Norsk PEN søker kommunikasjonsrådgiver

Er du kreativ, skrivedyktig og god til å arbeide selvstendig? Norsk PEN søker kommunikasjonsrådgiver i fast stilling.

Norsk PEN er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme og beskytte frie ytrere og ytringsfriheten. Vi arbeider internasjonalt og i Norge, og ønsker å bidra til økt allmenn bevissthet om verdien av fri debatt og ytringskultur. Vårt arbeid baserer seg på prinsippene i PENs Charter. Norsk PEN er en liten, men sterk organisasjon som oppnår mye med mange frivillige og en liten administrasjon.

Vi søker nå en kompetent og engasjert medarbeider til å håndtere kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen.

Vi ser etter deg som:
 • Har utdannelse innenfor kommunikasjon/media. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Har strategisk kunnskap om og operativ erfaring med sosiale medier, og kan enkel foto- og videoredigering
 • Har samfunnspolitisk interesse og forståelse, og som ser viktigheten av ytringsfrihet
 • Er kreativ, selvgående og initiativrik
 • Behersker godt norsk og engelsk
Dine arbeidsoppgaver:
 • Holde nettsiden og våre sosiale kanaler oppdatert gjennom å produsere og å bearbeide tekst- og bildeinnhold
 • Planlegge og gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer for å fremme arbeidet til PEN
 • Medlemsrekruttering
 • Promotering og gjennomføring av arrangement
 • Pressekontakt og mediehåndtering
 • Utsendelse av månedlig nyhetsbrev
Vi tilbyr:
 • 100 % stilling med ansvar for det kommunikasjonsfaglige arbeidet i Norsk PEN
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver der du får mulighet til å gjøre en forskjell
 • Frihet til å utforme din egen arbeidshverdag
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling

Du inngår i Norsk PENs sekretariat sammen med generalsekretær og fribykoordinator, der du vil jobbe tett på styret og de mange frivillige som bidrar til vårt arbeid.

Vi har kontor i hyggelige Litteraturhuset ved Slottsparken.

Noe reising, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søknad med CV sendes generalsekretær Hege Newth: hege@norskpen.no.
Søknadsfrist: 8. januar 2021.

Spørsmål om stillingen rettes til Hege Newth, tlf 930 02 262.

Norsk P.E.N.s søknad om fribyforfatterstatus for Vanunu aldri behandlet

Norsk PEN har arbeidet med Vanunu-saken gjennom mange år, i form av resolusjoner, petisjoner og direkte henvendelser til israelske myndigheter.  Allerede i 2005 innstillte styret i Norsk PEN Vanunu som ny fribyforfatter i Kristiansand.  Norsk PENs søknad om å få Vanunu godkjent som fribyforfatter og innvilget asyl, ble imidlertid aldri behandlet av UDI.

Fribyforfattere – det vil si forfattere som ikke kan arbeide trygt i sitt hjemland – kan få opphold i en norsk friby i inntil to år.  På bakgrunn av informasjon fra International PENs etterforskere i London, søkte Norsk PEN i sin tid om fribyforfatterstatus for Vanunu.  Dette er en normal, rutinemessig behandling av fribyforfattere som ønsker opphold i Norge.  Lignende, veldokumenterte søknader er blitt behandlet av UDI ved flere anledninger, de aller fleste med positivt utfall.  I forbindelse med vår henvendelse til UDI vedrørende Vanunu, var svaret at UDI ikke kunne behandle søknaden.

I forbindelse med at denne saken nå er kommet opp i mediene, presiserer norsk PENs leder, Anders Heger, at dette er en ytringsfrihetssak, og at Norsk PEN fortsatt vil arbeide for å få Vanunu til Norge.  I sin faste spalte i Dagsavisen lørdag 12. april, sier Heger blant annet at systemet med å gi bort deler av den norske ytringsfriheten selvfølgelig er ment for folk som holder seg til uproblematiske ytringer. Det ville føre helt galt av sted om de kom hit og ytret seg om hva som helst. Det er greit å være uavhengig men det får være måte på uavhengighet.

Oslo, 11. april 2008