This year´s Ossietzky Prize laureate: journalist Sidsel Wold

For years, Sidsel Wold has reported from the Middle East and in particular about the IsraelPalestine conflict. With commitment, empathy, profound knowledge andextensive contacts she has contributed in communicating important nuances and width of coverage of conflicts and developments in the area.

Norwegian PEN will emphasize her ability to convey meetings with individuals andtheir lives. Stories that are essential forunderstanding the long lines, strong emotions and specific consequences ofpolitical power games. Sidsel Woldexposes herself to danger, but she alsomasters the difficult art of being a warreporter with a broader perspective than the coverage of individual actions and reactions. Her stories are characterized byextensive knowledge, good understanding of the region and precise observations in her encounters with people, whether they exercise power or are victims of violenceand brutality.

Sidsel Wold works for the Norwegian National Broadcasting Company NRK.

Ossietzkyprisen 2014 er tildelt Sidsel Wold

Velkommen til markeringen av Fengslede Forfatteres Dag 2014

Program

Velkommen til Fengslede Forfatteres Dag
v/Norsk PENs styreleder William Nygaard

Presentasjon av «årets fokusfanger»
v/leder for Komitéen for Fengslede Forfattere i Norsk PEN, Brit Bildøen og
generalsekretær Carl Morten Iversen

Overrekkelse av Ossietzkyprisen 2014 tilSidsel Wold
Prisoverrekkelse v/William Nygaard
Tale til prisvinneren v/redaktør Harald Stanghelle
Takketale
Kunsteriske innslag ved Georg Reiss og den palestinske rapperen Khaled Harara

Lansering av fribyforfatterantologien «Instruks i å skrive horedikt»
Introduksjon om antologiarbeidet ved redaktør Soudabeh Alishahi
Opplesing ved:
Aziz Sangtarash (farsi) og hans oversetterOdveig Klyve
Basim Mardan (engelsk)

Arrangementet er åpent for alle og varer ca halvannen time.

Om Ossietzkyprisen og årets prisvinner

Årets Ossietzkypris er tildelt journalisten Sidsel Wold.  Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag 13. november kl 19.00.  I sin begrunnelse sier styret blant annet:
I flere år har Sidsel Wold rapportert fra Midtøsten og særlig om Israel-Palestina konflikten.  Med engasjement, innlevelse, gode kunnskaper og omfattende kontaktflate har hun bidratt til viktige nyanser og god bredde i dekningen av konfliktene og utviklingen i området.

Norsk PEN vil understreke hennes evne til å formidle møter med enkeltmennesker og deres liv. Historier som er vesentlige for å forstå lange linjer, sterke følelser og konkrete konsekvenser av politisk maktspill. Samtidig som Sidsel Wold utsetter seg selv for fare, behersker hun den vanskelige kunsten å være krigsreporter med et bredere perspektiv enn dekning av de enkelte aksjoner og reaksjoner. Hennes reportasjer preges av bred kunnskap, god kjennskap til regionen og presise observasjoner i møte med mennesker, enten de utøver makt eller er ofre for voldsbruk og brutalitet.

En fullstendig begrunnelse følger denne pressemeldingen.

Arrangementet på Litteraturhuset er åpent for alle interesserte.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles normalt ut på Fengslede Forfatteres Dag.

Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.  Prisvinner skal ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken.

 

Ytterligere informasjon:
Styreleder William Nygaard – 908 92 601
Generalsekretær Carl Morten Iversen – 926 88 023

Oslo, 10.11.14