Innlegg

– Iran er i ferd med å kollapse. Vi vet ikke hva som skjer

Elahe Rahroniya: Regimet er som kreft. Svulsten må bort