Om skoleopplegget

Tema: Ytringsfrihet
Fag: Norsk, samfunnsfag, religionsfag, tverrfaglig
Målgruppe: 15-19 år
Tidsbruk: ca. to skoletimer

Dagens debattklima oppleves av mange ungdom og unge voksne som polariserende og avskrekkende, og den åpner ikke alltid for å se ulike opplevelser og ytringer fra et annet perspektiv. 

Elever omgås daglig en gruppe mennesker de ikke har valgt selv, som representerer et uenighetsfellesskap og en bredde i samfunnet de muligens ikke vil møte senere i livet, og som, på tvers av bakgrunn, likevel deler felles opplevelser knyttet til det å være ung.

Norsk PENs skoleopplegg “Det har aldri vært lettere å ytre seg, men…” har som mål å lære ungdom og unge voksne om ytringsfrihet og trene på ytringsfrihet i praksis, som dialog og debatt. Undervisningsopplegget er basert på rapporten til Ungdommens ytringsfrihetsråd, og er dermed laget av og for unge. 

Vårt ønske er at flere ungdom og unge voksne engasjeres til å bruke stemmen sin og ta del i samfunnsdebatten på en konstruktiv måte. 

Hvordan er skoleopplegget tilknyttet læreplanen?

Dette skoleopplegget møter flere av de overordnede og fagspesifikke læreplanmålene. 

  • Norsk: Lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjon.
  • Samfunnsfag: Drøfte og reflektere i fellesskap og vise respekt for meningsmangfold.
  • Religion og etikk: Elevene skal kunne reflektere over hvordan vi lever sammen med ulike verdier, holdninger og livssyn. Faget skal bidra med å utdype elevenes demokratiforståelse ved å gi dem kunnskap om religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv.

Del 1:

Introduksjonsfilm om ytringsfrihet med Nancy Herz og Eliana Hercz. 

Denne 10-minutters introduksjonsfilmen skal gi elevene en innføring i ytringsfrihet og sette i gang tankeprosessen deres. Hva sier Grunnloven vår om ytringsfrihet? Hva er paragraf 185? Hvilke utfordringer møter unge når de ytrer seg på internett? Spinn film!

Del 2:

Hva mener elevene? Fem påstander. 

Denne øvelsen har som mål å legge til rette for, øke forståelsen av og utfordre meningsmangfoldet. Elevene vil bli presentert påstander, og bli oppfordret til å ta et standpunkt og å reflektere over egne og medelevers meninger og holdninger på en trygg måte.

Del 3:

Oppgavehefte om ytringsfrihet.

I denne delen skal elevene gå dypere inn i spørsmål om ytringsfrihet. De får utdelt et oppgavehefte med seks spørsmål som først skal gjennomgås individuelt og deretter i grupper.

Del 4:

Tips til veien videre.

Her finner dere noen forslag til oppgaver og informasjon som skoleklassen kan ta i bruk for å videreføre samtalen om ytringsfrihet i teori og praksis. Kanskje de kan skrive en kronikk, eller hva med å bli med på Fritt Ord-konkurransen om ytringsfrihet og demokrati? Mulighetene er mange.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger angående Norsk PENs skoleopplegg? Ta kontakt med oss!

E-post: pen@norskpen.no
Tlf: +47 930 02 262