Erdogan bans Twitter

In a desperate attempt to control corruption leaks, the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan closed Twitter in Turkey. «I don’t care what the international community says,» said Erdogan earlier this week and threatened to stop Twitter. Shortly after Twitter users in Turkey faced major technical problems.

«Norwegian PEN strongly condemns this dramatic action,» says pesident William Nygaard. «Norwegian and International PEN have followed developments in Turkey closely for several years. It is with the greatest concern we have monitored the developments in the last few days. Erdogan is now desperately attempting to restrict ordinary citizens’ freedom of expression. The fact that Twitter is being closed, sends an important signal:  That the democratic development in Turkey is about to collapse. It is now essential that both the EU and Norway react sharply to the development in recent days.»

Turkey’s undisputed leader over the last decade has faced a political crisis in recent months.He strongly believes that he is facing a coup attempted by a «parallel government» that will harm him. Every day he lashes out to his enemies. Turkey’s President Abdullah Gul rejected the idea of ​​a «parallel government» in a candid interview given to Turkish and international media during a state visit to Denmark earlier this week. Gul rebuts Erdogan’s claims that an «international conspiracy consisting of outside forces» is trying to topple his government. «I do not accept this claim and I find it improper,» said Gul in the interview published in the newspaper Al-Monitor 18 March.

Erdogan is under a lot of pressure and it is expected that the outcome of local elections in Turkey later this month will be very important for his future political career.

Erdogan stenger Twitter

I et desperat forsøk på å kontrollere korrupsjonslekkasjer har den tyrkiske statsministeren Recep Tayyip Erdogan nå stengt Twitter i Tyrkia. «Det internasjonale samfunnet kan si ditt og datt. Jeg bryr meg ikke», sa Erdogan tidligere denne uken og truet med å stoppe Twitter. Kort tid etter fikk twitter-brukere i Tyrkia store tekniske problemer.

«Norsk PEN tar sterkt avstand fra denne dramatiske handlingen», sier leder William Nygaard.  «Norsk og International PEN har fulgt utviklingen i Tyrkia tett i flere år.  Det er med den største bekymring vi har fulgt utviklingen de siste dagene.  Erdogan foretar nå noen desperate grep for å begrense vanlige borgeres ytringsfrihet.  At Twitter blir stengt er et tegn på at den demokratiske utviklingen i Tyrkia er i ferd med å bryte sammen.  Det er nå avgjørende at både EU og Norge reagerer skarpt på siste dagers utvikling.»

Tyrkias ubestridte leder det siste tiåret har de senere månedene stått i sin største politiske krise. Selv mener han at han står overfor et kuppforsøk fra en «parallell stat» som vil skade ham, og langer daglig ut mot sine fiender.  Idéen om en «paralell stat» ble avvist av Tyrkias president Abdullah Gul ifm. med et åpenhjertig intervju med tyrkiske og internasjonale medier under et statsbesøk i Danmark tidligere denne uken.  Gul gikk i intervjuet ut mot Erdogans påstander om at en «internasjonal konspirasjon bestående av eksterne krefter» forsøker å velte hans regjering.  «Jeg aksepterer ikke denne påstanden og jeg finner den uriktig», sa Gul i intervjuet som er publisert i nettavisen Al-Monitor 18. mars.

Erdogan er nå meget presset og det er ventet at utfallet av lokalvalgene i Tyrkia senere denne måneden vil få stor betydning for hans videre politiske karriere.