Situasjonen for demokratiet i Tyrkia er kritisk. Vi forventer at Norge bidrar.

Innlegg i Aftenposten 2. august 2016.

Prosessene i Tyrkia etter det mislykkede kuppforsøket er blitt kalt for «den største menneskejakten» i landets historie.

Mange tusen mennesker er fengslet. 131 nyhetsbyråer, TV-stasjoner, aviser, radiokanaler og magasiner er stengt. 15000 akademikere har mistet jobben.

Ca 2000 journalister, politikere, akademikere, kjendiser – til og med skolebarn – er pågrepet i kjølvannet av kuppforsøket, ifølge International Press Institute (IPI).

Vi har lenge vært bekymret

Vi har vært bekymret for situasjonen i Tyrkia lenge. Vi har protestert overfor den tyrkiske ambassaden i Norge og har på annet vis forsøkt å få oppmerksomhet om hvordan ytringsfrihet, pressefrihet og akademisk frihet er blitt undertrykket gjennom flere år.

Vi ser de siste ukenes hendelser mer som en forlengelse av en urovekkende utvikling som vi lenge har vært vitne til.

Et land som er vår NATO-allierte, og som er medlem av Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådet – og som derved har anerkjent de grunnleggende prinsipper om nettopp rettssikkerhet for enkeltpersoner, om ytringsfrihet og om pressefrihet, bør bidra med informasjon, dokumentasjon og åpenhet til sine partnere.

Så lenge denne menneskejakten er omfattet av så mye uklarhet og så liten innsikt, er det all grunn til å frykte at president Recep Erdogan benytter kuppforsøket til ytterligere å kneble maktkritiske stemmer.

Naturlig å søke allianser

Vi forventer derfor at Norge er en god alliert for Tyrkia og det tyrkiske folk, og at Norge bidrar til beste for demokratiet, rettsstaten og ytringsfriheten. Det er også naturlig, slik vi ser det, å søke allianser med andre medlemmer av NATO, Europarådet og OSSE.

Norge bør dessuten lede an i en allianse overfor Tyrkia med de andre nordiske landene, også med de baltiske landene innenfor den såkalte NB8-gruppen.

Seks viktige punkter

Vi forventer at Norge kan bidra slik:

1. Åpne rettssaker: Norge må legge press på Tyrkia for å sørge for dokumenterte og åpne prosesser. Norge må få forsikringer fra Tyrkia om at rettssakene mot journalister, redaktører, forfattere og akademikere går for åpne dører slik at vi kan se at disse følger rettsstatens prinsipper.

2. Observatører: Norge må benytte ansatte ved Den norske ambassaden i Ankara som observatører ved utvalgte rettssaker, eventuelt kan representanter for relevante NGO’er inkluderes for å styrke kapasiteten til å følge opp disse sakene. Norge kan også samarbeide med de skandinaviske landene om et slikt engasjement. Det vil videre være naturlig å oppmuntre andre medlemsland i NATO/Europarådet/OSSE til en lignende aktivitet.

3. Delegasjon: Utenriksdepartementet må legge til rette for en bredt sammensatt delegasjon til Tyrkia sammen med relevante NGO’er for å møte og snakke med berørte tyrkiske organisasjoner, talspersoner og aktører om situasjonen og utsiktene fremover og hva de mener vi kan bistå med.

4. Frie medier: En demokratisk rettsstat gjenkjennes ved at den også sikrer rom for de maktkritiske stemmene. Norge må derfor bidra til at frie og regjeringskritiske medier umiddelbart kan gjenoppta sin virksomhet. Dette kan Norge gjøre både alene og via internasjonale fora som OSSE, NATO og Europarådet.

5. Akademisk frihet: Tyrkia har sluttet seg til Bologna-prosessen og derfor forpliktet seg til å støtte opp om akademisk frihet. Tyrkia har rett til å delta i Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, gjennom en avtale med EU. Landet har derfor også anerkjent betydningen av internasjonalt akademisk samarbeid, av å sikre akademikere trygge stillinger og at de fritt skal kunne reise. Norge må presse på EU slik at denne avtalen overholdes. Over 15.000 akademikere er blitt fjernet fra sine stillinger uten rettssikre prosesser. Norge må dele kunnskap med Tyrkia om hvordan en fri og uavhengig akademisk stemme styrker den opplyste samfunnsdebatten og dermed også demokratiet.

6. Bevilgninger: Norge må gi en øremerket ekstrabevilgning til OSSEs arbeid for pressefrihet slik at vilkårene for frie ytringer i Tyrkia kan følges opp i et tydelig ekstraprosjekt. Her kan også andre land oppfordres til å bidra.

7. Konferanse: Norge må invitere til en bredt sammensatt rundebordskonferanse om Tyrkia så snart som mulig der sentrale personer i den tyrkiske opposisjonen, akademikere, journalister og forfattere og relevante NGO’er deltar.

Styrke vårt nærvær i Istanbul

Disse tiltakene la vi frem i et møte med utenriksminister Børge Brende i går – og vi oppfatter at statsråden var lydhør.

Særlig er rettsprosessene viktige å følge opp nå i første omgang. De fleste av disse vil finne sted i og rundt Istanbul, langt fra den norske ambassaden i Ankara.

Vi vil derfor oppfordre Norge til omsider å styrke vårt permanente nærvær i Istanbul.

Norge har lang tradisjon for å engasjere seg i enkeltlands forhold når mye står på spill. Det gjør det for Tyrkia nå.

Dette innlegget er signert av:
Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening
Hege Iren Frantzen, nestleder Norsk Journalistlag
William Nygaard, styreleder Norsk PEN
Eugene Schoulgin, nestleder PEN International
Curt Rice, rektor Høgskolen i Oslo og Akershus
Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær Norsk Presseforbund
Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo

Bekymringsmelding til den tyrkiske ambassaden

Mandag 14. mars var Norsk PEN, Dommerforeningen, International Commission of Jurists-Norge og Presseforbundet i møte med Ülkü Kocaefe, fungerende ambassadør ved den tyrkiske ambassaden i Oslo. Vi uttrykte vår bekymring for ytringsfriheten,  pressefriheten og rettssikkerheten i Tyrkia. Bekymringene ble oppsummert i følgende brev til ambassaden:

Ülkü Kocaefe
Deputy Chief of Mission of the Turkish Embassy
Turkish Embassy
Halvdan Svartes gate 5
0244 Oslo

Oslo, 14 March 2016

Firstly, we, the undersigned, express our deepest sympathy to the Turkish people after the latest brutal attack in Ankara.

We are extremely concerned about the increasing climate of fear and censorship and the stifling of critical voices in Turkey.

Freedom of expression is one of the most frequently violated rights in Turkey. According to statistics by the European Court of Human Rights (ECHR), Turkey single-handedly surpassed the 46 other states in the Council of Europe (CoE) in terms of cases involving violations of the right to freedom of expression in 2014 and 2015.

Turkish authorities are persecuting citizens that exercise their right to freedom of speech by criticizing the Turkish president and government. Judges, academics, writers and journalists are imprisoned.

Many journalists are imprisoned because of their critical articles, and even more writers and journalists are awaiting punishment for having performed their duty towards society.

Prosecution solicitors, having investigated allegations of serious corruption in President Recep Tayyip Erdogan’s family and associates, have lost their jobs and been prosecuted. Judges have been jailed because of their rulings.

Academics, who asked the government to resume the peace process with the Kurdistan Workers’ Party (PKK), have been accused of supporting terrorism and several of them have lost their positions.

We regret to learn about the police attack on the offices of Kurdish PEN in South East Turkey on 2 February. Rohat Aktas, editor of the Kurdish daily Azadiya Welat was killed 24 February while reporting from Cizre in southeast Turkey.

Both leading international human rights organizations, the Council of Europe and the EU have strongly criticized the Turkish authorities. In the Reporters Without Borders’ ranking of press freedom in the world’s states, Turkey holds a dismal 149th place out of 180.

Freedom of expression – a right enshrined in Turkey’s constitution – is the cornerstone of a democratic and fair society. For a society to be open, free and diverse, individuals must be able to live without fear of reprisals or censorship for what they believe or express.

We, the undersigned organizations therefore  call on Turkish authorities to:
– Ensure free and open debate and expression, offline and online;
– Respect the independence of judges and the judiciary
– Abstain from undue pressure on judges
– Re-establish the independence of the Turkish High Council of Judges and Prosecutors in order to restore its competence as an efficient guarantor for independent judges and an independent judiciary
– Release the judges Metin Özçelik and Mustafa Başer from imprisonment
– Review all relevant articles of the law with a view to bringing them into accord with international human rights standards, in particular the ICCPR and the European Convention on Human Rights, to which Turkey is a state party;
– Drop the charges against Can Dündar and Erdem Gül;
– Release all other writers and journalists detained or on trial in violation of their peaceful exercise of their right to freedom of expression.
– Conduct a swift, transparent and thorough investigation into the death of Rohat Aktas and urge the government in Ankara to look for a peaceful and diplomatic solution to the conflict in southeast Turkey.

Sincerely,

William Nygaard,President Norwegian PEN
Ingjerd Thune , President Norwegian Association of Judges
Vidar Strømme, Board member ICJ-Norway
Kjersti Løken Stavrum, Secretary General, Norwegian Press Association

Les også en samlet juriststands brev Børge Brende, der de ber Regjeringen om å reagere overfor Tyrkia – her.