Posts

Gezi’yi İzlemek – PEN Norveç’in 5 Yıllık Raporu

Gezi’yi İzlemek

 

Tutuklu sanıkların her biriyle yapılan röportajlar, konuya ilişkin makaleler, iddianame raporları ve Türkiye’deki özgürlük ve demokrasi savunucularını kriminalize ederek hapse atmayı amaçlayan beş yıllık Gezi Parkı yargılaması üzerine PEN Norveç’in gözlem sürecine genel bir bakış.

Raporumuzu buradan okuyabilirsiniz:

PEN_Norway_Geziyi_izlemek_tr_web

 


PEN Norveç, Türkiye İddianame Projesi kapsamında Gezi Parkı sanıklarıyla ilgili iki iddianame raporu yayınladı. Bu raporlar Gezi Parkı ana davası iddianamesinin bir analizi ile Osman Kavala ve Jak Barkey ile ilgili düzmece casusluk suçlamalarına müteakip hazırlanan iddianamenin bir analizini içeriyordu. Her iki rapor da burada yer almaktadır.

PEN Norveç’in Gezi davasındaki sanıklar hakkındaki gözlemleriyle savunuculuğunu ele alan bu kitapçık, dava izleme sürecine, Gezi ayaklanmasının Türkiye halkı için önemine, 2013 yılındaki protestoların hemen ardından hak ve özgürlükleri hedef alan acımasız hükümet baskısı hakkında makalelerin yanı sıra duruşma raporlarımızı, açıklamalarımızı ve açık mektuplarımızı içeriyor.

25 Nisan 2022’de şok edici cezalara çarptırılarak derhal tutuklanan mevcut tüm Gezi sanıklarının, bu masum insan hakları savunucularının hepsiyle sırayla hapishanede görüşerek dayanışmamızı ve desteğimizi devam ettirdik. Sözü edilen insan hakları savunucularıyla yapılan ve kitapçığın sonunda yer alan röportajlar, onların sahip oldukları metanetin, kararlılığın ve demokrasiye, tüm görüşlere saygı duyulan, devlet organlarının düzgün işlediği adil, açık bir topluma duydukları sarsılmaz inancın bir kanıtıdır.

Monitoring Gezi – PEN Norway’s Five Year Report

Monitoring Gezi

Read our full five-year report here:

PEN_Norway_Monitoring_Gezi_eng_web


Interviews with each imprisoned defendant,
articles, indictment reports and an overview of PEN Norway’s monitoring of the five-year Gezi Park trial that was aimed at criminalising and jailing defenders of freedom and democracy in Turkey.

 

 

As part of the Turkey Indictment Project, PEN Norway published two indictment reports relating to the Gezi Park trial defendants. These were an analysis of the indictment in the main Gezi Park case and an analysis of the subsequent indictment regarding bogus espionage charges in relation to Osman Kavala and Jak Barkey. Both reports are included here.

This booklet on PEN Norway’s observations of and advocacy for the defendants in the Gezi case includes articles on the monitoring process, the importance of the Gezi uprising to the people of Turkey, the government’s brutal pushback on rights and freedoms in the wake of the 2013 protests and also our hearing reports, statements and open letters.

Following the shocking sentencing and immediate arrest on April 25, 2022 of all present Gezi defendants, we continued our solidarity and support of these innocent human rights advocates by interviewing them all, in turn, in prison. Their interviews can be found towards the end of the booklet and are a testament to personal strength, convictions and their unshakeable belief in democracy and a fair, open society where all views are respected and in which the organs of state function correctly.

Early in 2023 PEN Norway will hold a launch event for this five-year study of the Gezi Park trial.

PEN Norway interview with Osman Kavala

“Gezi was a great popular movement that stood up against top-down policies and the restrictions of freedoms. Millions of our citizens participated in many cities. This movement did not have a headquarters, nor a brain, but it had a heart, and its heart was the Gezi Park.”

 

PEN Norway followed all the hearings of the Gezi trial, in which 16 defendants, including lawyer Osman Kavala were tried for “seeking to overthrow the government by force and violence”. On April 25, 2022, already under pre-trial detention, Osman Kavala was sentenced to aggravated life imprisonment and other defendants present at the
hearing were sentenced to 18 years imprisonment and arrested in the courtroom. PEN Norway was a firsthand witness to this shocking abuse of the judicial system and is currently conducting a series of interviews
with each imprisoned Gezi defendant.

 

Five years to the day since his formal arrest on bogus charges of attempting to bring down the state by violent means, PEN Norway interviews the businessperson, human rights defender and founder of Anadolu Kültür, Osman Kavala.

PEN Norway repeats its call for all charges to be dropped against Kavala and for him to be freed from prison without further hesitation.  These five years of judicial harrassment and violation of Kavala’s rights to liberty and security must come to an end.

 

Read the full interview here: PEN Norway interview Kavala_eng

Türkçesini okumak için buraya tıklayınız: PEN Norway soylesi Kavala_tr

PEN Norveç’in Gezi davası tutuklusu Osman Kavala ile söyleşisi:“Gezi ülkemizin birçok şehrine yayılan, özgürlüklerin kısıtlanmasına ve tepeden inme politikalara karşı büyük bir halk hareketiydi.”

PEN Norveç Gezi sanıklarından Osman Kavala ile birlikte 16 sanığın “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye teşebbüs” suçu ile yargılandıkları Gezi davasının duruşmalarının tamamını takip etti. 25 Nisan 2022 tarihinde halihazırda tutuklu bulunan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, duruşmada hazır bulunan diğer sanıklar 18 yıl hapis cezasına çarptırıldılar ve mahkeme salonunda tutuklandılar. PEN Norveç yargı sisteminin bu şekilde şok edici bir düzeyde suistimal edilmesine bizzat şahit oldu ve bugün her bir tutuklu sanıkla söyleşi gerçekleştiriyor.

PEN Norveç, şiddet yoluyla devleti yıkmaya teşebbüs etmek gibi düzmece suçlamalarla tutuklanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra, iş insanı, insan hakları savunucusu ve Anadolu Kültür’ün kurucusu Osman Kavala ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

PEN Norveç, Kavala’ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve daha fazla tereddüt gösterilmeden derhal tahliye edilmesi çağrısını yineliyor. Kavala’nın özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği ve beş yıldır süren bu adli taciz sona ermelidir.

A short history of the Gezi Park trial by Gökçer Tahincioğlu

Journalist Gökçer Tahincioğlu analyses the history of the Gezi trial after 2013, in which Osman Kavala and co-defendants were convicted in April 2022.

‘The government’s attitude towards Gezi is well known. There is no doubt, however, that Gezi is being utilised as a pretext for the ensuing bans on protests.’

Read his article in English and Turkish here:

PEN Norway_Gokcer Tahincoglu_EN

PEN Norway_Gokcer Tahincoglu_TR

‘İktidarın Gezi’ye yönelik tutumu biliniyor. Ancak Gezi’nin sonradan getirilen eylem yasakları için aparat olarak kullanıldığına da kuşku yok’

Gökçer Tahincioğlu PEN Norveç için Gezi Parkı davasının tarihini yazdı.

Read more

PEN Norway interview: Gezi defendant & lawyer, Can Atalay

PEN Norway interview with Gezi defendant Hakan Altınay

PEN Norway interview Tayfun Kahraman

Read more

PEN Norway interviews imprisoned Gezi Park Trial defendant Mine Özerden

Mine Özerden. Human Rights Defender.

 

PEN Norway interview with the imprisoned Gezi Park Trial defendant Mine Özerden:

“I wish that not only the opposition, but also people from all walks of life whose rights were violated would express their solidarity with Gezi and with us. I think people from different walks of life should gradually intensify their practice of standing together on a minimalist common ground and bring this issue to the agenda and do that through democratic methods.”

 

Read the interview in English: Mine Özerden interview_TİP-ENG_cs

Türkçesini okumak için buraya tıklayınız:  Mine Özerden Söyleşi_TİP-TRcs

 

On 25 April, 2022 Mine Özerden and her co-defendants in the room were sentenced to
18 years in prison and were immediately arrested. Defendant Osman Kavala, who was
already in pre-trial detention was sentenced to life in prison with no parole. PEN Norway
witnessed this shocking abuse of the justice system in Turkey and are interviewing each
imprisoned defendant in turn.

 

«Sadece muhalefetin değil, her kesimden hakkı yenen insanların Gezi’ye ve bize sahip çıkmasını diliyorum. Farklı kesimlerden insanların asgari müştereklerde, eşdeğer ilişki kurarak bir arada durma pratikleri geliştirme halinin daha da yoğunlaşarak güne taşınması gerektiğini, bunun demokratik yöntemlerle olması gerektiğini düşünüyorum»

 

25 Nisan 2022 tarihinde Mine Özerden ve duruşmada hazır bulunan diğer sanıklar 18 yıl hapis cezasına çarptırıldılar ve mahkeme salonunda tutuklandılar. Halihazırda tutuklu yargılanan Osman Kavala ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. PEN Norveç yargı sisteminin bu şekilde şok edici bir düzeyde suistimal edilmesine bizzat şahit oldu ve bugün her bir tutuklu sanıkla söyleşi gerçekleştiriyor.