Norsk PEN deler årlig ut Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfriheten.

Ossietzkyprisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken.

Det er ingen forutsetning at prisvinner er skribent eller medlem av Norsk PEN. Norsk PENs medlemmer er velkomne til å foreslå aktuelle kandidater. Styret beslutter prisvinner.

Ossietzkyprisen deles normalt ut på Fengslede Forfatteres Dag, 15. november.

Prisen har navn etter den tyske pasifisten og journalisten Carl von Ossietzky, som i mellomkrigsårene sterkt advarte mot framveksten av nazismen i Tyskland. Det var Ossietzky som avslørte at tyske myndigheter i hemmelighet drev militær opprustning, i strid med Versaillestraktaten. For dette ble varsleren Ossietzky dømt for forræderi og senere satt i konsentrasjonsleir, der han døde i 1938.

Prisvinnere

2019: Afshin Ismaeli
2018: Ahmedur Rashid Chowdury, også kjent som Tutul
2017: Tormod Heier
2016: Edward Snowden
2015: Ulrik Imtiaz Rolfsen
2014: Sidsel Wold
2013: Sidsel Mørck
2012: Deeyah Khan
2011: Mohammad Mostafaei
2010: Mansour Koushan
2009: Mohammed Omer
2008: Chungdak Koren og Francis Sejersted
2007: Democratic Voice of Burma
2006: Ebba Haslund
2005: Fakhra Salimi
2004: Aage Storm Borchgrevink
2003: Stavanger Kommune
2002: Elisabeth Eide
2001: Sigmund Strømme
2000: Britt Karin Larsen
1999: Wera Sæther
1998: Ketil Lund
1997: Haakon Børde
1996: Koigi wa Wamwere
1995: Johanna Schwarz
1994: Axel Jensen

Retningslinjer for Ossietzkyprisen vedtatt av styret i Norsk PEN, 2. februar 2016.