Gezi’yi İzlemek – PEN Norveç’in 5 Yıllık Raporu

Gezi’yi İzlemek

 

Tutuklu sanıkların her biriyle yapılan röportajlar, konuya ilişkin makaleler, iddianame raporları ve Türkiye’deki özgürlük ve demokrasi savunucularını kriminalize ederek hapse atmayı amaçlayan beş yıllık Gezi Parkı yargılaması üzerine PEN Norveç’in gözlem sürecine genel bir bakış.

Raporumuzu buradan okuyabilirsiniz:

PEN_Norway_Geziyi_izlemek_tr_web

 


PEN Norveç, Türkiye İddianame Projesi kapsamında Gezi Parkı sanıklarıyla ilgili iki iddianame raporu yayınladı. Bu raporlar Gezi Parkı ana davası iddianamesinin bir analizi ile Osman Kavala ve Jak Barkey ile ilgili düzmece casusluk suçlamalarına müteakip hazırlanan iddianamenin bir analizini içeriyordu. Her iki rapor da burada yer almaktadır.

PEN Norveç’in Gezi davasındaki sanıklar hakkındaki gözlemleriyle savunuculuğunu ele alan bu kitapçık, dava izleme sürecine, Gezi ayaklanmasının Türkiye halkı için önemine, 2013 yılındaki protestoların hemen ardından hak ve özgürlükleri hedef alan acımasız hükümet baskısı hakkında makalelerin yanı sıra duruşma raporlarımızı, açıklamalarımızı ve açık mektuplarımızı içeriyor.

25 Nisan 2022’de şok edici cezalara çarptırılarak derhal tutuklanan mevcut tüm Gezi sanıklarının, bu masum insan hakları savunucularının hepsiyle sırayla hapishanede görüşerek dayanışmamızı ve desteğimizi devam ettirdik. Sözü edilen insan hakları savunucularıyla yapılan ve kitapçığın sonunda yer alan röportajlar, onların sahip oldukları metanetin, kararlılığın ve demokrasiye, tüm görüşlere saygı duyulan, devlet organlarının düzgün işlediği adil, açık bir topluma duydukları sarsılmaz inancın bir kanıtıdır.