Innlegg

Dikt, sang og bilder. Få påfyll med vår Digitale salong

2. mars 2019: Teheran – Lillehammer. Persiske ord og norske toner.