Innlegg

19. november: Nylesning av Sataniske vers

3. mai: Pressefrihetens dag

17. januar: Hvor går mediene nå?

Attentatet i Paris: