Norsk PENs fond for ytringsfrihet

31. januar 2019 ble Norsk PENs fond for ytringsfrihet etablert. Følgende 12 stiftere har sjenerøst investert én million kroner hver til fondet: Amedia, Aschehoug, AS Forlagsfinans, Cappelen Damm, Dagbladets Stiftelse, Must Holding AS, Ferd AS, Gyldendal, Jostein Gaarder, NHST Media Group, Polaris Media og Schibsted ASA/Stiftelsen Tinius. I tillegg har tre støttespillere bidratt ved Gunnar Sønstebys Minnefonds pris, Jan og Harald Møller og en anonym giver.

Stiftelsens formål er å arbeide for ytringsfrihet, særlig gjennom å støtte Norsk PEN. Norsk PEN utøver sitt arbeid for ytringsfrihet nasjonalt og internasjonalt, ofte i samarbeid med andre aktører.

Stiftelseskapitalen på 12 millioner er urørlig. Eventuell fondsavkastning kan benyttes til å støtte arbeidet for ytringsfrihet, etter søknad fra Norsk PEN.

 

Kontakt: jorgen@norskpen.no