Varslere

Norsk PEN skal bidra til å beskytte varslerens rettigheter og deltakelse i samfunnsdebatten.

Norsk PEN betrakter varsling som en del av vår ytrings- og informasjonsfrihet og et viktig demokratisk prinsipp for å avdekke kritikkverdige forhold overfor offentligheten.

Kai Sibbern er leder av Norsk PENs Varslerutvalg. Rune Ottosen er styrets representant.