Arrangementer

Kjære ChatGPT, kan du gjøre matteleksen min?

Gjennom såkalte chatboter er ny datateknologi i ferd med å revolusjonere hverdagen. Hva betyr ChatGPT for elever, journalister, lærere – og for folk flest?
Professor Jill Walker Rettberg ved universitetet i Bergen vil forklare hva denne nye teknologien går ut på og live demonstrere ChatGPT. Hvilke oppgaver klarer den bra, og hvilke klarer den dårlig?
Samtalepartner Guri Fjeldberg i Norsk PEN har samlet inn spørsmål til ChatGPT. Hun spør også Rettberg hvilke konsekvenser eller muligheter teknologien gir.
Sitter du inne med spørsmål om ChatGPT?
Vel møtt til interessant og aktuell samtale, hvor du kan bli litt klokere på ChatGPT.
Arrangementet er gratis