Norsk PENs fond for ytringsfrihet

Amedia, Aschehoug, AS Forlagsfinans, Cappelen Damm, Dagbladets Stiftelse, Must Holding AS, Ferd AS, Gyldendal, Jostein Gaarder, NHST Media Group, Polaris Media og Schibsted ASA/Stiftelsen Tinius er de 12 stifterne av Norsk PENs fond for ytringsfrihet.

Stifterne har investert én million kroner hver til formålet.

I tillegg har 3 støttespillere bidratt ved Gunnar Sønstebys Minnefonds pris, Jan og Harald Møller og en anonym giver.

Stiftelsens formål er å arbeide for ytringsfrihet, særlig gjennom å støtte Norsk PEN.

Norsk PENs fond for ytringsfrihet er enestående i sitt slag blant de 150 PEN-sentrene tilknyttet PEN International.

Fondsstyret består av 5 personer, 2 fra Norsk PEN og 3 fra stifterne:
Kjersti Løken Stavrum (leder) og Kai Sibbern fra Norsk PEN, John Tørres Thuv (Gyldendal), Jon Wessel-Aas (Dagbladets Stiftelse) og Marte Ingul (Amedia) fra stifterne.

Daglig leder i Norsk PEN er styrets sekretær.

Kontakt: jorgen@norskpen.no