“PEN isn’t a luxury. It’s a necessity.”

 – Margaret Atwood
PEN Pinter Prize Winner

“PEN isn’t a luxury. It’s a necessity.”

 – Margaret Atwood
PEN Pinter Prize Winner

Saker vi følger

İlhan Sami Çomak har vært fengslet i 28 år. Han er dermed en av Tyrkias lengstsittende fanger.