Innlegg

Avgjørende høst for Julian Assange

EN SVART DAG FOR INFORMASJONSFRIHETEN

Julian Assange utnevnt til æresmedlem i Norsk PEN

Trykket øker mot utlevering av Assange

Dette må til for å stanse utlevering av Assange

Bare politisk press kan nå redde Assange

Julian Assanges anke avslått – risikerer 175 års fengsel i USA