Innlegg

31. oktober: Manning er fri. Spesialforestilling og debatt

Arrestasjonen av Julian Assange en trussel mot ytringsfriheten