Bli en del av Norsk PENs fond for ytringsfrihet

Norsk PEN er svært takknemlige for stort engasjement og vilje blant stifterne til å stå opp for et fond for ytringsfrihet. Vi er stolte av fondsstifterne som ser at ytringsfriheten er en forutsetning for våre demokratiske friheter, men også for disse frihetenes utfordring i vår tid, hjemme som ute.

Styret, stiftere og støttespillere ønsker at stiftelseskapitalen vil vokse både ved innsamling, gaver og forrentning i fremtiden.

Vi setter stor pris på gaver og bidrag til fondet, og derav Norsk PENs arbeid for ytringsfrihet.

Bidra via Vipps 589052 eller ta kontakt med fondet her.

Kontakt: jorgen@norskpen.no