Innlegg

6. og 7. mai: No Platforming and Free Expression

14. november: Ossietzkyprisen 2018 og Fengslede Forfatteres Dag

Ossietzkyprisen 2018 til Ahmedur Rashid Chowdury