Tag Archive for: Årsmøte

Årsmøte 2022

Vi ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 10. mai kl 17.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Etter to år med digitale møter er vi glade for å kunne invitere til et fysisk årsmøte. Det er ikke påmelding til årsmøtet. Medlemsstatus i forbindelse med valg undersøkes under møtet.

Møtet sendes direkte her:

Siden årsmøtet blir strømmet her på nettsiden, er det tilgjengelig for alle. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å avgi stemme via strømmingen. Kun medlemmer som er til stede i salen på Litteraturhuset kan avgi stemme.

Årsmøtet avsluttes ca. 18.30. Etterpå blir det enkel servering og mingling frem til årsmøteseminaret kl.19.00, som arrangeres i samme rom.

Trykk her for å laste ned sakspapirene:

1. Innkalling og dagsorden til årsmøtet

2. Norsk PENs Årsmelding 2021

3a. Årsregnskap 2021
3b. Revisjonsberetning

4. Forslag fra styret: endring av vedtekter

5. Innstillinger til valg

Nytt styre i Norsk PEN

Årsmøte i Norsk PEN 6. mai

24. april: Norsk PENs årsmøte

24. april: Hva er viktigst: Journalist eller aktivist?

Årsmøtet 2018: nytt styre og nye medlemskriterier

26. april: Norsk PENs årsmøte

Tag Archive for: Årsmøte

Årsmøte 2022

Vi ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 10. mai kl 17.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Etter to år med digitale møter er vi glade for å kunne invitere til et fysisk årsmøte. Det er ikke påmelding til årsmøtet. Medlemsstatus i forbindelse med valg undersøkes under møtet.

Møtet sendes direkte her:

Siden årsmøtet blir strømmet her på nettsiden, er det tilgjengelig for alle. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å avgi stemme via strømmingen. Kun medlemmer som er til stede i salen på Litteraturhuset kan avgi stemme.

Årsmøtet avsluttes ca. 18.30. Etterpå blir det enkel servering og mingling frem til årsmøteseminaret kl.19.00, som arrangeres i samme rom.

Trykk her for å laste ned sakspapirene:

1. Innkalling og dagsorden til årsmøtet

2. Norsk PENs Årsmelding 2021

3a. Årsregnskap 2021
3b. Revisjonsberetning

4. Forslag fra styret: endring av vedtekter

5. Innstillinger til valg

Nytt styre i Norsk PEN

Årsmøte i Norsk PEN 6. mai

24. april: Norsk PENs årsmøte

24. april: Hva er viktigst: Journalist eller aktivist?

Årsmøtet 2018: nytt styre og nye medlemskriterier

26. april: Norsk PENs årsmøte