20. september: Temakveld Bangladesh

collage-2016-09-09

Vi ønsker alle varmt velkommen til Bangladesh-kveld på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 20. september kl. 19! Bli kjent med eksilforfattere i Norge, møt en av Bangladeshs mest produktive forfattere, hør nye oversettelser og gjendiktninger, og møt avistegneren som ble fengslet fordi han tegnet et katt.

Ytringsfriheten er under sterkt press i Bangladesh, og en lang rekke sekulære forfattere, forleggere, bloggere og aktivister har de siste par årene blitt brutalt angrepet, drept eller på andre måter truet til taushet.

En av dem dere skal få møte denne kvelden, er forlegger og poet Ahmedur Rashid Chowdhury, også kjent som Tutul. Han ble selv brutalt angrepet i fjor høst av ekstremister i Bangladesh og overlevde på mirakuløst vis, mens hans to kollegaer som han var sammen med på forlagets kontor, ble drept. Chowdury kom i januar til Norge og er nå fribyforfatter i Skien. Han vil bruke sin førstehåndskunnskap til å redegjøre for de frie ytrernes situasjon. Han vil også lese noen av sine dikt, nylig gjendiktet av Erling Kittelsen.

Vi får også treffe den produktive forfatteren Imdadul Haq Milan, bosatt i Bangladesh. Han gjør et stopp i Oslo på vei til bokmessen i Gøteborg. Han kommer til Litteraturhuset denne kvelden sammen med Monalisa Khan og Mahmudul Amin.

I tillegg medviker bl.a. barne- og ungdomsbokforfatter Shamim Runa og tidligere fribytegner i Drøbak, Arifur Rahman.

Arrangør er Norsk PENs Komité for Fengslede Forfattere, som har tatt initiativ til en serie arrangementer med formål å presentere utenlandske forfattere som lever og arbeider i Norge.

Norsk PENs Komité for Fengslede Forfattere består av medlemmer fra Norsk PEN, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Arrangementet er gratis og finner sted på Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram (2. etasje), tirsdag 20. september kl. 19.00.

Velkommen!

Arrangementet er støttet av Kulturrådet, Norsk Forfattersentrum, Fritt Ord og skribentorganisasjonene.

Seminar, 13th September: What’s happening in Turkey?

muzisyen sanar yurdatapan
We have invited Turkish activist and freedom of expression defender Sanar Yurdatapan to tell us about the situation for freedom of expression in Turkey after the coup attempt 15th July. Since 1995, Sanar Yurdatapan has been the driving force and spokesperson for the organisation The Initiative for Freedom of Expression. Link to the website: http://www.dusun-think.net/index.php?

The seminar will take place on Tuesday 13th September at 19:00 at the Fritt Ord Foundation in Uranienborgveien 2, Oslo.

PROGRAM:
Welcome by William Nygaard, President of Norwegian PEN

Introduction by Sanar Yurdatapan, former head of the Initiative for Freedom of Expression in Turkey.

Followed by a panel discussion led by Jørgen Lorentzen, member of the Turkey Committee in Norwegian PEN.
The participants are:
Nerina Weiss, researcher at FAFO
Siri Neset, researcher affiliated with the Chr. Michelsen Institute
Nils Butenschøn, professor at the Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo
Eugene Schoulgin, vice-president of PEN International

The Turkish journalist Ragip Zarakolu will close the seminar with an appeal.

In response to the attempted coup in Turkey on 15th July 2016, the government introduced a state of emergency «to quickly remove all the elements of the terrorist organization that was involved in the attempted coup.» Since then, thousands of academics were dismissed, many journalists have been arrested, and publishers and media houses been closed. Civil servants in the military, the judiciary and the police have experienced gross violations of their rights. They have been accused of complicity in the coup and of sympathizing with the Gülen movement, which the Erdogan government believes was behind the coup.

A decree adopted under the state of emergency gives all ministers an opportunity to shut down any publication, publisher or dissemination channel which is deemed to pose a threat to national security; meanwhile, courts have forbidden the press to report a number of issues related to the coup.

The last week’s events have exacerbated circumstances that already set strict limitations on the fundamental rights and freedom of expression in Turkey.

What is Turkey’s role from now on? And what is Norway’s position?

Some key words for the evening’s debate include: human rights, freedom of expression, the EU, NATO, the relationship Russia and the United States, Kurds, migration and Syria, terror.

The seminar is organized by Norwegian PEN in cooperation with the Association of Norwegian Editors, the Norwegian Union of Journalists, the Norwegian Press Association, Oslo and Akershus University College, University of Oslo, the Norwegian Publishers Association and the Fritt Ord Foundation.

The seminar is free and open to all.

13. september: Tyrkia – hvor går veien videre?

muzisyen sanar yurdatapan

Vi har invitert den tyrkiske aktivisten og ytringsfrihetsforkjemperen Sanar Yurdatapan til Oslo. for å delta i seminaret om Tyrkia. Sanar Yurdatapan har vært leder av og talsperson for ytringsfrihetsorganisasjonen The Initiative for Freedom of Expression siden 1995. Lenke til nettsiden: http://www.dusun-think.net/index.php?

Seminaret arrangeres tirsdag 13. september kl. 19 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2.

Som svar på kuppforsøket i Tyrkia 15. juli 2016 innførte regjeringen unntakstilstand «for raskt å fjerne alle elementene i terroristorganisasjonen som var involvert i kuppforsøket.» Siden har tusenvis av akademikere blitt oppsagt, det har blitt foretatt en massearrestasjon av journalister, forlag og mediehus er blitt stengt. Statsansatte i det militære, rettsvesenet og politiet har opplevd grove brudd på sine rettigheter og blitt anklaget for medvirkning til kuppet og sympatier med Gülen-bevegelsen, som regjeringen Erdogan mener står bak kuppet.

Et dekret vedtatt under unntakstilstanden gir alle statsråder anledning til å legge ned enhver publikasjon, utgiver eller formidlingskanal som anses utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet; samtidig har domstolene forbudt pressen å rapportere en rekke saker knyttet til kuppet.

De siste ukers hendelser forverrer et klima som allerede la klare begrensninger på grunnleggende rettigheter og ytringsfrihet i Tyrkia.

Hva er Tyrkias rolle fremover? Og hva er Norges posisjon?

Noen stikkord for kveldens debatt er menneskerettigheter, ytringsfrihet, EU, NATO, forhold Russland og USA, kurdere, migrasjon og Syria, terror.

PROGRAM:

Velkommen, ved William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

Innledning ved Sanar Yurdatapan, tidl leder av Initiative for freedom of expression i Tyrkia.

Deretter følger panel under ledelse av Jørgen Lorentzen, medlem an Norsk PENs Tyrkiagruppe.

Deltakere er:
Nerina Weiss, forsker ved FAFO
Siri Neset, forsker tilknyttet Chr. Michelsens Institutt
Nils Butenschøn, professor ved Norsk senter for Menneskerettigheter, UiO
Eugene Schoulgin, visepresident i PEN International

Den tyrkiske journalisten Ragip Zarakolu avslutter seminaret med an appell.

Seminaret arrangeres av Norsk PEN i samarbeid med Redaktørforeningen, Journalistlaget, Presseforbundet, HiOA, UiO, Forleggerforeningen og Fritt Ord.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Streaming av seminaret: Hva skjer når ingen spør?

Hva skjer når ingen spør?
Om konsekvensene av mediekrisen for vårt demokrati
Onsdag 16. mars kl 19.00, Litteraturhuset i Oslo, Nedjma

Seminaret streames her.

Arrangører: Norsk PEN, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag

Økonomien stuper, mediehusene kutter og den undersøkende journalistikken er truet. Midt i denne utviklingen skal Mediemangfoldsutvalget undersøke hvordan bredden i norsk presse kan sikres i fremtiden. Målet for møtet er et konkret innspill fra de tre organisasjonene til utvalget.

Velkommen ved professor Rune Ottosen (HiOA), styremedlem i Norsk PEN

Innledende kommentarer ved Reidun Kjelling Nybø, konstituert generalsekretær, Norsk Redaktørforening

Paneldebatt
Kjersti Sortland, ansvarlig redaktør, Asker og Bærum Budstikke
Knut Olav Åmås, leder i Mediemangfoldsutvalget
Ruth Grung, stortingsrepresentant , AP
Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant, H
Stein Sneve, journalist, Avisa Nordland

Ordstyrer journalist Mala Wang-Naveen

Debatt med innlegg fra salen

Med forbehold om endringer.
Møtet er gratis og åpent for alle.
Nærmere informasjon: 926 88 023

Ytringsfrihet i overvåkningens tid

Dunja Majatovic and David Kaye

Er dagens kontroll- og overvåkningsregime forenlig med en åpen og opplyst offentlig samtale? Hvilken realitet har pressens kildevern, når rommet for fortrolig kommunikasjon innskrenkes? Har vi foretatt en gjennomgående, prinsipiell vurdering av hva de mange utvidelsene av myndighetens overvåkningsfullmakter betyr for ytringsfriheten?

FNs spesialrapportør på ytringsfrihet, David Kaye, og OSSEs representant for pressefrihet, Dunja Mijatovic, kommer til seminaret Ytringsfrihetens i overvåkningens tid for å holde innlegg under overskriften: Is surveillance a problem – what’s the problem?

Norsk PEN, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling inviterer til seminaret mandag 18. januar kl. 17, Litteraturhuset i Oslo.

Det er oss bekjent første gang at både FNs spesialrapportør på ytringsfrihet og OSSEs representant på pressefrihet stiller sammen på et seminar i Oslo.

Vi har invitert norske politikere, advokater og journalister til å delta på seminaret.
Program blir offentliggjort primo januar.

11 November: Oil, climate and human rights – The Legacy of Ken Saro Wiwa

Ken Saro Wiwa
Ken Saro Wiwa

Norske miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner har gått sammen om å markere at det er 20 år siden den nigerianske forfatteren og miljøaktivisten Ken Saro-Wiwa og åtte andre Ogoni-aktivister ble hengt en tidlig morgen i Port Harcourt.

Det gjør vi ved å invitere til seminaret

Oil, climate and human rights – the legacy of Ken Saro-Wiwa 

onsdag 11. november kl. 12.00,
i Fafos lokaler, Borggata 2b på Grønland i Oslo.
Klikk på kartet for å se alle transportmuligheter på Fafos side.

fafo

Seminaret er gratis og åpent for alle, men vi ønsker at du melder deg på – det kan du gjøre her.

Norsk PEN arrangerer seminaret i samarbeid med Fafo, Forfatternes klimaaksjon §112, Fellesrådet for Afrika, Bistandstorget, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Seminar language is English.

PROGRAM:

11th November 2015,  Fafo, Borggata 2b in Oslo..
12:00 Welcome – Hege Newth Nouri, Secretary General Norwegian PEN
12:10–13:00 SESSION 1: The HISTORY and LEGACY 
Nnimmo Bassey, environmentalist activist, author and poet: The Spirit of Ken Saro Wiwa
Anne Hege Simonsen, social anthropologist, researcher and journalist: The Norwegian story recap

13:00-13:15 COFFEE BREAK

13:15-14:30 SESSION 2: CORPORATE INVOLVEMENT
Chair: Mark Taylor, Research Director, Fafo
Salil Tripathi, Senior Advisor Global Issues, Institute for Human Rights and Business
Heidi Finskas, Vice President Corporate Responsibility, KLP
Beate Sjåfjell, Professor, dr. juris, Head of the Research Group on Companies,Markets, Society and the Environment, UiO, Faculty of Law, Department of Private Law.

14:30-14:45 COFFEE BREAK

14:45-16:15 SESSION 3: PANEL – THE NORWEGIAN LINK: What lessons did Norway learn? What must be done?
Chair:  Maren Sæbø, journalist and editor of the website Bundu
Nnimmo Bassey, environmentalist activist, author and poet
Beate Slydal, political advisor for Amnesty Norway
Camilla Houeland, PhD Fellow in Development studies at Noragric, UMB

16:15: Reading by Nnimmo Bassey: Poem by Bassey and excerpts from Saro-Wiwas’s prison letters

16:30: END

Bakgrunn:
10. november er det 20 år siden den den nigerianske forfatteren og miljøaktivisten Ken Saro-Wiwa og åtte andre Ogoni-aktivister ble hengt en tidlig morgen i Port Harcourt. Denne  brutale handlingen fra den nigerianske militærjuntaens side ble den endelige vekker for politikere, miljø- og menneskerettighetsaktivister verden over. Shells oljeutvinning hadde lenge påført Ogoniland alvorlige miljøskader og folket der store helseskader og menneskerettsbrudd. Dette ble stilltiende akseptert av nigerianske myndigheter og de internasjonale oljeselskapene.

Henrettelsene i 1995 stoppet ikke kampen for rettferdighet for natur og folk i Ogoniland. Tvert om. En del av Saro-Wiwas arv er FNs knusende konklusjon i rapporten om miljøskader i Ogoniland  (UNEP Environmental Assessment of Ogoniland, august 2011.) UNEP slo fast at etter 50 år med olje-utslipp og forurensninger, trengte Ogoniland verdens mest omfattende og langvarige opprensning.  Kostnadene for forgiftet land og vann og store helseskader må Nigeria og Shell bære, sa UNEP. Men i august 2014 kunne b.la. AMNESTY International,. Friends of the Earth og Enviromental Rights Action konstatere at ytterst lite har skjedd med UNEPs 27 anbefalte tiltak. Verken i regi av Shell, myndighetene  i Nigeria eller Shells «moderland» Nederland og Storbritannia.

Miljøkatastrofer og klimaendringer er vår tids største utfordringer. I dag, 20 år etter Saro-Wiwas død, vet vi at det meste av verdens fossile ressurser må bli liggende i bakken for klimaets skyld. Og verden over vokser den folkelige motstanden mot kortsynt sjansespill med jordas klima, naturens tålegrense og menneskenes framtid.

Hva er lærdommen fra Ogonilands menneskeskapte tragedie?

Dette er bakgrunnen for seminaret som Norsk PEN arrangerer i samarbeid med Fafo, Forfatternes klimaaksjon §112, Fellesrådet for Afrika, Bistandstorget, Noragric og NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

22.10: Pressens rolle etter 1814

Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Pressehistorisk forening og Norsk PEN skal arrangere et heldagsseminar der vi ønsker å belyse problemstillinger og temaer som kan kaste nytt lys over pressens rolle i grunnlovsprosessen og demokratiseringen av Norge utover på 1800-tallet.

Sted: Pilestredet 46, Athene 1 og 2 Dato og tid: onsdag 22. oktober 2014 kl. 09.00 – 16.30

Vi tar sikte på å publisere foredragene – gjerne i større omfang enn under selve seminaret.
Vi ser fram til seminaret og nye perspektiver på norsk historie og norsk pressehistorie.

Seminaret er gratis, men det er begrenset antall plasser og påmelding er bindende på grunn av servering og «først-til-mølla»-prinsippet.

NB! Påmelding kreves, frist 15.10.  Fullstendig program på denne lenken.

9. september: Gud i grunnloven

På dette seminaret vil deltakerne blant annet diskutere hva  grunnlovsbestemmelsen betyr for samfunnsinstitusjoner som skole, sykehus og omsorgsinstitusjoner. Og er det slik at paragrafen først og fremst et resultat av frykt for tap av nasjonal identitet i en globalisert verden?

Med blant annet Kjell Magne Bondevik, Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, og Mohammad Usman Rana, lege og tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn. Debattleder:Ann-Magrit Austenå

På Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 9. september kl 19.00.  Gratis adgang.

25. august: Justismordseminaret «… aldri mer slippes løs …»

Mandag 25. august inviterer Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og Norsk PEN

«… aldri mer slippes løs …» – seminar om justismord

og til forestillingen

0+0=4 – en monolog av og med Thomas Bye

Seminaret er fra kl. 10.00 til 16.00.
Forestillingen starter kl. 19.00.

Sted: Wergelandssalen, Litteraturhuset i Oslo

Seminar og forestilling er gratis og åpent for alle.

Seminartittelen «… aldri mer slippes løs …» viser til statsadvokat Dorenfeldts uttalelse om Fredrik Fasting Torgersen under rettsaken mot ham i 1958.

Seminaret søker å gi en bred og dyptpløyende gjennomgang av justismordets anatomi innenfor et historisk og internasjonalt perspektiv med bakgrunn i saken mot Fredrik Fasting Torgersen. Vi ønsker å belyse de generelle mekanismene som forårsaker at uskyldige blir dømt, samt utfordringene en står overfor når en sak forsøkes gjenopptatt.

Program:

 

Kl. 10.00 – 10.05 Velkommen ved akademiets president, forfatter Knut Ødegård
Kl. 10.05 – 10.45 En alvorlig forbrytelse – en innføring i Torgersensaken ved professor Ståle Eskeland

Kl. 10.45 – 11.30 The Innocent Project ved professor Keith Findley, The Innocence Network, USA

Kl. 11.30 – 12.30 Pause

Kl. 12.30 – 13.05 Torgersensaken – argumenter for og imot gjenopptakelse ved professor Alf Petter Høgberg

Kl. 13.05 – 13.45 The Norwegian Criminal Cases Review Commission: In what sense is it independent and how does this impact on applicants who may be innocent? ved Dr. Michael Naughton, Reader in sociology and Law, University of Bristol Law School: 

Kl. 13.45 – 14.20 Torgersensaken – juks satt i system ved advokat (H) Jan Tennøe

Kl. 14.20 – 14.40 Pause

Kl. 14.40 – 15.15 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker ved professor Per Brandtzæg

Kl. 15.15 – 15.50 Rettssystemets iboende treghet – Torgersen og Dreyfus ved høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum

Seminaret er støttet av Fritt Ord og Norsk Journalistlag.

0+0=4
Monolog av og med Thomas Bye 

Tid: Mandag 25. august 2014, kl. 19.00-21.00
Sted: Wergelandssalen, Litteraturhuset Oslo.
Arrangører: Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og Norsk PEN

Er det slik at vi alle kan bli dømt for mord i Norge, bare vi er på feil sted til feil tid? I denne monologen forteller Thomas Bye sin historie om hvordan han ble helt manisk opptatt av å finne ut alt om Torgersensaken. Hvordan kan en bli så oppslukt og engasjert i andres skjebne at alt annet blir uviktig?

Om deltakerne:

Keith Findley, professor ved University of Wisconsin Law School: medgrunnlegger og leder av The Wisconsin Innocent Project (WIP). Han er president i The Innocence Network som er en paraplyorganisasjon for mer enn 50 Innocence Projects i USA og andre land. Prosjektene arbeider for å få frikjent uskyldig dømte og reformere rettssystemet ved å identifisere og avhjelpe årsakene til feilaktige domfellelser. Hittil har mer enn 300 domfelte i USA blitt frikjent, de fleste på grunn av etterfølgende DNA-testing, inkludert 18 som satt på dødscelle. Disse menneskene har sonet et gjennomsnitt på 13 år i fengsel før de ble frifunnet. Keith Findley skal gi oss et internasjonalt perspektiv på justismord.

Michael Naughton, PhD University of Bristol Law School, grunnlegger og leder av The Innocent Network, UK og the University of Bristol Innocent Project. Han har forsket på feilaktige domfellelser og har skrevet en rekke bøker og artikler om temaet og regnes for å være en av de fremste ekspertene på sitt område. Blant bøkene kan nevnes The Innocent and the Criminal Justice System: A Sociological Analysis of Miscarriages of Justice (2013) og The Criminal Cases Review Commission: Hope for the Innocent? (2009).

Ståle Eskeland, professor i strafferett ved UiO siden 1990. Han har arbeidet med Torgersen-saken siden 1997. Hans omfattende analyse av bevismaterialet i Torgersen-saken, konkluderte med at Torgersen er uskyldig (Bevisene i Torgersen-saken, 2005, 540 sider.   Han har ledet den uformelle Torgersen-gruppen som arbeider for gjenåpning av saken siden 2000.

Per Brandtzæg, professor ved Institutt for patologi, Universitetet i Oslo. Han er Norges mest siterte medisinske forsker internasjonalt. Brandtzæg har publisert i en rekke anerkjente tidsskrifter og blitt tildelt utallige utmerkelser for sitt virke. Brandtzæg kan ta for seg justismordets anatomi og rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker.

Alf Petter Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Høgberg har analysert argumenter for og imot at Torgersen er skyldig i boken I språkets bilde – Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget 2012.

Jan Tennøe, advokat (H) og Fredrik Fasting Torgersens prosessfullmektig i søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen. Utga i 2013 boken Torgersensaken – Juks satt i system.

Gunnar Nerdrum, høyesterettsadvokat. Nerdrum er registrert som utenlandsk advokat i Moskva og var avocat à la Cour de Paris 1995–2008. Han har arbeidet som advokat i allsidig praksis i Arendal, Tromsø, Paris og Moskva.

Arrangør: Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og Norsk PEN.
Programkomité: Forfatter Thorvald Steen, jussprofessor Ståle Eskeland, student Magnus Newth og fribykoordinator Hege Newth Nouri.