Om Norsk PEN

Norsk PEN er en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for ytringsfrihet.

Norsk PEN er den norske avdelingen av PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921. PEN Internationals initiativtaker, Cathrine Amy Dawson-Scott, beskrev organisasjonen som en «ordenes republikk, som skulle samle nasjonene».

PEN ble stiftet som en internasjonal litterær klubb som også skulle være et kamporgan for forfatteres og andre skribenters rett til ytringsfrihet. Forkortelsen står for «Poets, Essayists and Novelists». Norsk PEN ble stiftet som nasjonal underavdeling av Johan Bojer i 1922.

Fra litterær klubb til aktivistorgansiasjon

Norsk PENs oppgave er å vokte, reagere og aksjonere der ytringsfriheten kommer under direkte eller indirekte press – på kort og lang sikt. Vi jobber konkret for fengslede og forfulgte kollegaer internasjonalt, samtidig som vi holder et våkent overblikk over ytringsfrihetssituasjonen i Norge. Slik ønsker vi å bidra til økt allmenn bevissthet og kunnskap om verdien av fri debatt og ytringskultur.

Organisasjonen i dag

Norsk PEN er en medlemsorganisasjon med over 1000 medlemmer. Årsmøtet er Norsk PENs øverste organ, og styre og styreleder velges av årsmøtet. Norsk PEN arbeider etter prinsippene i PENs charter, og i henhold til våre vedtekter. Se Norsk PENs årsmeldinger fra de siste årene her.

Norsk PEN har flere æresmedlemmer. Disse foreslås av Komitéen for Fengslede forfattere, og er truede forfattere, journalister og skribenter som vi forplikter oss til å følge opp.

Dersom du ønsker å støtte arbeidet vi gjør for ytringsfrihet er du hjertelig velkommen til å søke medlemskap i organisasjonen. Mer informasjon og søknad finner du her.

Norsk PEN Avdeling Vestlandet

Norsk PEN har et lokallag på Vestlandet, med hovedsete i Bergen. Norsk PEN Vestlandet ble etablert i 2016 for å befeste det gode engasjementet for ytringsfriheten Norsk PENs vestlandske medlemmer utviser. PEN Vestlandet arrangerer egne seminarer og programmer.

Kunne du tenke deg å starte opp et lokallag der du bor? Ta kontakt med oss på pen@norskpen.no.

Støttespillere og samarbeidspartnere

Alle prosjekter og aktiviteter som initieres og gjennomføres av Norsk PEN, er finansiert av eksterne tilskudd.

Norsk PEN har en rekke gode støttespillere som sikrer drift og aktivitet:

Den norske Forleggerforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Journalistlag
Kritikerlaget
Den norske Forfatterforening
Norsk Oversetterforening
Dramatikerforbundet
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Fritt Ord
Kulturrådet
Utenriksdepartementet
Norsk Forfattersentrum
Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning