Tyrkia har brutt Ahmet Altans rettigheter, slår europeisk domstol fast

14. april 2021. I går vedtok Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at Tyrkia har brutt journalist og forfatter Ahmet Altans rettigheter, inkludert ytringsfriheten hans, men hevder at arrestasjonen ikke var politisk motivert. «Oppsiktsvekkende,» sier Norsk PENs styreleder Kjersti Løken.

Ahmet Altan (71) er en av Tyrkias mest betydningsfulle forfattere og grunnlegger av avisen Taraf. Flere av bøkene hans er oversatt til norsk, blant annet Eg får aldr sjå verda igjen, der Altan beskriver livet på fengselscella.

Altan ble arrestert 9. september 2016, anklaget for kuppmedvirkning og terrortilknytning. Bakgrunnen var hans «hemmelige meldinger» til publikum i en opptreden i et tyrkisk TV-program dagen før kuppforsøket 15. juli 2016. Norsk PEN har fulgt Altans sak og vært til stede ved flere rettshøringer.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har pålagt Tyrkia å betale Altan 16,000 euro, samt erkjent at det ikke var noe grunnlag for hans terrorsiktelse og at siktelsen brøt med hans frihet, sikkerhet og ytringsfrihet. Videre erkjente retten at Altans manglende tilgang til sin saksmappe begrenset muligheten hans til å effektivt utfordre påstandene mot ham.

«Samtidig som vi gleder oss over at domstolen påpekte brudd på Ahmet Altans rettigheter til frihet, sikkerhet og ytringsfrihet, er vi skuffet over at det har tatt fire år å fatte en beslutning,» påpeker Kjersti Løken, Norsk PENs styreleder.

«Ikke politisk motivert»

 Ahmet Altan, som for mange har blitt et symbol på kampen for ytringsfrihet i Tyrkia, har lenge vært en frittalende stemme og sterk kritiker av det tyrkiske regimet. Men til tross for at retten påpekte rettighetsbrudd, ble det ikke erkjent at forfølgelsen og fengslingen av ham var politisk motivert.

«Alle i Tyrkia vet at denne rettsforfølgelsen mot Altan er basert på en politisk motivasjon,» påpekte Altans advokat, Veysel Ok, i samtale med Norsk PEN etter at dommen falt.

Ventet i fire år

Ahmet Altans dom falt fire år etter at hans juridiske støtteapparat sendte søknaden til domstolen i 2017. Ahmet Altans bror, Mehmet Altan, som også deltok i TV-programmet og ble siktet for samme lovbrudd, fikk sin sak behandlet i mars 2018 og ble løslatt i juni 2018. Altans advokat spør hvorfor ikke Menneskerettighetsdomstolen behandlet Ahmets sak samtidig med Mehmets sak. «Vi ventet i hele fire år på en dom! Retten burde ha forklart årsaken til denne forsinkelsen, avslutter Veysel Ok

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen konkluderte med at lengden på Altans sak i Tyrkia, som varte i 15 måneder og åtte dager, anses som en “rimelig forsinkelse”, gitt at domstolene i Tyrkia var altfor opptatt på den tiden.


Ahmet Altan ble løslatt fra fengsel onsdag 14. april 2021 basert på en avgjørelse fra den tyrkiske høyesterettsdomstolen. 

 

Les også Ahmet Altan pågrepet igjen, en uke etter løslatelsen