Høyesterett avviser Edward Snowdens sak om innreise til Norge

rejected_nov_heading-copy

Varsleren Edward Snowdens sak om å prøve spørsmålet om utlevering fra  Norge til USA ble i går avvist av Høyesterett. Snowden har, med Norsk PEN og landets presseorganisasjoner som partshjelpere, stevnet den norske stat for å sikre en trygg reise til Norge for å motta Ossietzky-prisen 2016 i Oslo.

– På samme måte som Carl von Ossietzky i sin tid ble nektet å komme til Norge for å motta Nobels fredspris, har Snowden nå blitt forhindret fra å komme hit for å motta Ossietzkyprisen. Dette slaget er tapt, men det langsiktige målet er fortsatt at Edward Snowden og andre som varsler om kritikkverdige forhold, skal kunne gjøre dette uten frykt for straffeforfølgning og i verste fall livstidsstraff, uttaler William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

Norsk PEN vil i samarbeid med PEN International intensivere arbeidet med å kaste lys over varslerens manglende trygghet i internasjonal lov. Tilsvarende viktig er det å belyse masseovervåkningen som trussel mot våre personlige friheter. Arbeidet for å beskytte Edward Snowdens posisjon som varsler og samvittighetsforkjemper vil fortsette.

Den norske regjering har i politisk lojalitet til USA valgt ikke å bekrefte at Snowden kunne reise uten frykt for utlevering, slik at saken i stedet måtte prøves for retten. Avvisningssaken har gått gjennom tingrett og lagmannsrett med negativt utfall og kjennelsen ble opprettholdt i Høyesterett.

Hovedbegrunnelsen er at amerikanske myndigheter kun har anmodet om utlevering dersom han kommer til Norge, og at den formelle utleveringsbegjæring ikke er overlevert norske myndigheter. Dermed er prøvingssaken i hovedsak avvist av formelle grunner.

Norsk PEN vil reise til Moskva for å overlevere prisen til Edward Snowden.

Under programmet Venter på Snowden 18. november ble Edward Snowden intervjuet av Christian Borch. Se video her:

Norsk PEN observerer nye rettsaker i Tyrkia

Norsk PEN har, i en årrekke, markert seg som kanskje den internasjonale organisasjonen, ved siden av EU, som har engasjert seg kraftigst i kampen for ytringsfrihet i Tyrkia.  Bare i 2005 observerte representanter fra Norsk PEN tilsammen ni rettsaker i Tyrkia.

I løpet av de første to ukene av februar 2006 vil representanter for Norsk PEN, sammen med en representant for Den Norske Advokatforening, være til stede som observatører ved tilsammen minst tretten rettsaker mot tyrkiske skribenter og forleggere.

Norsk PENs hyppige nærvær under tyrkiske rettsaker har gitt oss en sterk posisjon i det tyrkiske mediebildet. Tyrkisk fjernsyn sendte intervjuer med styremedlem Eugene Schoulgin hver time i ett døgn etter rettssaken mot Orhan Pamuk 16. desember i fjor.

For å kunne dekke flere parallelle saker, og samtidig sikre opplæring av nye medarbeidere i dette vesentlige arbeidet, sender Norsk PEN en relativt stor delegasjon til Istanbul i de ukene rettsakene pågår.  Delegasjonens medlemmer vil observere rettsakene og følge opp kontakten med tyrkiske og internasjonale medier sammen med våre samarbeidspartnere, blant annet den tyrkiske organisasjonen «Antenna» og Den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA).

Tyrkias utenriksminister Abdullah Gül uttalte ifølge Associated Press i romjulen at det var mulig de tyrkiske myndighetene måtte ta opp lovene som styrer ytringsfriheten, til ny revisjon, avhengig av utviklingen i Orhan Pamuk-saken og lignende saker. Etter Norsk PENs oppfatning er det nå, da hele lovverket kan komme i støpeskjeen, at det er viktig å sette inn et kraftig støt og demonstrere et sterkt, internasjonalt nærvær ved flest mulige av de rettsakene som kommer opp.

Ytterligere informasjon:
Kjell Olaf Jensen – 22194551
Carl Morten Iversen . 22479220