PEN Norway condemns the judgment of the Supreme Court about Gezi Trial

PEN Norway are extremely alarmed at the judgement, announced on 28 September 2023, by Turkey’s Supreme Court in regard to the long-standing Gezi trial.

The trial in which 16 defendants were charged, six years after the Gezi Park protests, with attempting to bring down the government with force and violence, concluded with heavy sentences for all eight defendants on trial in Turkey, on April 25, 2022.  Businessperson and human rights defender Osman Kavala, tried whilst in detention, then received a sentence of aggravated life with no parole and the defendants in the room, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden and Hakan Altınay each were sentenced for 18 years imprisonment and were arrested on the spot and taken to prison. Defendant Yiğit Ekmekçi was similarly sentenced but was absent from the courtroom and evaded arrest.

The case was appealed and proceeded to the İstanbul Regional Court of Appeals.  From there it passed to the Supreme Court and on 28 September, 2023 this court confirmed the sentences of Kavala, Mater, Atalay, Kahraman and Özerden.  As regards defendants Yapıcı, Ekmekçi and Altınay, the Court reversed the verdict and ruled for the release of Yapıcı and Altınay with a ban on leaving the country. Hearings will be held again for these 3 defendants before Istanbul 13th High Criminal Court.

PEN Norway strongly condemns the actions of the Court, given that no concrete evidence to support a crime on the part of any of the defendants was presented during the five-year trial and given the fact that the European Court of Human Rights ruled for the release of Osman Kavala as long ago as 10 December, 2018, on the basis ofthe lack of reasonable suspicion, potential political motivation and violations to his rights of liberty and security.

PEN Norway’s Turkey Adviser, President, General Secretary and board members monitored, in person, every hearing it was possible to attend outside of pandemic-induced travel restrictions.  At no time were any reliable witnesses able to offer confirmation of allegations and no concrete evidence was to be found in the near-700 page indictment.

Upon studying the indictment for PEN Norway’s Turkey Indictment Project, legal expert Kevin Dent QC found that:

“In this particular indictment, ideological fervor has clearly overtaken sound prosecutorial judgement and analysis of evidence. Here, the indictment lacks all balance and has, within a highly politicised perspective, substituted ideology for evidence. The result is a shoddy and embarrassing document which fails to comply with fundamental standards of international human rights law to which Turkey is bound.”

PEN Norway condemns the judgment of the Supreme Court and finds it a damning confirmation of the lack of independence of judicial panels in the high criminal courts at present and of the far-reaching collapse of the rule of law in Turkey.

PEN Norway’s newly-appointed President Ann-Magrit Austenå said of the decision: 

“We are yet again shocked by this case with its landmark lows for justice and the rule of law.  Whilst we welcome the release of Mücella and Hakan, Turkey’s refusal to implement the European Court decision to free Osman Kavala was, and remains, totally unacceptable.  PEN Norway witnessed the innocence of these human rights defenders and we will continue to strongly advocate for the release of them all.”

PEN Norway calls upon the Council of Europe to negotiate further with Turkey in relation to the infringement proceedings instigated for failure to implement the judgements of the ECtHR and Committee of Ministers and for the Secretary General to demand the freedom of Osman Kavala and his co-defendants.

Further information on the indictment reports and the monitoring of the Gezi hearings, can be found in PEN Norway’s booklet ‘Monitoring Gezi’ which includes interviews with all defendants:

norskpen.no/eng/wp-content/uploads/2022/12/PEN_Norway_Monitoring_Gezi_eng_web.pdf

PEN Norveç, Yargıtay’ın Gezi yargılaması hakkındaki kararını kınıyor!

PEN Norveç, uzun süredir devam eden Gezi yargılaması ile ilgili olarak Yargıtay tarafından 28 Eylül 2023 tarihinde açıklanan karardan derin bir endişe duymaktadır.

Gezi Parkı protestolarından altı yıl sonra 16 sanığın cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlandığı dava, 25 Nisan 2022 tarihinde yargılanan sekiz sanığın tamamının ağır cezalara çarptırılmasıyla sonuçlandı.  Tüm yargılama boyunca tutuklu yargılanan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala şartlı tahliye şansı olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, duruşma salonunda hazır bulunan sanıklar Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Hakan Altınay 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine götürüldü. Sanık Yiğit Ekmekçi de benzer bir cezaya çarptırıldı ancak duruşmada hazır bulunmadığı için tutuklanmadı.

Hükme karşı istinaf yoluna başvuruldu ve dava İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Akabinde Yargıtay’a gönderilen davada, Yargıtay 28 Eylül 2023 tarihinde Kavala, Mater, Atalay, Kahraman ve Özerden’in cezalarını onadı.  Sanıklar Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay ile ilgili olarak ise mahkeme, ilk derece mahkemesinin hükmünü bozarak Yapıcı ve Altınay’ın yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Bu 3 sanık yönünden dava yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Beş yıl süregelen yargılama boyunca sanıklardan herhangi birinin suç işlediğine dair somut hiçbir bir delil sunulmamasını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 10 Aralık 2018 tarihinde tutuklama için makul şüphe yokluğu, olası politik saik ve kişinin özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali gerekçelerine dayanarak Osman Kavala’nın tahliyesini talep ettiği ihlal kararını gözönüne alan PEN Norveç, Yargıtay’ın bu eylemini şiddetle kınamaktadır.

PEN Norveç’in Türkiye Danışmanı, Başkanı, Genel Sekreteri ve yönetim kurulu üyeleri, pandeminin neden olduğu seyahat kısıtlamaları dışta tutulduğunda, katılmaları mümkün olan her duruşmayı bizzat izledi. Yargılamanın hiçbir aşamasında güvenilir tanıklar, sanıklara yöneltilen suçlamaları doğrulayan beyanlarda bulunmadı ve yaklaşık 700 sayfalık iddianamede hiçbir somut delil ileri sürülmedi.

PEN Norveç’in Türkiye İddianamesi Projesi için iddianameyi inceleyen hukuk uzmanı Kevin Dent QC şu tespitte bulundu:

“Bahse konu bu iddianamede, ideolojik hararet savcılığın güvenilir yargılama yetkisini ve kanıtların analizini net bir şekilde bastırmıştır. Mevcut iddianame dengeden tamamen yoksundur ve kanıt yerine ideolojinin geçtiği hayli siyasileştirilmiş bir perspektife sahiptir. Sonuç ise düşük standartta ve Türkiye bakımından bağlayıcı temel insan hakları hukuku standartlarına uymayan utanç verici bir belgenin ortaya çıkmasıdır.”

PEN Norveç, Yargıtay’ın kararını kınamakta ve bu kararı, ağır ceza mahkemelerindeki yargı heyetlerinin bağımsız olmadığının ve Türkiye’de hukukun üstünlüğünün geniş kapsamlı bir şekilde çöktüğünün bir teyidi olarak kabul etmektedir.

PEN Norveç’in yeni atanan Başkanı Ann-Magrit Austenå kararla ilgili olarak şunları söyledi:

“Adalet ve hukukun üstünlüğü açısından dönüm noktası niteliğindeki bu dava karşısında bir kez daha şok olduk.  Mücella ve Hakan’ın serbest bırakılmasına sevinmekle birlikte, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemes tarafından verilen Osman Kavala’nın serbest bırakılması kararını uygulamayı reddetmesi kabul edilemez bir durumdur.  PEN Norveç olarak bu davada yargılanan insan hakları savunucularının masumiyetine tanıklık ettik ve hepsinin serbest bırakılmasını güçlü bir şekilde talep etmeye devam edeceğiz.”

PEN Norveç, Avrupa Konseyi’ni, AİHM ve Bakanlar Komitesi kararlarının uygulanmaması nedeniyle başlatılan ihlal süreci ile ilgili olarak Türkiye ile süregelen müzakereleri yoğunlaştırmaya ve Genel Sekreteri ise Osman Kavala ve diğer sanıkların serbest bırakılmasını talep etmeye çağırmaktadır.

İddianame raporları ve Gezi duruşmalarının izlenmesine ilişkin daha fazla bilgi, PEN Norveç’in tüm sanıklarla gerçekleştirdiği röportajları da içeren ‘Gezi’yi İzlemek’ kitapçığında bulunabilir:

norskpen.no/eng/wp-content/uploads/2022/12/PEN_Norway_Monitoring_Gezi_eng_web.pdf