Innlegg

Retten til å protestere mot krig og overgrep må beskyttes

Hege Newth Nouris tale

Ege Dündar’s speech

William Nygaards appell om Tyrkia