Tidl. forsvarssjef Sverre Diesen på Afghanistanseminar på Litteraturhuset 19. november

Afghanistanseminaret

Norsk PENs Afghanistanseminar på Litteraturhuset samlet fullt hus i Nedjma 19. november.  Norsk PENs nestleder, Elisabeth Eide, ga sin vurdering av situasjonen, sammen med tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen og PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken.  De tre ekspertene belyste situasjonen og utviklingen i Afghanistan fra ulike ståsteder. Under den påfølgende debatten ble det reist en rekke problemstillinger knyttet til mulighetene for utvikling av et sivilt samfunn, gitt den usikre situasjonen i landet, manglende samordning av den internasjonale innsatsen, en mulig militær opptrapping og Karzai-regimets svake legitimitet. Flere av deltakerne i salen bidro med kommentarer og spørsmål i løpet av det to timer lange seminaret.  Møteleder fra PEN var styremedlem Ann-Magrit Austenå