Bli PEN-venn

Gjør en forskjell for ytringsfriheten. Meld deg inn i verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon.

Dette bidrar du til:

Du forsvarer pressefrihet

Fri presse er hjørnesteinen i ethvert fungerende demokrati. Norsk PEN forsvarer og fremmer pressefrihet i Norge og globalt, og overvåker og følger trender og hendelser som påvirker pressefriheten.

Du kjemper for kunstnerisk frihet

Den frie kunsten utsettes for stadig økende innstramminger. Sensur, sanksjoner og fengsling er blitt en del av hverdagen for regimekritiske ytrere. Norsk PEN forsvarer den frie kunsten i Norge og globalt. Helt sentralt er vårt omfattende arbeid for å sikre fribyordningen i Norge.

Du skaper oppmerksomhet om varsling

Varslere spiller en viktig demokratisk rolle i dagens samfunn ved å avdekke kritikkverdige og ulovlige forhold. Norsk PEN belyser situasjonen til varslere i Norge og globalt. Vi er blant annet svært engasjerte i Edward Snowden og Julian Assange sine kamper for rettferdighet.

Du beskytter fengslede forfattere, journalister og kunstnere

Verden over blir forfattere, skribenter, journalister, tegnere og forleggere fengslet, forfulgt og trakassert. Mange blir drept for sitt arbeid. Norsk PEN vokter, reagerer og aksjonerer for å bidra til løslatelse og frifinnelse av fengslede ytrere.

Dette får du:

Du får din stemme hørt

Som medlem får du mulighet til å være med på å bestemme hva Norsk PEN skal jobbe med. Årsmøtet er Norsk PEN øverste organ, og som medlem har du forslags- og stemmerett.

Du holder deg oppdatert

Som medlem mottar du nyhetsbrev og informasjon om Norsk PENs arbeid og aktiviteter, og nyheter om ytringsfrihetssaker.

Du kan fremme ytringsfrihet aktivt

Norsk PENs tematiske utvalg består av medlemmer som ønsker å ta del i arbeidet for ytringsfrihet, blant annet ved å organisere arrangementer. Som medlem kan man også ta del i kampanjer og protester, og få mulighet til å skrive tekster om ytringsfrihets-tematikk til Norsk PENs nettsider.

Du støtter en viktig sak

Som medlem betaler du en årlig kontingent på 450 NOK. Dette bidraget er svært viktig for vårt arbeid, og du bidrar dermed til å styrke vår gjennomslagskraft i Norge og internasjonalt.

Spørsmål og svar

Hva gjør Norsk PEN?

Norsk PEN jobber for at alle mennesker skal kunne bruke ytringsfriheten sin uten at konsekvensene skal være trakassering, forfølgelse, fengsling eller drap. Det betyr at alle her i Norge, inkludert du, skal kunne bruke stemmen din uten å bli møtt med hat, trusler og netthets.

Hvem kan bli medlem?

Forfattere og andre kunstnere, journalister, forleggere, redaktører, medlemmer i kulturorganisasjoner og andre beslektede virksomheter som støtter Norsk PENs arbeid og PEN Internationals charter, kan søke medlemskap i Norsk PEN.

Søknadene behandles av styret, men er du allerede medlem av en av organisasjonene som nevnes i vedtektene, kan det hende du kvalifiserer til direkte medlemskap. PENs arbeid hviler på prinsippene i PEN-charteret. Som medlem i Norsk PEN står du inne for disse.

Hvor mye koster det å bli medlem?

Kontingenten er på 450 NOK per år.

Hva er et støttemedlemskap?

Vil organisasjonen din bidra til Norsk PENs arbeid? Foreninger, institusjoner og bedrifter kan tegne støttemedlemskap i Norsk PEN. Ta kontakt med oss på medlem@norskpen.no for å få høre mer.

Hvor lenge binder jeg meg som medlem?

Som medlem er det er ingen bindingstid, og dersom du ønsker å stoppe medlemsavtalen, ta oss kontakt på medlem@norskpen.no.