Innlegg

Årsmøte 2022

Vi ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 10. mai kl 17.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Etter to år med digitale møter er vi glade for å kunne invitere til et fysisk årsmøte. Det er ikke påmelding til årsmøtet. Medlemsstatus i forbindelse med valg undersøkes under møtet.

Møtet sendes direkte her:

Siden årsmøtet blir strømmet her på nettsiden, er det tilgjengelig for alle. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å avgi stemme via strømmingen. Kun medlemmer som er til stede i salen på Litteraturhuset kan avgi stemme.

Årsmøtet avsluttes ca. 18.30. Etterpå blir det enkel servering og mingling frem til årsmøteseminaret kl.19.00, som arrangeres i samme rom.

Trykk her for å laste ned sakspapirene:

1. Innkalling og dagsorden til årsmøtet

2. Norsk PENs Årsmelding 2021

3a. Årsregnskap 2021
3b. Revisjonsberetning

4. Forslag fra styret: endring av vedtekter

5. Innstillinger til valg

Nytt styre i Norsk PEN

Årsmøte i Norsk PEN 6. mai

24. april: Norsk PENs årsmøte

24. april: Hva er viktigst: Journalist eller aktivist?

Årsmøtet 2018: nytt styre og nye medlemskriterier

26. april: Norsk PENs årsmøte

Arrangementer

Årsmøte 2022

Vi ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 10. mai kl 17.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Etter to år med digitale møter er vi glade for å kunne invitere til et fysisk årsmøte. Det er ikke påmelding til årsmøtet. Medlemsstatus i forbindelse med valg undersøkes under møtet.

Møtet sendes direkte her:

Siden årsmøtet blir strømmet her på nettsiden, er det tilgjengelig for alle. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å avgi stemme via strømmingen. Kun medlemmer som er til stede i salen på Litteraturhuset kan avgi stemme.

Årsmøtet avsluttes ca. 18.30. Etterpå blir det enkel servering og mingling frem til årsmøteseminaret kl.19.00, som arrangeres i samme rom.

Trykk her for å laste ned sakspapirene:

1. Innkalling og dagsorden til årsmøtet

2. Norsk PENs Årsmelding 2021

3a. Årsregnskap 2021
3b. Revisjonsberetning

4. Forslag fra styret: endring av vedtekter

5. Innstillinger til valg

Nytt styre i Norsk PEN

Årsmøte i Norsk PEN 6. mai

24. april: Norsk PENs årsmøte

24. april: Hva er viktigst: Journalist eller aktivist?

Årsmøtet 2018: nytt styre og nye medlemskriterier

26. april: Norsk PENs årsmøte