2017: Iran: Nordic letter to President Rouhani - the arrest of Sedigeh Vasmaghi

His Excellency Hassan Rouhani
President of the Islamic Republic of Iran
The Presidency
Pasteur Street, Pasteur Square
Tehran, Islamic Republic of Iran

November 2nd, 2017

Your Excellency,
It is with great concern we, the undersigned representatives of PEN, the world-wide organization working to defend freedom of expression, have learnt that the well-known poet and academic Sedigheh Vasmaghi has been detained in Evin prison in Tehran. On 14 October Sedigheh Vasmaghi travelled from Sweden, where she has been living since 2012, the past three years as a scholar at the University of Uppsala.

When she arrived at Tehran airport she was taken for questioning and subsequently released. A week after, on 21 October she was summoned to the Revolutionary Court. After a hearing, which reportedly lasted only 12 minutes, she was brought to Evin prison.

We fear that the sole reason for Sedigheh Vasmaghi’s arbitrary arrest is her literary work and legitimate academic studies about women’s right as well as her opposition to the death penalty and stoning as punishments. As a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights Iran has an obligation to allow peaceful freedom of expression.

Furthermore, we are worried about her poor health with severely deteriorated eyesight.

We, the undersigned presidents of PEN in Denmark, Norway and Sweden, call on Your Excellency to ensure the prompt and unconditional release of Sedigheh Vasmaghi.

Pending her release we ask Your Excellency to ensure that Sedigheh Vasmaghi, without delay, has regular and unrestricted access to her family and lawyers of her own choosing; that she has an effective opportunity to challenge the legality of detention and that she, while in prison, receives all necessary medical treatment.

Yours sincerely,

Elisabeth Åsbrink, President Swedish PEN
William Nygaard,  President Norwegian PEN
Per Øhrgaard, President Danish PEN
Sirpa Kähkönen, President Finnish PEN

Nordiske PEN-sentre sender felles protest til Irans president Hassan Rouhani

Foto: Steven Quigley

Stockholm, København, Oslo, Helsingfors, 2. november 2017

I dag sender fire nordiske PEN-sentre et felles brev til presidenten i Iran, Hassan Rouhani, for å protestere mot arrestasjonen av den kjente iranske poeten og advokaten Sedigeh Vasmaghi. Hun ble pågrepet på Teheran flyplass 14. oktober.

– Som fribyforfatter representerer Sedigeh Vasmaghi en sårbar gruppe som allerede har betalt en svært høy pris for sitt menneskerettighetsarbeid, sier Elisabeth Åsbrink, leder i Svensk PEN.

Det er Norsk PEN, Svensk PEN, Dansk PEN og Finsk PEN som står sammen bak initiativet. I brevet krever de fire styrelederne Elisabeth Åsbrink, Per Øhrgaard, William Nygaard og Sirpa Kähkönen at Sedigeh Vasmaghi umiddelbart løslates fra det beryktede Evin-fengselet i Teheran. PEN-sentrene krever videre at hennes rett til juridisk bistand og kontakt med familier etterkommes og at hun får den medisinske hjelpen hun trenger som følge av et sterkt nedsatt syn.

– Norsk PEN deler Svensk PENs bekymringer for Vasmaghis situasjon og helse, sier William Nygaard, leder av Norsk PEN. – Sverige, Danmark og Norge har alle fribyer for forfulgte forfattere, og det er viktig at vi står sammen for å forsvare disse modige stemmene.

Lørdag kveld 14. oktober ble dikteren og menneskerettighetsadvokaten Sedigheh Vasmaghi arrestert på Teherans flyplass i Iran. Hun ble løslatt senere om natten, men ble forhørt igjen dagen etter. 22. oktober ble hun innkalt til retten. Etter tolv minutters forhandlinger besluttet Revolusjonsdomstolen å fastsatte en meget høy kausjon, deretter ble Vasmaghi ført til Evin-fengselet.

Sedigeh Vasmaghi bor i Uppsala, Sverige, hvor hun gjennom fribynettverket ICORN har vært fribyforfatter som følge av trusler og forfølgelse i hjemlandet Iran. Etter to år som fribyforfatter ble hun ansatt som forsker ved Uppsala Universitet.  Vasmaghi har gjennom sitt arbeid ført en utrettelig kamp for kvinners rettigheter. Som foreleser ved Teologisk institutt ved Universitetet i Teheran på 1990-tallet var hun en av få kvinner som underviste i islamsk lov. Vasmaghi er i dag en kjent forfatter og har utgitt flere diktsamlinger, ved siden av fagbøker og politiske kronikker. Diktsamlingen Smälta smärtor ble gitt ut på svensk i 2014. Hennes forfatterskap er preget av et sterkt sosialt og politisk engasjement, som blant annet kommer til uttrykk i hennes skarpe kritikk av dødsstraff, steining og islamsk lov.

De nordiske PEN-sentrenes brev til Irans president Hassan Rouhani kan leses her: Vasmaghi Brev President Rouhani_.

For ytterligere informasjon kontakt:
William Nygaard, leder i Norsk PEN: 908 92 601
Hege Newth, generalsekretær Norsk PEN: 930 02 262

Poet och människorättsjurist fängslad i Iran

Fra Svenska PEN

På lördagskvällen den 14 oktober greps Sedigheh Vasmaghi, som är poet och människorättsjurist, på Teherans flygplats i Iran. Hon släpptes senare under natten, men förhördes på nytt nästa dag, och en vecka senare, den 22 oktober, kallades hon till domstol. Efter tolv minuters förhandling, där hon själv inte fick yttra sig, beslutade Revolutionsdomstolen om en mycket hög borgenssumma, och hon fördes till det ökända Evinfängelset.

Vasmaghi är bosatt i Uppsala, dit hon kom som ICORN-stipendiat 2012. ICORN är en internationell organisation för städer som ger fristad åt en förföljd och hotad skribent eller konstnär. Efter sina två år som fristadsförfattare har hon verkat som forskare vid Uppsala universitet.

I sitt arbete har hon drivit en oförtruten kamp för kvinnors rättigheter. Som docent vid teologiska institutionen vid Teherans universitet på 1990-talet, var hon en av få kvinnor som undervisade i islamsk lagstiftning. Vasmaghi är idag en välkänd författare, och har publicerat flera diktsamlingar vid sidan av akademisk litteratur och politiska krönikor. Diktsamlingen Smälta smärtor gavs 2014 ut på svenska. Hennes författarskap präglas av ett starkt socialt och politiskt engagemang, där hon bland annat för fram en skarp kritik av dödsstraff, stening och sharialagstiftningen.

Sedigheh Vasmaghi får inte tystas, hon måste kunna fortsätta sitt viktiga arbete som försvarare av kvinnors rättigheter. Svenska PEN kräver att Vasmaghi omedelbart och villkorslöst släpps fri.