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdoğan og president Abdullah Gül i Ankara. På dagsorden for samtalene sto bilaterale spørsmål og samarbeid, situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika, den finansielle situasjonen i Europa og klima og energisaker. I følge Kari Wollebæk fra Utenriksdepartementets Tyrkia-seksjon sto menneskerettigheter høyt på Stoltenbergs dagsorden i Ankara. Det er enighet om at Norge og Tyrkia skal innlede konsultasjoner om menneskerettigheter, samordnet med pågående diskusjoner i Europarådet, OSSE og FNs menneskerettighetssråd i Geneve. Utenriksdepartementet er opptatt av å styrke menneskerettigheter i Tyrkia, bl.a. gjennom støtte til frivillige organisasjoner. Støtten fokuserer på tre områder: 1. ytringsfrihet, 2 kvinners rettigheter, 3. seksuelle minoriteter.

Elefanten i rommet i de norsk-tyrkiske samtalene vil være kurdernes situasjon og rettigheter. Et spørsmål som offisielt ikke ble adressert under den norske statsministerens besøk. Abdollah Hejab, representant for kurdisk PEN I Norge, viste til at 500 kurdiske barn i dag holdes i forvaring i tyrkiske fengsler. Tyrkiske myndigheter er raske til å stemple forsvar for kurdernes rettigheter som støtte til illegale kurdiske organisasjoner og terroristvirksomhet. Slik knebles politiske kritikere og dialog om løsninger på konflikter om kurdiske spørsmål forhindres. Tyrkia har gjennomgått en positiv utvikling på mange områder de siste 20 årene, med stabilisering av økonomien og i det siste økonomisk vekst, utvikling og styrking av sivile, politiske institusjoner og redusert makt til militærrådene. Men det finnes fortsatt ingen tyrkisk lovgivning som anerkjenner rettigheter for rundt 20 prosent av befolkningen; de 14 millioner kurdere i Tyrkia.  Tyrkias politikk overfor kurderne, er assimilering med jernhånd.

Siden 1980-tallet har kurdiske politiske bevegelser inkludert bade ikke-voldelige politiske organisasjoner som kjemper for grunnleggende rettigheter for kurderne og voldelige, militante opprørsgrupper som krever en separate kurdisk stat. I følge en meningsmåling utført av Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA) i 2009, er det blant 59% av de egendefinerte kurderne i  Tyrkia intet ønske om en selvstendig kurdisk stat. Blant tyrkerne er det imidlertid drøyt 70% som mener at det er akkurat dette kurderne vil.

– Den fullstendige mangel på gjensidig tillit mellom gruppene er Tyrkias forbannelse, konkluderte Eugene Schoulgin – forfatter, tyrkiakjenner og visepresident i PEN International.

Tyrkia: Mottageren av Den Internasjonale Forleggerforeningens Freedom to Publish Prize 2008 arrestert i Istanbul

Tyrkia: Mottageren av Den Internasjonale Forleggerforeningens Freedom to Publish Prize 2008 arrestert i Istanbul

Forlegger Bjørn Smith-Simonsen, leder i IPAs Freedom to Publish-komité, sier: «Ragip Zarakolu er respektert som forlegger i hele verden.  Han er mottager av IPAs Freedom to Publish Prize i 2008 og leder av «Freedom to Publish»-komitéen i Den Tyrkiske Forleggerforeningen.  Vi er meget bekymret over arrestasjonen, som fant sted da Zarakolu var på vei hjem sist kveld.  Vi håper inderlig at Zarakolu ikke blir tiltalt.

Bakgrunn
I følge PEN International er arrestasjonen del av en større politiaksjon igangsatt i 2009, der politiet slår ned på kurdiske, politiske partier.  PEN er bekymret over at Zarakolu, og en rekke andre journalister og skribenter som er blitt fengslet i det siste, holdes i varetekt fordi de benytter seg av sin rett til fredelige ytringer og til å fritt kunne møte kolleger.

Zarakolu ble arrestert 28. oktober sammen med professor Büsra Ersanli.  41 andre journalister og skribenter var nylig blitt arrestert i det som betegnes som operasjon «Democratic Society Congress» (Koma Civaken Kurdistan – KCK), en operasjon som startet i 2009 og har ført til flere hundre arrestasjoner og rettsaker.  KCK oppfattes som en avdeling av det tidligere forbudte Kurdistan Workers Party (PKK).

Blant organisasjonene som assosieres med KCK finner vi «Peace and Democracy Party» (Barış ve Demokrasi Partisi – BDP).  30 BDP-representanter tok sete i det tyrkiske parlamentet 1. oktober i år, blant dem den mangeårige kurdiske aktivisten Leyla Zana, hvis sak tidligere er blitt fulgt nøye av PEN International.  BDP ble etablert etter at «Democratic Society Party (DTP) ble tvangsavviklet i 2009 grunnet anklager om samarbeid med PKK.  BDP har imidlertid gjort det klart at det ikke samarbeider med PKK og at PKK ikke har noen inflytelse på deres egne politiske valg.Til tross for dette er flere medlemmer av BDP og tidligere DTP-medlemmer blitt arrestert og trakassert. Enkelte aktivister hevder at så mange som mer enn 1.000 er blitt arrestert de siste årene på anklager som spenner fra «å snakke kurdisk» til «å uttale seg kritisk om regjeringen.»

FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR) har nylig publisert en analyse av BDP og alle hendelser etter at partiet ble etablert i 2010.

Zarakolu mottok Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris i 2004.

Se også Anders Hegers kommentar i Dagsavisen 5. november.

Recipient of 2008 IPA Freedom to Publish Prize Arrested in Istanbul

Bjørn Smith Simonsen, Chair of IPA’s Freedom to Publish Committee, declared: “Ragip Zarakolu is a respected publisher worldwide. He is the recipient of IPA’s Freedom to Publish Prize 2008. He is also the Chair of the Freedom to Publish Committee of IPA’s Turkish member, the Turkish Publishers Association (TYB). We note with serious concern his arrest on his way home last evening. We are trying to find out more. So are the Turkish publishers. We sincerely hope that no charges will be brought against him”.

Background
The arrest this weekend of publisher Ragip Zarakolu, one of Turkey’s most prominent freedom of expression and minority rights activists and a leading member of PEN Turkey is greeted with alarm and concern by PEN International. Arrested at the same time was Professor Büşra Ersanlı, of the faculty of Political Science at Marmara University. The arrests are part of a larger crackdown initiated in 2009 and still ongoing against Kurdish political parties. PEN is concerned that Zarakolu and Ersanlı, alongside several other writers and journalists also detained under this crackdown, are held in denial of their rights to peaceful freedom of expression and association.

 

Ragip Zarakolu and Professor Büşra Ersanlı were arrested on 28 October 2011. Forty one people had also been arrested around the same time under what is known as the Democratic Society Congress (Koma Civaken Kurdistan – KCK) operation that has been under way since 2009 leading to several hundred, some say over 1,000, arrests and trials. The KCK is seen as its civil/political wing front for the outlawed Kurdistan Workers Party (PKK), and thus also illegal.

Human rights groups monitoring the operation have reported concerns over a number of areas including lengthy pre-trial detention without bail (some have been held pending trial since the start of the operation in April 2009), that the charges may be politically motivated, and that fair trial standards are being ignored. Trade union and human rights activists, mayors and local politicians are among those arrested. For more on the KCK arrests read a report by the Kurdistan Human Rights Project.

Among the organisations being linked to the KCK is the Peace and Democracy Party (Barış ve Demokrasi Partisi – BDP). Thirty BDP representatives took their seats in the Turkish parliament on 1 October, among them longstanding Kurdish rights activist, Leyla Zana, a former PEN case. The BDP was created after the Democratic Society Party (DTP) was forcibly closed down in 2009 on accusation of affiliation to the PKK. The BDP has made it clear that is not affiliated to the PKK and that it does not influence it political policy. Despite this, BDP and former DTP members have been arrested and harassed. Some activists claim that over 1,000 have been arrested on charges ranging from speaking Kurdish, making statements critical of the government, as well as having links to the KCK.

The United Nations High Commission on Refugees has recently issued an analysis of the BDP and events since its formation in early 2010.

Zarakolu is the recipient of the Norwegian Authors Unions freedom of expression prize 2004.

Tyrkia:

Mottageren av Den Internasjonale Forleggerforeningens Freedom to Publish Prize 2008 arrestert i Istanbul

Forlegger Bjørn Smith-Simonsen, leder i IPAs Freedom to Publish-komité, sier: «Ragip Zarakolu er respektert som forlegger i hele verden.  Han er mottager av IPAs Freedom to Publish Prize i 2008 og leder av «Freedom to Publish»-komitéen i Den Tyrkiske Forleggerforeningen.  Vi er meget bekymret over arrestasjonen, som fant sted da Zarakolu var på vei hjem sist kveld.  Vi håper inderlig at Zarakolu ikke blir tiltalt.

Bakgrunn
I følge PEN International er arrestasjonen del av en større politiaksjon igangsatt i 2009, der politiet slår ned på kurdiske, politiske partier.  PEN er bekymret over at Zarakolu, og en rekke andre journalister og skribenter som er blitt fengslet i det siste, holdes i varetekt fordi de benytter seg av sin rett til fredelige ytringer og til å fritt kunne møte kolleger.

Zarakolu ble arrestert 28. oktober sammen med professor Büsra Ersanli.  41 andre journalister og skribenter var nylig blitt arrestert i det som betegnes som operasjon «Democratic Society Congress» (Koma Civaken Kurdistan – KCK), en operasjon som startet i 2009 og har ført til flere hundre arrestasjoner og rettsaker.  KCK oppfattes som en avdeling av det tidligere forbudte Kurdistan Workers Party (PKK).

Blant organisasjonene som assosieres med KCK finner vi «Peace and Democracy Party» (Barış ve Demokrasi Partisi – BDP).  30 BDP-representanter tok sete i det tyrkiske parlamentet 1. oktober i år, blant dem den mangeårige kurdiske aktivisten Leyla Zana, hvis sak tidligere er blitt fulgt nøye av PEN International.  BDP ble etablert etter at «Democratic Society Party (DTP) ble tvangsavviklet i 2009 grunnet anklager om samarbeid med PKK.  BDP har imidlertid gjort det klart at det ikke samarbeider med PKK og at PKK ikke har noen inflytelse på deres egne politiske valg.Til tross for dette er flere medlemmer av BDP og tidligere DTP-medlemmer blitt arrestert og trakassert. Enkelte aktivister hevder at så mange som mer enn 1.000 er blitt arrestert de siste årene på anklager som spenner fra «å snakke kurdisk» til «å uttale seg kritisk om regjeringen.»

FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR) har nylig publisert en analyse av BDP og alle hendelser etter at partiet ble etablert i 2010.

Zarakolu mottok Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris i 2004.

Se også Anders Hegers kommentar i Dagsavisen 5. november.

2010: Turkey: Ragip Zarakolu

Mr Sadullah Ergin
Minister of Justice
06669 Kizilay
Ankara
Turkey

12. October 2010

 

Your Excellency,

Trial of Publisher Ragip Zarakolu Postponed 

The trial of Ragip Zarakolu, publisher and free expression activist, has been postponed until 2 December 2010. He is accused of spreading propaganda seen to support the banned Kurdish Worker’s Party (PKK), following his publication Mehmet Güler’s book The KCK File/The Global State and Kurds Without a State. The Writers in Prison Committee of Norwegian PEN is disappointed to learn that Ragip Zarakolu is being tried in contravention of international standards safeguarding the right to freedom of expression.

 

Yours sincerely

Annaguli Yildam,
Member of Norwegian PEN, WiPC

2010: Turkey: Ragip Zarakolu, Mehmet Güler

Mr Sadullah Ergin
Minister of Justice
06669 Kizilay
Ankara
Turkey

6 October 2010

Your Excellency,

Trial of Publisher Ragip Zarakolu and Writer, Mehmet Güler, first Hearing on 30 September

Ragip Zarakolu, publisher and free expression activist is on trial again for publishing another book by author Mehmet Güler.  Both Zarakolu and Güler have been charged using anti-terror legislation, following the publication of Güler’s The KCK File/The Global State and Kurds Without a State. In June 2010, Zarakolu was acquitted on charges of spreading propaganda by publishing another book by Güler, More Difficult Decisions Than Death, for which the author received a 15 month sentence. Once again, the two men are charged with publishing statements seen to support the banned Kurdish Worker’s Party (PKK). The Writers in Prison Committee of International PEN is disappointed to learn that Ragip Zarakolu is again being tried in contravention of international standards safeguarding the right to freedom of expression, and that Mehmet Güler faces further charges.

 

Yours sincerely

Annaguli Yildam,
Member of Norwegian PEN, WiPC