Varslere

Norsk PEN skal bidra til å beskytte varslerens rettigheter og deltakelse i samfunnsdebatten.

Norsk PEN betrakter varsling som en del av vår ytrings- og informasjonsfrihet og et viktig demokratisk prinsipp for å avdekke kritikkverdige forhold overfor offentligheten.

Kai Sibbern er leder av Norsk PENs Varslerutvalg. Rune Ottosen og Trond Strøm er medlemmer.

 

Kronikker, pressemeldinger og artikler:

19. mai 2018: Assanges publisering av krigens sanne ansikt er sakens kjerne

Arrangementer:

5. juni 2019: Varslerdagen 2019: Utlevering av Julian Assange til USA – en trussel mot ytringsfriheten
3. april 2019: Varsling i kommune-Norge
6. juni 2018: Varslerdagen – økonomisk kriminalitet og korrupsjon
23. oktober 2017: Varsling i skolen
3. april 2017: Varslervernet en illusjon?
16. juni 2016: Varslerdagen 2016 – lansering av #SnowdentoOslo