Ytringsfrihet og clash-filosofi:

Mohammed-karikaturene sett fra flere verdenshjørner

Fritt Ord i samarbeid med Norsk PEN og Culcom, Universitetet i Oslo:

Åpent møte i Litteraturhuset (Nedjma, 3. etasje) torsdag 29.11 kl. 1730-1930

Handlet kontroversen først og fremst om ytringsfrihet? Hvorfor ble de sett som provokasjoner i en rekke miljøer? Hvorfor vegret så mange seg for å trykke dem? Et nettverk av forskere fra 14 land har studert pressedekningen av karikaturene og finner store variasjoner  også mellom naboland. Møt noen av dem:

Panel:
Peter Hervik
, Danmark, Ibrahim Saleh, Egypt, Angela Phillips UK, Risto Kunelius, Finland,Elisabeth Eide, Norge

Kommentatorer:
Lars Gule
og Oddbjørn Leirvik

Debatt, forfriskninger

Protest mot russiske myndigheters hindring av ytringsfrihet og fredelige demonstrasjoner

Prosecutor´s office of Nizhny Novgorod
Fax: + 7 831 2 61 85 03

Nizhegorodskiy district police office
Fax: +7 831 2 34 02 02

Governor of the region, Vasily Shantsev
+ 7 831 2 39 08 19
Mayor Bulavinov Vadim
+ 7 831 2 39 08 19
Alexander Konovalov, Special representative to the President
+ 7 831 2 31 47 14

Oslo, 23rd of March 2007

The Norwegian Helsinki Committee, Human Rights House Foundation, and Norwegian PEN are very concerned about the situation in Nizhny Novgorod prior to the planned “March of Dissent” on Saturday 24 March, 2007. The planned March to the City Hall has not been permitted by the authorities. The organizers, a group consisting of oppositional parties and NGOs appealed to court, but on 22 March the court upheld the ban.

According to the International Helsinki Federation, a special section of the Nizhny Novgorod Regional Ministry of Interior’s Department for Combating Organised Crime (UBOP), seized 60.000 copies of the second issue of a special edition of a newspaper registered by the United Civic Front and focused on the March of the Dissent, under pretext of checking the contents for signs of extremism. The confiscated issue included articles about the situation in Nizhny Novgorod with regard to the on-going destruction of the historical center of the city including the construction of a high-way, the unpopular housing and utilities reform and the lack of fail election guarantees. In conclusion, the newspaper appeals to “the free people” to join the March of Dissent at the central square of Nizhny Novgorod. The director of the printing house who printed the newspaper, a journalist and a member of the steering committee of the a member of the steering committee of the United Civic Front, were taken to the prosecutor’s office where they were questioned. The local editor and one journalist of the newspaper “Kommersant” were asked to the prosecutor´s office to provide “explanations” regarding an article about the planned March of Dissent.

On 21 March four policemen came to the office of the Nizhny Novgorod Foundation to Support Tolerance, a recently founded local human rights NGO, demanding to search their office. Later the same day, Stanislav Dmitrievsky, former executive director of the Russian-Chechen Friendship Society, was ordered by two UBOP officers to come to the prosecutor’s office to be questioned about his involvement with the newspaper and the planned march. On 22 March at around 7 pm, Yury Staroverov, member of the steering committee of the United Civic Front, was detained in the office of the Nizhny Novgorod Foundation to Support Tolerance. Today, on 23 March Ilya Shamazov, member of the national Bolshevik party Ilya Shamazov and Vyacheslav Lukin from the Yabloko Party have been detained and taken to the Nizhny Novgorod district police office.

We hereby protest these detentions, the confiscation of material, and the interrogation of the journalists in relation to the upcoming event. We fear that the police may also arrest staff members of Nizhny Novgorod Foundation to Support Tolerance. We ask the authorities to respect the freedom of organization, assembly, and expression, guaranteed in the russian Constitution, by allowing the peaceful march, scheduled for Saturday, to go ahead as planned without police and Special Internal Troops interference.

Sincerely

Ane Bonde
Project Manager
Human Rights House Foundation

Bjørn Engesland
Secretary General
Norwegian Helsinki Committee

Carl Morten Iversen
Secretary General
Norwegian PEN

Norsk PEN leder Tunisia-delegasjon

PRESSEMELDING

Norsk PEN skal lede internasjonal ytringsfrihetsdelegasjon til Tunisia

Norsk PENs generalsekretær, Carl Morten Iversen, leder denne uken en internasjonal delegasjon som skal observere og dokumentere ytringsfrihetssituasjonen i Tunisia

Tunisian monitoring Group (TMG) er en sammenslutning av 16 nasjonale og internasjonale organisasjoner innenfor ytringsfrihetsnettverket IFEX.  Gruppen ble etablert sommeren 2004 i forbindelse med at Tunisia skulle være vertskap for FN-konferansen World Summit on the Information Society.  I et åpent brev til FNS generalsekretær Kofi Annan 18. juli 2004, uttrykte gruppen bekymring over at Tunisia, et land som stadig bryter sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser i forhold til FN charteret og Menneskerettighetserklæringen, var blitt utpekt som vertskap for en FN-konferanse om informasjonssamfunnet.

TMGs mandat strakk seg fram til våren 2006, et halvt år etter at WSIS ble arrangert.  I denne perioden ble det arrangert tre observasjonsreiser som er dokumentert i fyldige rapporter, den siste fra april 2006.  Konklusjonen i rapportene er at det var liten eller ingen bedring i forholdene i landet i perioden før, under og etter WSIS.  Det er ingen ytrings- og pressefrihet og ingen reell politisk opposisjon.  Staten utøver sensur på bøker, aviser, tidskrifter og internett.  Forsamlings- og organisasjonsfrihet eksisterer ikke og ytringsfrihet- og menneskerettighetsforkjempere forfølges, trakasseres og fengsles etter summariske rettsaker som framstår som parodier på normal rettspleie.

TMGs medlemmer er nå blitt enige om at det er viktig å fortsette dette arbeidet.  Norsk PEN, ved generalsekretær Carl Morten Iversen, er valgt til ny leder for gruppen.  En delegasjon på fem av gruppens medlemmer reiser på en delegasjonsreise til Tunisia i perioden 27. februar til 4. mars.  Delegasjonen består av representanter for Den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA), World Association of Newspapers (WAN), Index on Censorship, og Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) i tillegg til Norsk PEN.

Delegasjonen skal ha møter med en rekke tunisiske organisasjoner og har også bedt om møter med tunisiske myndigheter.  Onsdag 1. mars skal delegasjonen delta på en markering av toårsdagen for fengslingen av Mohamed Abbou, advokaten som avslørte tortur i tunisiske fengsler i en artikkel på internett og ble dømt til fengsel i 42 måneder.  Abbou er æresmedlem av Norsk PEN.  En rapport vil foreligge på et senere tidspunkt.

Nærmere informasjon:
Carl Morten Iversen, 2247 9220/926 88 023, pen@norskpen.no , www.norskepn.no

Sensur og ytringsfrihet i Kina

SEMINAR og BOKPRESENTASJON

Sensur og ytringsfrihet i Kina

Presentasjon av boken «Silenced» av Øystein Alme

Onsdag 23. august kl 10.00 – 12.30, Menneskerettighetshuset,
Tordenskjoldsgate 6 B, Oslo

"Silenced" av Øystein Alme handler om ytringsfrihet i Kina

«Silenced» av Øystein Alme er en innføring i kinesisk politikk og lovverk, som ytringsfrihet og sensur

Boka «Silenced», som er skrevet på engelsk og utgitt på det svenske forlaget Amaryllis, gir en innføring i kinesisk politikk og lovverk.  Forfatteren vil selv gi en kort presentasjon av boken før et ekspertpanel kommenterer innholdet.  Etter en kort pause blir det åpen debatt.

Øystein Alme, skribent, daglig leder i Voice of Tibet
Elin Sæther, stipendiat i samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo, skriver avhandling om kritisk presse i Kina
Åshild Kolås, programdirektør, PRIO – Norsk Institutt for fredsforskning
Torbjørn Færøvik, journalist, forfatter og Kina-ekspert

Ordstyrer: Carl Morten Iversen, generalsekretær Norsk PEN

Seminaret er åpent for alle interesserte – ingen påmelding.
Boken vil være til salgs på seminaret